Slik beregner vi gevinsten/tapet (P/L) som vises på investeringsposisjonene dine

Hos eToro gjør vi det enkelt for deg å se resultatene for investeringene dine. Bare sjekk «P/L»-kolonnene på porteføljeskjermen for å se hvor mye beholdningen din har steget eller falt.

Det er viktig å merke seg at investeringskontoen din hos eToro er USD-basert. Dette betyr at hver handel du gjør og gevinsten eller tapet («P/L») av alle posisjoner du har hos oss, oppgis i amerikanske dollar. Når du foretar et innskudd, konverteres midler fra din lokale valuta til USD (med forbehold om valutavekslingskostnader).

Mange aktiva, som krypto, CFD-er og amerikanske aksjer, er USD-baserte, noe som resulterer i ingen videre eksponering for valuta (FX) (med hensyn til hvordan P/L-en din uttrykkes på eToro-kontoen din). Dette skyldes at investeringskontoen din hos eToro også er USD-basert. Mange aktiva på eToro-plattformen er basert på andre valutaer (ikke-USD). Tyske aksjer er for eksempel basert på euro. I slike tilfeller, når du åpner en posisjon, er den (spesielt P/L) utsatt for svingningene i valutakursen mellom amerikanske dollar og denne valutaen.

Med dette i tankene kan vi ta en titt på formelen vår for å beregne P/L (merk at formelen gjelder for alle aktiva på eToro-plattformen – CFD-er, fysiske aksjer/ETF-er og fysisk krypto):

P/L = (Prist1 – Prist0) x N x FXt1

Der:

 • Prist0 = Pris per enhet ved åpning av handelen
 • Prist1 = Pris per enhet ved visning eller lukking av posisjon
 • N = antall enheter
 • FXt1 = valutavekslingskurs mellom aktivumets basisvaluta og USD når posisjonen først åpnes

Merk at hvis handelen er i motsatt retning (når det gjelder shortsalg), multipliseres beregningen med -1.

Det er mindre komplisert enn det ser ut til. La oss hoppe i det …

P/L for USD-baserte aktiva

Enkelt fortalt beregnes P/L-verdien på enhver USD-basert posisjon ved å trekke åpningsprisen fra gjeldende pris (eller sluttkurs) og multiplisere med antall enheter. Siden disse posisjonene er USD-baserte, er det ingen valutaveksling involvert i beregningen vår (dvs. at valutakursen er «1» i formelen ovenfor). Uansett hvor du befinner deg i verden, er dette tilfellet.

For åpne posisjoner vil dette P/L-tallet variere i tråd med endring i prisen på aktivumet. For lukkede posisjoner er P/L fullført og vil ikke lenger endre seg.

For eksempel:

 • John i Storbritannia setter inn 10 000 pund (GBP) på investeringskontoen sin. Anta at valutakursen for GBP er USD 1,3 (inkludert eventuelle vekslingsgebyrer). Etter veksling har John USD 13 000 på kontoen sin. 
 • John kjøper 2 aksjer i XYZ-aksjen, som koster USD 240 (USD 120 per enhet).
 • Med tiden øker prisen på XYZ til USD 130 per enhet.
 • Ved hjelp av vår formel vil P/L for denne posisjonen bli beregnet som følger:

Prist1 = USD 130

Prist0 = USD 120

N = 2

FXt1 = 1

Derfor:

P/L = (USD 130-USD 120)*2*1 = USD 20.

P/L for aktiva som ikke er USD-baserte

Som vi forklarte tidligere, når du åpner en posisjon med et aktivum som ikke er USD-basert aktivum, blir du eksponert mot valutakursen mellom aktivumets basisvaluta og amerikanske dollar. I denne situasjonen er P/L-beregningen identisk med det vi tidligere har gjennomgått, men med én viktig forskjell: valutakursen er ikke lenger «1».

P/L for dine ikke-USD-baserte aktiva vil ikke bare endres basert på aktivaprisen, men også gjeldende valutakurs. Selv om markedet er stengt (etter stengetid), kan du merke at P/L for ditt ikke-USD-baserte aktivum fortsetter å endre seg. Dette skyldes at hvis det tilsvarende valutamarkedet fortsatt er åpent, vil P/L svinge i henhold til disse valutakursbevegelsene.

Når du lukker en ikke-USD-basert posisjon, beregnes din endelige P/L ved hjelp av valutakursen på det tidspunktet.

For eksempel:

 • John ønsker å kjøpe 5 enheter ABC, som er en britisk aksje, som er notert på London-børsen og angitt i GBP.
 • Prisen per enhet er 8,80 pund. 
 • Den relevante valutakursen (GBPUSD) er 1,3.
 • Det samlede kjøpsbeløpet i USD er derfor beregnet som følger:

5 (enheter) x 8,80 (pris per enhet) x 1,3 (GBPUSD-valutakursen ) = USD 57,2

Hva om prisen og valutakursen nå endres etter at posisjonen er åpnet?

 •  Prisen per enhet øker til 9,90 pund 
 • Valutakursen har gått ned til 1,2.
 • P/L for denne posisjonen vil nå bli beregnet som følger:

Prist1 = 9,90 GBP

Prist0 = 8,80 GBP

N = 5

FXt1 = 1,2

Og derfor:

P/L = (9,90 pund – 8,80 pund) x 5 x 1,2 = USD 6,60

MERK at hvis valutakursen hadde holdt seg uendret på 1,3, ville P/L ha vært:

P/L = (9,90 pund – 8,80 pund) x 5 x 1,3 = USD 7,15

Gratulerer hvis du har kommet så langt. Vi håper du nå forstår hvordan vi beregner P/L. God investering!

722 Visninger