Tjäna från den teknologiska revolutionen — inte längre ett VC-spel

Förra månaden gjorde ett av världens mest prominenta riskkapitalföretag (VC), Sequoia Capital, ett djärvt drag som chockade finansbranschen.

I ett blogginlägg publicerat den 26 oktober tillkännagav Sequoia att de skulle dumpa den traditionella VC-affärsmodellen som de använt sig av sedan tidigt 1970-tal, och istället anamma en mer flexibel modell i hedgefond-stil. Istället för att driva en rigorös 10-års VC-fondcykel — där de är tvungna att likvidera investeringar i teknikföretag i tidiga skeden efter en viss tidsperiod — kommer nu företaget att skapa en ny struktur som ger mer flexibilitet vad gäller investeringsalternativ, och möjliggör för dem att hålla fast vid innovativa tech-företag på lång sikt.

Den digitala revolutionen har förändrat teknikinvestering

Varför ser Sequoia över sin fondstruktur? Även om den traditionella VC-modellen har levererat otroliga resultat för företaget och dess investerare sedan starten 1972, så anser företaget att denna modell nu är inaktuell på grund av det faktum att teknikföretag kan fortsätta generera oerhörd tillväxt långt efter att de offentliggörs.

Genom att anamma den här mer flexibla modellen kommer Sequoia — som tidigare har finansierat företag som Alphabet, PayPal, och Nvidia — kunna hålla fast vid teknikföretag mycket längre än de kunde tidigare. Istället för att investera i topp-teknikverksamheter under några år kommer de nu kunna hjälpa företag förverkliga sin potential under loppet av årtionden.

“De bästa grundarna vill göra en bestående inverkan på världen. Deras ambition är inte begränsad till en 10-årsperiod. Inte vår heller” Sequoia Capitals partner Roelof Botha

Denna nya approach är mycket vettig då historien visar att företaget tidigare har släppt taget om högtillväxtföretag alldeles för tidigt. Till exempel, om företaget hade fortsätt investera i chip-tillverkaren Nvidia – som de ingick partnerskap med redan 1993 — före börsintroduktionen (IPO) 1999, så skulle de ha tjänat över 1 000 gånger sina pengar1.

Sequoia tror att denna nya approach kommer hjälpa dem att generera hög avkastning för sina investerare i det långa loppet. Om ett företag offentliggörs och går vidare och åstadkommer en värdering på över 1 triljon USD — som Alphabet har — så skulle företaget fortfarande potentiellt kunna äga en stor del av sina aktier.

Det är värt att notera att Sequoia, som en del av sin omstrukturering, kommer att bli en “Registrerad investeringsrådgivare”. Detta kommer att öka deras flexibilitet ytterligare och göra det möjligt för dem att stödja sitt portföljföretag genom olika finansieringshändelser, såsom sekundära erbjudanden och börsintroduktioner. Denna struktur kommer också göra det möjligt för företaget att öka sina investeringar i framväxande tillgångsklasser såsom kryptovalutor.

Vad privatinvesterare kan lära sig av Sequoia Capitals drag

För privatinvesterare finns det flera saker att ta med sig från detta drag av Sequoia Capital.

Det mest uppenbara att ta med sig är att tekniksektorn slänger upp många långsiktiga investeringsmöjligheter idag. Just nu är vi mitt i en teknologisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, arbetar, reser och kommunicerar. Den här revolutionen, som möjliggjorts av framväxten av avancerad teknik som molnbaserad databehandling, 5G-nätverk och artificiell intelligens, är olik något annat som världen någonsin upplevt tidigare, och den befinner sig fortfarande i ett tidigt skede.

Investerare kan dra nytta av den här digitala revolutionen genom att investera i teknikföretag som handlas offentligt på världens aktiemarknader. Ett enkelt sätt att göra detta är genom att investera i eToros smarta portföljer. Dessa är diversifierade investeringsportföljer som tillhandahåller exponering för en rad dominerande teknologiska teman, och har utformats för att hjälpa investerare dra nytta av de långsiktiga möjligheterna på kapitalmarknaderna.

