Jak obliczamy podawane zyski/straty (P/L) na pozycjach inwestycyjnych?

Na eToro ułatwiamy Ci sprawdzanie, jak radzą sobie Twoje inwestycje. Po prostu sprawdź kolumny „Zysk/strata” na ekranie portfela, aby zobaczyć, o ile wzrosła lub spadła wartość Twoich aktywów.

Ważne jest, aby pamiętać, że Twój rachunek inwestycyjny eToro jest prowadzony w USD. Oznacza to, że każda otwierana przez Ciebie pozycja oraz zysk lub strata ze wszystkich pozycji, które u nas posiadasz, wyceniane są w dolarach amerykańskich. Kiedy dokonujesz wpłaty, środki są przeliczane z Twojej lokalnej waluty na USD (podlegają one prowizji z tytułu przewalutowania).

Wiele aktywów, takich jak kryptoaktywa, kontrakty CFD i akcje ze Stanów Zjednoczonych, pierwotnie wycenianych jest w USD, co skutkuje brakiem dodatkowego ryzyka walutowego (w odniesieniu do sposobu wyrażenia Twoich zysków i strat na rachunku eToro). Dzieje się tak dlatego, że Twój rachunek inwestycyjny eToro również jest rozliczany w USD. Wiele instrumentów dostępnych na platformie eToro jest jednak opartych na innych (niż USD) walutach. Na przykład akcje z Niemiec pierwotnie wyceniane są w euro. W takich przypadkach, kiedy otwierasz pozycję, jest ona (a konkretnie zysk/strata z niej) narażona na wahania kursu walutowego pomiędzy dolarem amerykańskim a walutą pierwotnej wyceny.

Mając to na uwadze, przyjrzyjmy się naszej formule obliczania zysku/straty (zauważ, że ma ona zastosowanie do wszystkich aktywów na platformie eToro — kontraktów CFD, fizycznych akcji/ funduszy ETF i fizycznych kryptoaktywów):

Zysk/strata = (Cenat1 – Cenat0) x N x Kurs walutowyt1

Gdzie:

 • Cenat0 = Cena za jednostkę w momencie otwarcia pozycji
 • Cenat1 = Cena za jednostkę w momencie wyświetlania lub zamykania pozycji
 • N = Liczba jednostek
 • Kurs walutowyt1 = Kurs walutowy pomiędzy walutą bazową instrumentu a USD w momencie otwarcia pozycji

Uwaga: jeśli pozycja otwierana jest w przeciwnym kierunku (w przypadku sprzedaży krótkiej), obliczenia są mnożone przez -1.

Jest to mniej skomplikowane niż się wydaje. Przyjrzyjmy się szczegółom…

Zysk/strata z instrumentów pierwotnie rozliczanych w USD

Krótko mówiąc, wartość zysku/straty dla każdej pozycji pierwotnie rozliczanej w USD obliczana jest poprzez odjęcie ceny otwarcia od ceny bieżącej (lub ceny zamknięcia) i pomnożenie przez liczbę jednostek. Ponieważ pozycje te pierwotnie rozliczane są w USD, w naszych obliczeniach nie występuje wymiana walut (tzn. kurs walutowy wynosi w powyższym wzorze 1). Jest to prawdą bez względu na to, w jakim miejscu na świecie się znajdujesz.

W przypadku pozycji otwartych taka wartość zysku/straty będzie się zmieniać odpowiednio do zmiany ceny instrumentu. W przypadku pozycji zamkniętych zysk/strata zostały sfinalizowane i nie będą się już zmieniać.

Oto przykłady:

 • John z Wielkiej Brytanii wpłaca 10 000 GBP na swój rachunek inwestycyjny. Przyjmijmy, że kurs wymiany GBP wynosi 1,3 USD (z uwzględnieniem wszelkich prowizji za przewalutowanie). Po przeliczeniu John ma na swoim koncie 13 000 USD. 
 • John kupuje 2 akcje firmy XYZ, które kosztują 240 USD (120 USD za jednostkę).
 • Z czasem cena XYZ wzrasta do 130 USD za jednostkę.
 • Za pomocą naszej formuły obliczamy zysk/stratę z tej pozycji w następujący sposób:

Cenat1 = 130 USD

Cenat0 = 120 USD

N = 2

Kurs walutowyt1 = 1

A zatem:

Zysk/strata = (130 USD – 120 USD)*2*1 = 20 USD.

Zysk/strata z instrumentów pierwotnie rozliczanych w walucie innej niż USD

Jak wyjaśniliśmy wcześniej, kiedy otwierasz pozycję na instrumencie rozliczanym pierwotnie w walucie innej niż USD, ponosisz ryzyko związane z kursem waluty bazowej do dolara amerykańskiego. W tej sytuacji zysk/stratę oblicza się tak samo, jak w poprzednim przypadku, ale z jedną kluczową różnicą: kurs walutowy nie wynosi już 1.

Zysk/strata z Twoich instrumentów nierozliczanych pierwotnie w USD będzie się zmieniać w zależności nie tylko od ich wyceny, lecz również od aktualnego kursu walutowego. Nawet jeśli rynek jest zamknięty (poza godzinami pracy) można zauważyć, że zysk/strata z pozycji na instrumentach nierozliczanych pierwotnie w USD nadal się zmienia. Dzieje się tak dlatego, że w sytuacji gdy właściwy rynek walutowy jest nadal otwarty, zysk/strata będzie się zmieniać w zależności od zmian kursów walutowych.

Kiedy zamykasz pozycję nierozliczaną pierwotnie w USD, ostateczny poziom zysku/straty jest obliczany na podstawie bieżącego kursu walutowego.

Oto przykłady:

 • John chce kupić 5 akcji ABC, brytyjskiej spółki notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i pierwotnie rozliczanych w GBP.
 • Cena za jednostkę wynosi 8,80 GBP. 
 • Właściwy kurs walutowy (GBP/USD) wynosi 1,3.
 • Całkowita kwota zakupu w USD jest zatem obliczana w następujący sposób:

5 (jednostek) x 8,80 (cena za jednostkę) x 1,3 (kurs wymiany GBP/USD) = 57,2 USD

Co jeśli cena i kurs walutowy zmienią się po otwarciu pozycji?

 •  Cena za jednostkę wzrasta do 9,90 GBP. 
 • Kurs walutowy spadł do 1,2.
 • Zysk/strata z tej pozycji będą teraz obliczane w następujący sposób:

Cenat1 = 9,90 GBP

Cenat0 = 8,80 GBP

N = 5

Kurs walutowyt1 = 1,2

A zatem:

Zysk/strata = (9,90 GBP – 8,80 GBP) x 5 x 1,2 = 6,60 GBP

UWAGA: gdyby kurs walutowy pozostał na niezmienionym poziomie 1,3 to poziom zysku/straty wyniósłby:

Zysk/strata = (9,90 GBP – 8,80 GBP) x 5 x 1,3 = 7,15 GBP

Gratulujemy, że udało Ci się dotrzeć aż do tego miejsca! Mamy nadzieję, że teraz już wiesz, jak obliczamy zyski i straty. Udanego inwestowania!

723 Widoki