Czerpanie korzyści z rewolucji technologicznej — to już nie jest gra VC

W zeszłym miesiącu jedna z najbardziej znanych na świecie firm typu venture capital (VC), Sequoia Capital, wykonała odważny ruch, który zszokował branżę finansową.

W poście na blogu, opublikowanym 26 października, firma Sequoia ogłosiła, że zrezygnuje z tradycyjnego modelu biznesowego VC, który stosuje od wczesnych lat 70-tych i przyjmie bardziej elastyczny model w stylu funduszy hedgingowych. Zamiast operować sztywnym 10-letnim cyklem funduszy VC — w którym po określonym czasie jest zmuszona do likwidacji inwestycji w spółki technologiczne we wczesnym stadium rozwoju — firma ta stworzy nową strukturę, która zapewni większą elastyczność pod względem opcji inwestycyjnych i pozwoli jej trzymać się innowacyjnych firm technologicznych przez długi czas.

Rewolucja cyfrowa zmieniła inwestowanie w technologię

Dlaczego Sequoia zmienia strukturę swoich funduszy? Cóż, pomimo, że tradycyjny model VC przyniósł firmie i jej inwestorom niesamowite wyniki od momentu powstania w 1972 r., firma uważa, że model ten jest już nieaktualny, ponieważ firmy technologiczne mogą nadal generować ogromny wzrost długo po tym, jak wejdą na giełdę.

Przyjmując ten bardziej elastyczny model, spółka Sequoia — która w przeszłości finansowała takie firmy, jak Alphabet, PayPal i Nvidia — będzie w stanie utrzymać czołowe firmy technologiczne znacznie dłużej niż w przeszłości. Zamiast inwestować w najlepsze marki technologiczne przez kilka lat, teraz będzie w stanie pomóc firmom w realizacji ich potencjału przez dziesięciolecia.

„Najlepsi założyciele chcą wywrzeć trwały wpływ na świat. Ich ambicja nie ogranicza się do okresu 10 lat. Nasza też nie” ogłosił partner Sequoia Capital, Roelof Botha

To nowe podejście naprawdę ma sens, ponieważ historia pokazuje, że w przeszłości spółka spieniężała rozwijające się firmy zdecydowanie za szybko. Na przykład gdyby firma nadal inwestowała w producenta chipów, markę Nvidia – której partnerem była w 1993 roku — po pierwszej ofercie publicznej (IPO) w 1999 roku zarobiłaby ponad 1000 razy więcej pieniędzy1.

Sequoia uważa, że to nowe podejście w dłuższej perspektywie pomoże jej generować wysokie zwroty dla inwestorów. Jeśli firma wejdzie na giełdę i osiągnie wycenę ponad 1 bilion dolarów — tak, jak Alphabet — firma potencjalnie mogłaby nadal posiadać dużą część swoich akcji.

Warto zauważyć, że w ramach restrukturyzacji Sequoia zostanie „Zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym”. To jeszcze bardziej zwiększy jej elastyczność i pozwoli na wspieranie spółek portfelowych poprzez różne wydarzenia związane z finansowaniem, takie jak oferty wtórne i IPO. Taka konfiguracja umożliwi firmie również zwiększenie inwestycji we wschodzące klasy aktywów, na przykład kryptowaluty.

Czego inwestorzy detaliczni mogą nauczyć się z decyzji Sequoia Capital

Inwestorzy detaliczni mogą wyciągnąć kilka wniosków z takiej decyzji Sequoia Capital.

Najbardziej oczywistym wnioskiem jest to, że sektor technologiczny daje dziś wiele długoterminowych możliwości inwestycyjnych. Obecnie jesteśmy w trakcie rewolucji technologicznej, która zasadniczo zmienia sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, podróżujemy i komunikujemy się. Ta rewolucja, możliwa dzięki pojawieniu się zaawansowanych technologii, takich jak przetwarzanie w chmurze, sieci 5G i sztuczna inteligencja, nie przypomina niczego, czego świat kiedykolwiek doświadczył i wciąż jest na wczesnym etapie.

Inwestorzy mogą czerpać korzyści z tej cyfrowej rewolucji, inwestując w spółki technologiczne, które prowadzą działalność publiczną na światowych giełdach. Jednym z łatwych sposobów, aby to zrobić, jest inwestowanie w Inteligentne portfele eToro. Są to zdywersyfikowane portfele inwestycyjne, które zapewniają ekspozycję na szereg dominujących tematów technologicznych. Zostały one zaprojektowane, aby pomóc inwestorom w wykorzystaniu długoterminowych możliwości na rynkach kapitałowych.

