Tjene på teknologirevolusjonen – ikke lenger et VC-spill

Forrige måned tok Sequoia Capital, et av verdens fremste risikokapitalselskaper (VC) en avgjørelse som sjokkerte finansverdenen.

I et blogginnlegg publisert 26. oktober kunngjorde Sequoia at de går bort fra den tradisjonelle VC-forretningsmodellen selskapet har brukt siden tidlig på 1970-tallet og går over til en mer fleksibel risikofondmodell. I stedet for å drive med en streng 10-årssyklus for VC der selskapet er tvunget til å realisere investeringer i teknologiselskaper i tidlige stadier etter en fastsatt tidsperiode vil firmaet nå opprette en ny struktur som gir bedre fleksibilitet med hensyn til investeringsvalg og som lar det holde på innovative teknologiselskaper i et langtidsperspektiv.

Den digitale revolusjonen har endret teknologiinvesteringer

Hvorfor overhaler Sequoia fondsstrukturen sin? Selv om den tradisjonelle VC-modellen har gitt utrolige resultater for selskapet og investorene siden den ble tatt i bruk i 1972, mener selskapet av denne modellen nå er utdatert, fordi teknologiselskaper kan fortsette å skape betydelig vekst lenge etter at de børsnoteres.

Ved å ta i bruk denne mer fleksible modellen vil Sequoia som tidligere har finansiert bl.a. Alphabet, PayPal og Nvidia kunne holde på de viktigste teknologiselskapene mye lenger enn de kunne tidligere. I stedet for å investere i de beste teknologiselskapene i noen få år, vil de nå kunne hjelpe selskaper med å realisere sitt potensiale over flere tiår.

«De beste grunnleggerne ønsker varig påvirkning på verden. Ambisjonen deres er ikke begrenset til en 10-årsperiode. Det samme gjelder vår» Sequoia Capital Partner Roelof Botha

Denne nye tilnærmingen er svært fornuftig, siden historien viser at firmaer tidligere har solgt seg ut av selskaper i stor vekst altfor tidlig. For eksempel, hvis firmaet hadde fortsatt å investere i databrikkeprodusenten Nvidia – som de ble samarbeidspartner med i 1993 etter utstedelsen av førsteaksjen i 1999, ville de ha fått tilbake mer enn 1000 av pengene1.

Sequoia mener at denne nye tilnærmingen vil hjelpe med å generere høy avkastning for investorene i et lengre perspektiv. Hvis et selskap børsnoteres og senere verdsettes til over 1 milliard dollar slik Alphabet gjorde kan firmaet potensielt fortsatt eie en stor andel av aksjene.

Det er verd å merke seg at Sequoia, som en del av omstruktureringen, vil bli en «Registered Investment Adviser». Det vil ytterligere forbedre selskapets fleksibilitet og la det støtte selskapene i porteføljen gjennom ulike finansieringsbegivelser som f.eks. emisjoner i annenhåndsmarkedet og førsteaksjer. Dette vil også la selskapet øke investeringene sine i vekstaktiva som f.eks. kryptovaluta.

Dette kan privatinvestorer lære av Sequoia Capitals endring

Privatinvestorer kan lære flere ting av denne endringen fra Sequoia Capital.

Det mest opplagte er at teknologisektoren nå tilbyr mange langtidsinvesteringsmuligheter. Vi er nå midt i en teknologisk revolusjon som fundamentalt endrer hvordan vi lever, jobber, reiser og kommuniserer. Denne revolusjonen er muliggjort av ny og avansert teknologi som f.eks. nettskybehandling og kunstig intelligens og er ulikt alt verden har opplevd før, og er fortsatt på et tidlig stadium.

Investorer kan tjene på denne digitale revolusjonen ved å investere i teknologiselskaper som omsettes på verdens børser. En enkel måte å gjøre det på, er å investere i eToros Smart Portfolios. Det er risikospredte investeringsporteføljer som gir eksponering overfor et bredt utvalg teknologiske tema og er utviklet for å hjelpe investorer med å tjene på langtidsmulighetene i kapitalmarkedene.

