Profiteren van de technologische revolutie – niet langer een VC-spel

Vorige maand deed Sequoia Capital, één van ‘s werelds meest prominente durfkapitaalfirma’s, een gedurfde zet die voor een schok in de financiële industrie zorgde.

In een blogpost die op 26 oktober werd gepubliceerd, kondigde Sequoia aan dat ze het traditionele VC-zakenmodel dat het sinds de vroege jaren 70 had toegepast, zou laten vallen en een meer flexibel model in de stijl van een hedgefonds zou omarmen. In plaats van een rigide 10-jaars VC-fondscyclus toe te passen – waarbij het wordt gedwongen om investeringen in beginnende technologiebedrijven na een bepaalde periode te liquideren – zal de firma een nieuwe structuur creëren die meer flexibiliteit biedt op het gebied van investeringsopties en die het toelaat innovatieve techbedrijven op lange termijn aan te houden.

De digitale revolutie heeft investeren in technologie veranderd

Waarom herziet Sequoia zijn fondsstructuur? Wel, hoewel het traditionele VC-model sinds de oprichting van de firma in 1972 ongelooflijke resultaten heeft opgeleverd voor de firma en haar beleggers, gelooft het bedrijf dat dit model nu gedateerd is vanwege het feit dat technologiebedrijven lang nadat ze op de beurs genoteerd worden een geweldige groei kunnen blijven genereren.

Door dit meer flexibele model te adopteren, zal Sequioa – dat in het verleden firma’s zoals Alphabet, PayPal en Nvidia heeft gefinancierd – in staat zijn toptechnologiebedrijven voor veel langere tijd aan te houden dan in het verleden mogelijk was. In plaats van een paar jaar te investeren in toptechnologiebedrijven, kan het bedrijven nu gedurende ettelijke tientallen jaren helpen hun potentieel te realiseren.

“De beste oprichters willen een blijvende impact maken in de wereld. Hun ambitie is niet beperkt tot een periode van 10 jaar. Noch is de onze” °Roelof Botha, Sequoia Capital Partner

Deze nieuwe aanpak is heel logisch, aangezien de geschiedenis aantoont dat de firma in het verleden veel te vroeg zijn geld van snelgroeiende bedrijven incasseerde. Had de firma bijvoorbeeld blijven investeren in chipproducent Nvidia – waarmee het begon samen te werken in 1993 -na de beursgang (Initial Public Offering (IPO)) in 1999, zou ze haar geld meer dan 1.000 keer hebben terugverdiend1.

Sequioa gelooft dat deze nieuwe aanpak haar zal helpen op lange termijn hoge rendementen voor haar investeerders te genereren. Als een bedrijf naar de beurs gaat en daarna een waardeschatting van meer dan 1 biljoen dollar bereikt – zoals Alphabet heeft gedaan – kan de firma nog altijd een groot aantal van de aandelen in bezit hebben.

Er moet opgemerkt worden dat Sequioa als onderdeel van haar herstructurering een ‘Registered Investment Adviser’ zal worden. Dit zal haar flexibiliteit verder verbeteren en haar toelaten haar portfoliobedrijven via verschillende financieringsevenementen te ondersteunen, zoals ‘secondary offerings’ en IPO’s. Deze opzet zal de firma ook in staat stellen haar investeringen in opkomende activaklassen zoals cryptovaluta te vergroten.

Wat particuliere beleggers kunnen leren van de zet van Sequioa Capital

Voor particuliere beleggers zijn er verschillende dingen te leren uit deze zet van Sequioa Capital.

Het meest duidelijke leerpunt is dat de technologiesector vandaag de dag vele investeringskansen op de lange termijn biedt. We bevinden ons momenteel midden in een technologische revolutie die de manier waarop we leven, werken, reizen en communiceren op fundamentele wijze verandert. Deze revolutie is mogelijk gemaakt door de opkomst van geavanceerde technologieën zoals cloud computing, 5G-netwerken en kunstmatige intelligentie, is anders dan alles wat de wereld tot nu toe heeft meegemaakt en staat bovendien nog maar in zijn kinderschoenen.

Beleggers kunnen profiteren van deze digitale revolutie door te beleggen in technologiebedrijven die openbaar worden verhandeld op de wereldwijde aandelenmarkten. Een gemakkelijke manier om dit te doen is door te beleggen in de Smart Portfolios van eToro. Dit zijn gediversifieerde beleggingsportfolio’s die investeren in een reeks dominante technologische thema’s en ontworpen zijn om beleggers te helpen profiteren van langetermijnkansen op de kapitaalmarkten.

