Jak počítáme zisk/ztrátu (P/L) zobrazené ve vašich investičních pozicích

Na eToro vám usnadníme sledovat výkony vašich investic. Jen zkontrolujte sloupce „P/L“ na obrazovce portfolia, abyste zjistili, kolik jste získali nebo ztratili.

Je důležité poznamenat, že váš investiční účet eToro je založen v USD. To znamená, že každý obchod, který uskutečníte, a zisk nebo ztráta („P/L“) všech pozic, které u nás držíte, jsou oceněny v amerických dolarech. Když provedete vklad, finanční prostředky jsou převedeny z vaší místní měny na USD (podléhá FX poplatkům za směnu).

Mnohá aktiva jako kryptoměny, CFD a cenné papíry USA jsou v USD a expozice není v jiné měně (FX) (pokud jde o způsob, jakým je váš zisk/ztráta vyjádřen na vašem účtu eToro). Je to proto, že váš investiční účet eToro je také založen v USD. Mnoho aktiv na platformě eToro je však založeno na různých měnách (jiných než USD). Například německé akcie jsou vedeny v eurech. Když si v těchto případech otevřete pozici, je (konkrétně P/L) vystaven kolísání směnného kurzu mezi americkým dolarem a touto měnou.

Podívejme se tedy na náš vzorec pro výpočet P/L (povšimněte si, že vzorec platí pro všechna aktiva na platformě eToro – CFD, fyzické cenné papíry/ETF a fyzické kryptoměny):

P/L = (cenat1 – cenat0) × N × FXt1

Kde:

 • Cenat0 = Cena za jednotku při otevření obchodu
 • Cenat1 = Cena za jednotku při prohlížení nebo uzavírání pozice
 • N = počet jednotek
 • FXt1 = aktuální směnný kurz mezi základní měnou aktiva a USD.

Poznámka: Pokud je obchod v opačném směru (v případě krátkého prodeje), výpočet se násobí -1.

Není to tak složité, jak to vypadá. Pojďme se ponořit do …

Zisku/ztráty (P/L) aktiv vedených v USD

Jednoduše řečeno hodnota P/L jakékoliv pozice v USD se vypočítá odečtením otevírací ceny od aktuální ceny (nebo uzavírací ceny) a vynásobením počtem jednotek. Protože tyto pozice jsou vedeny v USD, do našeho výpočtu není zapojena žádná směna (tj. FX kurz je ve výše uvedeném vzorci roven „1“). Platí to všude na světě bez ohledu na to, kde se nacházíte.

U otevřených pozic kolísá číslo P/L v souladu se změnou ceny aktiva. U uzavřených pozic jsou P/L konečné a již se nebudou měnit.

Například:

 • John vkládá ve Spojeném království na svůj investiční účet 10 000 liber (GBP). Předpokládejme, že kurz FX pro GBP činí 1,3 USD (včetně případných poplatků za FX směnu). Po konverzi má John na účtu 13 000 USD. 
 • John nakupuje 2 akcie cenného papíru XYZ za 240 USD (120 USD za jednu).
 • Časem se cena XYZ zvýší na 130 USD za jednotku.
 • Pomocí našeho vzorce se P/L této pozice vypočítá takto:

Cenat1 = 130 USD

Cenat0 = 120 USD

N = 2

FXt1 = 1

Takže:

P/L = (130 – 120 USD) × 2 × 1 = 20 USD.

P/L aktiv nevedených v USD

Jak jsme si již vysvětlili, když si otevřete pozici s aktivem nevedeným v USD, bude vám účtován směnný kurz mezi základní měnou aktiva a americkým dolarem. V této situaci je výpočet P/L stejný jako předtím, ale s jedním klíčovým rozdílem: sazba FX se již nerovná „1.”

P/L vašich aktiv nevedených v USD se změní nejen na základě ceny aktiva, ale také na základě aktuálního směnného kurzu FX. I když je trh uzavřen (mimo tržní hodiny), můžete si všimnout, že hodnota P/L vašeho aktiva nevedeného v USD se stále mění. Je to proto, že pokud je odpovídající forexový trh stále otevřený, P/L bude kolísat v závislosti na pohybech směnného kurzu.

Když uzavřete nedolarovou pozici, váš konečný zisk/ztráta se vypočítá pomocí FX kurzu v daném okamžiku.

Například:

 • John chce koupit 5 jednotek ABC, což je cenný papír Spojeného království kótovaný na Londýnské burze cenných papírů a denominovaný v GBP.
 • Cena za jednotku činí 8,80 GBP. 
 • Příslušný směnný kurz (GBPUSD) činí 1,3.
 • Takže celková kupní částka v USD se vypočítá takto:

5 (jednotek) × 8,80 (cena za jednotku) × 1,3 (FX sazba GBPUSD) = 57,2 USD

Co když se nyní cena a FX sazba po otevření pozice změní?

 •  Cena za jednotku se zvýší na 9,90 GBP 
 • FX sazba poklesla na 1,2.
 • Hodnota P/L této pozice se nyní vypočítá takto:

Cenat1 = 9,90 GBP

Cenat0 = 8,80 GBP

N = 5

FXt1 = 1,2

Takže:

P/L = (9,90 – 8,80 GBP) × 5 × 1,2 = 6,60 USD

Všimněte si, při setrvání FX sazby na hodnotě 1,3 by P/L vyšel:

P/L = (9,90 – 8,80 GBP) × 5 × 1,3 = 7,15 USD

Blahopřejeme, pokud jste to zvládli až sem. Doufáme, že nyní již dobře znáte náš způsob výpočtu P/L. Úspěšné investování!