En annan viktig sak att ta med sig är att när teknikföretag kommer till de offentliga marknaderna, så befinner de sig ofta fortfarande i barnstadiet. Förr i tiden sågs börsintroduktioner ibland som en mekanism för insiders att avlasta ex-tillväxtföretag till skyhöga värderingar. Man trodde ofta att alla stora pengar tjänades före börsintroduktionen på de privata marknaderna. Men, så är inte längre fallet då många teknikföretag i dessa dagar går vidare med att leverera enorma avkastningar för investerare efter deras börsintroduktioner. En del exempel här inbegriper:

  • Square. Sedan deras börsintroduktion 2015 har Squares aktiepris stigit från 9 $ till 236 $, och genererat en vinst på cirka 2 520 % för investerare. Denna aktie kan hittas i eToros smarta portfölj MobilePayments, som fokuserar på innovativa betalningsföretag.
  • Hubspot. Sedan deras börsintroduktion 2016 har Hubspots aktiepris stigit från 25 $ till 815 $, och genererat en avkastning på cirka 3 160 % för investerare. Denna aktie kan hittas i eToros smarta portfölj RemoteWork, som har utformats för att hjälpa investerare dra nytta av övergången till mer flexibla arbetsarrangemang.
  • Okta. Sedan deras börsintroduktion 2017 har Oktas aktiepris stigit från 17 $ till cirka 250 $, och levererat en avkastning på cirka 1 370 % för investerare. Denna aktie kan hittas i eToros smarta portfölj CyberSecurity, som har utformats för att hjälpa investerare dra nytta av tillväxten för cybersäkerhetsbranschen.
  • Zoom Video Communications. Sedan sin börsintroduktion 2019 har Zooms aktiepris stigit från 36 $ till 280 $ och levererat en avkastning på cirka 675 % för investerare. Denna aktie kan också hittas i eToros smarta portfölj RemoteWork.
  • Airbnb. Sedan sin börsintroduktion i december 2020 har Airbnbs aktiepris stigit från 68 $ till 200 $, och genererat en avkastning på cirka 195 % på mindre än ett år. Denna aktie kan hittas i eToros smarta portfölj TravelKit, som erbjuder bred exponering för rese-, fritids- och turismsektorerna.

En tredje sak att ta med sig från Sequoia Capitals drag är att nya tillgångsklasser såsom krypto kan spela en roll i långsiktiga investerares portföljer. Dessa tillgångar kan förbättra portföljens avkastning samtidigt som de sänker den totala risken på grund av deras låga korrelation till traditionella tillgångar som aktier och obligationer.

Förra året jämförde analytiker på Fidelity prestationen för en standard 60/40 aktie-/obligationsportfölj med prestationen för vissa av de 60/40 portföljer som innehöll en liten mängd Bitcoin (1 % till 3 %). Analytikerna fann att portföljerna med Bitcoin-exponering genererade betydligt högre avkastning på lång sikt utan en signifikant högre risknivå. Intressant nog var Sharpekvoten — som mäter en portföljs riskjusterade avkastning — mycket högre för portföljerna med Bitcoin-exponering. Detta tyder på att det kan löna sig att införliva kryptotillgångar i en traditionell portfölj. Du kan få reda på mer om detta här.

Möjligheter på de offentliga marknaderna

I slutändan visar Sequoia Capitals drag att det finns mängder av spännande möjligheter för investerare på de offentliga marknaderna idag. Genom att allokera kapital över ett antal dominerande digitala trender kan investerare positionera sina portföljer för starka långsiktiga avkastningar.

Källor

  1. https://www.wsj.com/articles/SB917224371262043000

Ditt kapital löper risk.

Investering i kryptotillgångar är oreglerat i vissa EU-länder och UK. Inget konsumentskydd.

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. xx % av privata investerare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risk att förlora pengar, som det innebär

Smart Portfolios är en produkt som kan inkludera CFD:er.

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 68% av privata investerare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risk att förlora pengar, som det innebär

Denna kommunikation är endast för informerande och utbildande syfte och bör inte tas som investeringsråd, en personlig rekommendation, eller som ett erbjudande om, eller uppmaning om, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta material har sammanställts utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller finansiella situation, och har inte sammanställts i enlighet med de juridiska och regelmässiga kraven för att främja oberoende efterforskning. Alla hänvisningar till tidigare eller framtida prestation för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro ger ingen föreställning om och tar inget ansvar för korrektheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation.

Kryptotillgångar är oreglerade i vissa EU-länder och UK. Inget konsumentskydd.

Copy Trading innebär inte investeringsrådgivning. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Du riskerar ditt kapital.