Kolejnym kluczowym wnioskiem jest to, że kiedy firmy technologiczne wchodzą na rynki publiczne, często są jeszcze na początkowych etapach rozwoju. W przeszłości IPO były czasami postrzegane jako mechanizm umożliwiający osobom z wewnątrz odciążenie byłych spółek wzrostu po niezwykle wysokich wycenach. Często uważano, że wszystkie duże pieniądze zarobiono na rynkach prywatnych przed IPO. Jednak teraz uległo to zmianie, ponieważ w dzisiejszych czasach wiele firm technologicznych zapewnia inwestorom ogromne zwroty po swoim IPO. Oto kilka przykładów:

  • Square. Od czasu debiutu giełdowego w 2015 r. cena akcji Square wzrosła z 9 do 236 dolarów, generując dla inwestorów wzrost o około 2520%. Akcje te można znaleźć w Inteligentnym Portfelu eToro MobilePayments, który koncentruje się na innowacyjnych biznesach płatniczych.
  • Hubspot. Od czasu debiutu giełdowego w 2016 r. cena akcji Hubspot wzrosła z 25 do 815 dolarów, generując dla inwestorów zwrot w wysokości około 3160%. Akcje te można znaleźć w RemoteWork, Inteligentnym portfelu eToro, który został zaprojektowany, aby pomóc inwestorom w czerpaniu korzyści z przejścia na bardziej elastyczne warunki pracy.
  • Okta. Od czasu debiutu giełdowego w 2017 r. cena akcji Okta wzrosła z 17 dolarów do około 250 dolarów, zapewniając inwestorom zwrot na poziomie 1370%. Akcje te można znaleźć w CyberSecurity, Inteligentnym portfelu eToro, który został zaprojektowany, aby pomóc inwestorom czerpać korzyści z rozwoju branży cyberbezpieczeństwa.
  • Zoom Video Communications. Od czasu debiutu giełdowego w 2019 r. cena akcji Zoom wzrosła z 36 dolarów do 280 dolarów, zapewniając inwestorom zwrot w wysokości około 675%. Akcje te można również znaleźć w inteligentnym portfelu eToro RemoteWork.
  • Airbnb. Od czasu debiutu giełdowego w grudniu 2020 r. cena akcji Airbnb wzrosła z 68 do 200 dolarów, generując zwrot w wysokości około 195% w niecały rok. Akcje te można znaleźć w TravelKit, Inteligentnym portfelu eToro, który oferuje szeroką ekspozycję na sektory podróży, wypoczynku i turystyki.

Trzecim wnioskiem z decyzji Sequoia Capital jest to, że nowe klasy aktywów, takie jak kryptowaluty, mogą odgrywać rolę w portfelach inwestorów długoterminowych. Aktywa te mogą zwiększyć zwrot z portfela, jednocześnie obniżając ogólne ryzyko ze względu na ich niską korelację z tradycyjnymi aktywami, takimi jak akcje i obligacje.

W zeszłym roku analitycy Fidelity porównali wyniki standardowego portfela 60/40 akcji/obligacji z wynikami kilku portfeli 60/40, które zawierały niewielką ilość Bitcoinów (od 1% do 3%). Analitycy stwierdzili, że portfele z ekspozycją na Bitcoin generowały znacznie wyższe zwroty w długim okresie bez znacznie wyższego poziomu ryzyka. Co ciekawe, współczynnik Sharpe’a — który mierzy zwrot z portfela skorygowany o ryzyko — był znacznie wyższy w przypadku portfeli z ekspozycją na Bitcoin. Sugeruje to, że włączenie kryptowalut do tradycyjnego portfela może się opłacić. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat tutaj.

Możliwości na rynkach publicznych

W rezultacie decyzja Sequoia Capital pokazuje, że obecnie na rynkach publicznych istnieje wiele ekscytujących możliwości dla inwestorów. Alokując kapitał w ramach szeregu dominujących trendów cyfrowych, inwestorzy mogą pozycjonować swoje portfele w celu uzyskania wysokich długoterminowych zwrotów.

Źródła

 

  1. https://www.wsj.com/articles/SB917224371262043000

Twój kapitał jest zagrożony.

W niektórych krajach UE oraz w Wielkiej Brytanii inwestowanie w kryptoaktywa nie podlega regulacjom. Brak ochrony konsumenta.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, na 68% rachunków inwestorów detalicznych odnotowywane są straty. Upewnij się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Smart Portfolios to produkt, który może zawierać kontrakty CFD.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, na xx% rachunków inwestorów detalicznych odnotowywane są straty. Upewnij się, że rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i zastanów się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Niniejsza wiadomość służy wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym i nie powinna być traktowana jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna czy sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi w celu promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakietach nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji.

Kryptowaluty są nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta.

Copy Trading nie jest tożsamy z doradztwem inwestycyjnym. Wartość Twoich inwestycji może rosnąć lub spadać. Twój kapitał jest narażony na ryzyko.