Vydělávání na technologické revoluci — již nejde o hru s rizikovým kapitálem

Jedna z nejznámějších společností zabývajících se rizikovým kapitálem na světě Sequoia Capital učinila odvážný krok, který šokoval finanční svět.

V příspěvku na blogu zveřejněném 26. října společnost Sequoia oznámila, že se zbaví tradičního obchodního modelu rizikového kapitálu, který používala od počátku 70. let, a přijme flexibilnější model ve stylu hedge fondů. Společnost již nebude používat nepružný desetiletý cyklus fondu rizikového kapitálu který ji po stanoveném časovém období nutil k likvidaci investic v technologických společnostech rané fáze a místo toho vytvoří nový systém, který ji poskytne větší flexibilitu investování a možnost držet inovativní technologické společnosti dlouhodobě.

Digitální revoluce změnila investování do technologií

Proč společnost Sequoia přepracovává strukturu svého fondu? Tradiční model rizikového kapitálu této společnosti a jejím investorům přinesl od založení v roce 1972 neuvěřitelné výsledky. Společnost se ale domnívá, že tento model je nyní zastaralý, protože technologické společnosti nadále výrazně rostou i poté, co se dostanou na veřejné trhy.

Společnost Sequoia která v minulosti investovala například do společností Alphabet, PayPal a Nvidia bude po přijetí tohoto flexibilnějšího modelu moci držet přední technologické společnosti déle než v minulosti. Do předních technologických společností nebude investovat pouze na pár let, ale bude jim pomáhat realizovat svůj potenciál celá desetiletí.

„Nejlepší zakladatelé společností chtějí mít na svět trvalý vliv. Jejich ambice nejsou omezené na dobu deseti let. A naše také ne.“ partner společnosti Sequoia Capital Roelof Botha

Tento nový přístup dává smysl, protože historie ukázala, že firma odešla ze silně rostoucích společností příliš brzy. Pokud by například nadále investovala do společnosti Nvidia vyrábějící čipy – se kterou uzavřela partnerství v roce 1993 po prvotní veřejné nabídce akcií (IPO) v roce 1999 by získala více než tisícinásobek své vložené investice1.

Společnost Sequoia se domnívá, že tento nový přístup přinese jejím investorům v dlouhodobém horizontu vyšší návratnost. Pokud společnost vstoupí na burzu a dosáhne ocenění vyššího než 1 bilion $ podobně jako společnost Alphabet společnost Sequoia může potenciálně stále držet velkou část jejích akcií.

Důležité je také zmínit, že restrukturalizace společnosti Sequoia bude znamenat, že se z ní stane „registrovaný investiční poradce“. To jí přinese vyšší flexibilitu a možnost podporovat své portfolio společností prostřednictvím různých finančních akcí, jako např. sekundárních nabídek a IPO. Společnost bude moci také zvýšit své investice do rozvíjejících se tříd aktiv, jako jsou například kryptoměny.

Jak se mohou z tohoto kroku společnosti Sequoia Capital poučit maloobchodní investoři

Maloobchodní investoři si mohou z tohoto kroku společnosti Sequoia Capital vzít hned několik ponaučení.

Nejzřejmější je to, že technologický sektor v současnosti nevyužívá hodně dlouhodobých investičních příležitostí. Právě teď se nacházíme uprostřed technologické revoluce, která zásadně mění způsob, jak žijeme, pracujeme, cestujeme a komunikujeme. Nástup pokročilých technologií, jako jsou cloudové počítače, sítě 5G a umělá inteligence, znamená, že tato revoluce se nepodobá ničemu, co jsme zažili v minulosti, a stále se nachází ve své rané fázi.

Investoři mohou na této digitální revoluci vydělat, pokud investují do technologických společností, které se veřejně obchodují na světových akciových trzích. To můžete udělat snadno tak, že investujete do chytrých portfolií na platformě eToro. Jsou to diverzifikovaná portfolia, která vám poskytnou přístup k široké řadě hlavních technologických motivů. Jsou navržena tak, aby investorům umožnila využít na kapitálových trzích dlouhodobých příležitostí.