Een ander belangrijk leerpunt is dat wanneer techbedrijven naar de beurs gaan, ze vaak nog in hun kinderschoenen staan. In het verleden werden IPO’s soms bekeken als een mechanisme voor insiders om vroegere groeibedrijven voor torenhoge prijzen van de hand te doen. Er werd vaak gedacht dat al het grote geld vóór de IPO werd verdiend, op de privé-markten. Dit is dezer dagen echter niet langer het geval en vele technologiebedrijven blijven ook na hun IPO enorme winsten voor beleggers opleveren. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Square. Sinds zijn IPO in 2015 is de aandelenprijs van Square gestegen van $9 tot $236, wat een winst van ongeveer 2.520% voor beleggers betekent. Dit aandeel kan worden teruggevonden in eToro’s MobilePayments Smart Portfolio, die zich richt op innoverende betaalbedrijven.
  • Hubspot. Sinds zijn IPO in 2016 is de aandelenprijs van Hubspot gestegen van $25 tot $815, wat een winst van ongeveer 3.160% voor beleggers betekent. Dit aandeel kan worden teruggevonden in eToro’s RemoteWork Smart Portfolio, die is ontworpen om beleggers te helpen profiteren van de verschuiving naar flexibelere werkregelingen.
  • Okta. Sinds zijn IPO in 2017 is de aandelenprijs van Okta gestegen van $17 tot ongeveer $250, wat een winst van ongeveer 1.370% voor beleggers opleverde. Dit aandeel kan worden teruggevonden in eToro’s CyberSecuritySmart Portfolio, die is ontworpen om beleggers te helpen profiteren van de groei van de cyberbeveiligingsindustrie.
  • Zoom Video Communications. Sinds zijn IPO in 2019 is de aandelenprijs van Zoom gestegen van $36 tot $280, wat een winst van ongeveer 675% voor beleggers opleverde. Dit aandeel is ook terug te vinden in eToro’s RemoteWork Smart Portfolio.
  • Airbnb. Sinds zijn IPO in december 2020 is de aandelenprijs van Airbnb gestegen van $68 tot $200, waarbij in minder dan een jaar een winst van ongeveer 195% werd gegenereerd. Dit aandeel kan worden teruggevonden in eToro’s TravelKit Smart Portfolio, die investeert in de reis-, ontspannings- en toerismesectoren.

Een derde leerpunt van de zet van Sequioa Capital is dat nieuwe activaklassen zoals cryptovaluta een rol kunnen spelen in de portefeuilles van langetermijnbeleggers. Deze activa kunnen het rendement van portefeuilles verbeteren terwijl ze het totale risico verlagen vanwege hun lage correlaties met traditionele activa zoals aandelen en obligaties.

Vorig jaar vergeleken analisten van Fidelity de prestaties van een standaard 60/40 aandelen-/obligatieportefeuille met de prestaties van een aantal 60/40 portefeuilles die een kleine hoeveelheid bitcoin bevatten (1% tot 3%). De analisten kwamen tot de conclusie dat de portefeuilles met bitcoin duidelijk hogere rendementen op de lange termijn genereerden zonder een significant hoger risiconiveau. Interessant is dat de Sharpe-ratio – die het voor risico gecorrigeerde rendement van een portefeuille meet – veel hoger was voor de portefeuilles met bitcoin. Dit suggereert dat het opnemen van crypto-activa in een traditionele portefeuille vruchten kan afwerpen. U kunt er hier meer over lezen.

Kansen op de publieke markten

Uiteindelijk toont de zet van Sequioa Capital aan dat er momenteel voldoende interessante kansen voor beleggers op de publieke markten zijn. Door kapitaal te verdelen over een aantal dominante digitale trends kunnen beleggers hun portefeuilles positioneren voor sterke rendementen op de lange termijn.

Bronnen

  1. https://www.wsj.com/articles/SB917224371262043000

Uw kapitaal loopt risico.

Het investeren in crypto-activa is in sommige EU-landen en in het VK niet gereguleerd. Geen consumentenbescherming.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het gebruik van hefbomen een hoog risico op snel verlies van geld met zich mee. xx% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s bij deze provider. U dient te overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.

Smart Portfolios is een product dat CFD’s kan bevatten.

CFD’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het gebruik van hefbomen een hoog risico op snel verlies van geld met zich mee. xx% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD’s bij deze provider. U dient te overwegen of u begrijpt hoe CFD’s werken en of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.

Deze communicatie is enkel bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of een aanbod of een verzoek om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Dit materiaal is voorbereid zonder rekening te houden met de beleggingsdoelen of financiële situatie van specifieke ontvangers en is niet voorbereid in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende vereisten om onafhankelijk onderzoek te bevorderen. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of een pakketbeleggingsproduct zijn geen, en mogen niet worden opgevat als een, betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. eToro legt geen verklaringen af en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.

Het investeren in crypto-activa is in sommige EU-landen en in het VK niet gereguleerd. Geen consumentenbescherming.

Copy Trading is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt risico.