En annen viktig lærdom er at når teknologiselskaper børsnoteres, er de fortsatt ofte bare i sin spede barndom. Tidligere ble utstedelse av førsteaksjer gjerne sett på som en mekanisme som lot insidere kvitte seg med tidligere vekstselskaper til skyhøye kurser. Mange tenkte at alle de store pengene allerede var tjent før førsteaksjen, i de private markedene. Det er imidlertid ikke lenger tilfelle, siden mange teknologiselskaper vil gi investorene gigantiske avkastninger etter førsteaksjeutstedelsen. Her er noen eksempler:

  • Square. Siden førsteaksjen i 2015 har Square-aksjen steget fra 9 dollar til 236 dollar og generert en gevinst på omtrent 2520 % for investorene. Denne aksjen finner du i eToros MobilePayments Smart Portfolio, som har fokus på innovative betalingsbedrifter.
  • Hubspot. Siden førsteaksjen i 2016 har Hubspot-aksjen steget fra 25 dollar til 815 dollar og generert en gevinst på omtrent 3160 % for investorene. Denne aksjen finner du i eToros RemoteWork Smart Portfolio, som er utviklet for å hjelpe investorer med å tjene på omstillingen til mer fleksible arbeidsordninger.
  • Okta. Siden førsteaksjen i 2017 har Oktas aksjekurs steget fra 17 dollar til rundt 250 dollar, en avkastning på omtrent 1370 % for investorene. Denne aksjen finner du i eToros CyberSecurity Smart Portfolio, som er utviklet for å hjelpe investorer med å tjene på veksten i nettsikkerhetsbransjen.
  • Zoom Video Communications. Siden førsteaksjen i 2019 har Zoom-aksjen vokst fra 36 dollar til 280 dollar, en avkastning på rundt 675 % for investorer. Aksjen finnes også på eToros RemoteWork Smart Portfolio.
  • Airbnb. Siden førstaksjen i desember 2020 har Airbnb-kursen steget fra 68 dollar til 200 dollar, en avkastning på rundt 195 % på under et år. Denne aksjen finner du i eToros TravelKit Smart Portfolio, som tilbyr bred eksponering overfor reiselivs-, fritids- og turistsektoren.

En tredje lærdom fra Sequoia Capitals endring er at nye aktivaklasser som f.eks. krypto kan spille en rolle i porteføljene til langtidsinvestorer. Disse aktivaene kan forbedre porteføljens avkastning samtidig som de reduserer den totale risikoen, på grunn av den minimale korrelasjonen med tradisjonelle aktiva som f.eks. aksjer og obligasjoner.

I fjor sammenlignet analytikere i Fidelity resultatene til en standard portefølje med 60/40 aksjer/obligasjoner og resultatene til noen 60/40-porteføljer som inneholdt en liten mengde Bitcoin (1 % til 3 %). Analytikerne fant at porteføljene med Bitcoin-eksponering ga betydelig høyere avkastning over lang tid, uten at risikonivået ble betydelig økt. Interessant nok var Sharpe-forholdet som måler en porteføljes risikojusterte avkastning mye høyere for de Bitcoin-eksponerte porteføljene. Det tyder på at det kan lønne seg å blande inn litt kryptoaktiva i en tradisjonell portefølje. Du kan lese mer om dette her.

Muligheter i de offentlige markedene.

Til syvende og sist viser tiltaket fra Sequoia Capital at det finnes mange spennende muligheter for investorer i dagens offentlige markeder. Ved å spre kapitalen over et antall dominerende digitale tendenser kan investorer posisjonere porteføljene sine for store avkastninger i et lengre perspektiv.

 

Kilder

  1. https://www.wsj.com/articles/SB917224371262043000

Investeringer er forbundet med risiko.

CopyPortfolios er et porteføljeadministrasjonsprodukt som leveres av eToro Europe Ltd., som er autorisert og under tilsyn av Cyprus Securities and Exchange Commission (SySEC).

CopyPortfolios skal ikke anses som børsnoterte fond eller risikofond.

I noen EU-land og i Storbritannia er ikke investeringer i kryptoaksjer regulert. Ingen forbrukerbeskyttelse.

CFD-er er kompliserte instrumenter som innebærer en stor grad av risiko for å tape penger raskt som følge av belåning. 68% av private investorer taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren. Du bør tenke på om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å påta deg stor risiko der du kan tape pengene dine.

CopyPortfolios er et produkt som kan inneholde CFD-er.

CFD-er er kompliserte instrumenter som innebærer en stor grad av risiko for å tape penger raskt som følge av belåning. xx % av private investorer taper penger når de handler CFD-er med denne leverandøren. Du bør tenke på om du forstår hvordan CFD-er fungerer og om du har råd til å påta deg stor risiko der du kan tape pengene dine.

Denne kommunikasjonen er kun ment for informasjons- og opplæringsformål og skal ikke tolkes som investeringsrådgivning, en personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge finansinstrumenter. Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til mottakerens spesielle investeringsmål eller økonomiske situasjon og har ikke blitt utarbeidet i samsvar med de juridiske og lovmessige kravene om fremming av uavhengig forskning. Enhver henvisning til et finansinstruments tidligere eller fremtidige resultater er ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator for fremtidige resultater. eToro gir ingen garanti og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten til innholdet i denne publikasjonen.

Kryptovalutaer er ikke regulert i enkelte EU-land og i Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse.

7 Visninger