Dalším důležitým poučením je, že technologické společnosti jsou v době vstupu na burzu často stále v plenkách. V minulosti lidé na IPO občas nahlíželi jako na systém, kdy se znalí investoři zbavovali společností, které už mají růst za sebou a ceny jejich akcií jsou přepálené. Častým názorem bylo, že velké peníze se vydělávají před IPO na soukromých trzích. To ovšem v dnešní době již neplatí. Mnoho technologických společností přináší investorům enormní návratnost i po IPO. Patří mezi ně například:

  • Square. Cena akcií společnosti Square se od IPO v roce 2015 zvýšila z 9 $ na 236 $ a investorům přinesla zisk okolo 2 520 %. Akcie této společnosti naleznete na platformě eToro v chytrém portfoliu MobilePayments, které se zaměřuje na inovativní platební společnosti.
  • Hubspot. Cena akcií společnosti Hubspot se od IPO v roce 2016 zvýšila z 25 $ na 815 $ a investorům přinesla zisk okolo 3 160 %. Akcie této společnosti naleznete na platformě eToro v chytrém portfoliu RemoteWork, které se zaměřuje na přechod k flexibilnější organizaci práce.
  • Okta. Cena akcií společnosti Okta se od IPO v roce 2017 zvýšila ze 17 $ na 250 $ a investorům přinesla zisk okolo 1 370 %. Akcie této společnosti naleznete na platformě eToro v chytrém portfoliu CyberSecurity, které se zaměřuje na růst odvětví kybernetické bezpečnosti.
  • Zoom Video Communications. Cena akcií společnosti Zoom se od IPO v roce 2019 zvýšila z 36 $ na 280 $ a investorům přinesla zisk okolo 675 %. Akcie této společnosti naleznete také v chytrém portfoliu RemoteWork.
  • Airbnb. Cena akcií společnosti Airbnb se od IPO v prosinci 2020 zvýšila ze 68 $ na 200 $ a investorům přinesla za necelý rok zisk okolo 195 %. Akcie této společnosti naleznete na platformě eToro v chytrém portfoliu TravelKit, které se zaměřuje na široké vystavení odvětví cestování, volného času a turismu.

Třetím ponaučením, které si můžete vzít z tohoto kroku společnosti Sequoia Capital, je to, že portfoliu dlouhodobých investorů mohou prospět nové třídy aktiv, jako například kryptoměny. Tato aktiva mohou díky nízké korelaci s tradičními aktivy, jako jsou například akcie a dluhopisy, zvýšit návratnost portfolia a zároveň snížit celkové riziko.

Společnost Fidelity v minulém roce porovnala výkon standardního portfolia akcií (60 %) a dluhopisů (40 %) s portfolii se stejným složením ovšem také s menším množstvím Bitcoinů (1 až 3 %). Analytici zjistili, že portfolia s vystavením Bitcoinu přinesla v dlouhodobém horizontu výrazně vyšší návratnost, aniž by byla výrazně rizikovější. Zajímavé je, že Sharpeho poměr který měří návratnost portfolia s úpravou rizika byl u portfolií s vystavením Bitcoinu mnohem vyšší. To naznačuje, že se vyplácí zařadit do tradičního portfolia kryptoměnová aktiva. Další informace o tomto tématu naleznete zde.

Příležitosti na veřejných trzích

Krok společnosti Sequoia Capital ukazuje, že na dnešních veřejných trzích existuje mnoho příležitostí pro investory. Investoři mohou pomocí alokování kapitálu do různých hlavních digitálních trendů podpořit silnou dlouhodobou návratnost svých portfolií.

Zdroje

  1. https://www.wsj.com/articles/SB917224371262043000

Váš kapitál je vystaven riziku.

CopyPortfolio je produktem správy portfolia poskytovaným společností eToro Europe Ltd, která je autorizována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzy.

CopyPortfolia by neměla být považována za fondy obchodovatelné na burze ani za zajišťovací fondy.

Investování do kryptoaktiv není regulováno v některých zemích EU a ve Spojeném království. Bez ochrany spotřebitele.

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 68 % účtů drobných investorů přichází při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem o peníze. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.

CopyPortfolia jsou produktem, který může zahrnovat CFD.

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. xx % účtů drobných investorů přichází při obchodování s CFD s tímto poskytovatelem o peníze. Měli byste uvážit, zda opravdu chápete, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit přijmout tak vysoké riziko ztráty peněz.

Toto sdělení je pouze informativního a vzdělávacího rázu a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku ani žádost o nákup nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle adresáta či jeho finanční situaci a nebyl připravován v souladu s právními a regulatorními požadavky na provádění nezávislého průzkumu. Jakékoliv odkazy na minulé nebo budoucí výsledky finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost ani úplnost obsahu této publikace.

Kryptoaktiva nejsou v některých zemích EU a ve Spojeném království regulována. Bez ochrany spotřebitele.

1203 Přehled