Uvádíme Trailing Stop Loss (zastavení ztráty při změně trendu)

JE TO TADY!

V uplynulém měsíci nebo dvou už mohli ti z Vás, kteří obchodovali v režimu virtuálního portfolia, tuto funkci použít a zjistit, co dokáže. Nyní ji s radostí představujeme také v režimu reálného portfolia.

Než se však pokročíme, vraťme se k základům a odpovězme na některé zásadní otázky.

Co je to Trailing Stop Loss?

Trailing Stop Loss (zastavení ztráty při změně trendu) slouží k ochraně zisků tak, že nechává obchod otevřený, aby vytvářel zisk, dokud se cena pohybuje správným směrem, ale uzavře jej, když se cena vydá opačným směrem.

Příklad. Otevřete si kupní obchod EUR/USD za 1,1000, nastavte si kurz Stop Loss na 1,0900 (100 pipů Stop Loss) a zaškrtněte políčko Trailing Stop Loss (zastavit ztrátu při změně trendu).

Pro každý pip, jehož hodnota EUR/USD se pohybuje ve Váš prospěch (např. 1,1001), se úroveň SL odpovídajícím způsobem aktualizuje (např. na 1,0901). Pokud se posune o dalších 50 pipů Vaším směrem (1.1051), bude SL aktualizováno rovněž (1.0951).

Pokud EUR/USD poklesne, například na 1,1020, úroveň SL se nezmění a zůstane na 1,0951. Pouze tehdy, když se pohne nad svůj nejvyšší bod (1.1051), pokračuje SL v aktualizaci. Takže pokud se EUR/USD dostane na 1,1120, SL se aktualizuje na 1,1020 a efektivně se uzamkne na 20 pipech zisku.

Jak nastavit Trailing Stop Loss?

Při otevírání obchodu a nastavení určité úrovně Stop Loss jednoduše zaškrtněte políčko Trailing Stop Loss. Jakmile zaškrtnete políčko Trailing Stop Loss, mezera mezi otevírací sazbou obchodu a Vámi nastavenou sazbou Stop Loss se automaticky uzamkne. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto okamžiku funguje obchodování s příkazem trailing stop loss pouze na obchodech, které jste si otevřeli, takže mechanismus Copy Stop Loss zůstává stejný.

How to set the TSL

 

TSL můžete kdykoliv aktivovat nebo deaktivovat úpravou nastavení obchodu na obrazovce otevřených obchodů.

Vezměte na vědomí, že tato funkce je dostupná pouze na novém eToro. Pro ty, kteří dosud plně nepřešli ze starých obchodních aplikací, nyní je načase to udělat!

Některé další důležité změny

Změny na minimální omezení kopírování

Nedávno jsme aktualizovali omezení kopírování s cílem optimalizovat Vaše zkušenosti s kopírováním. Proto již nebudete moci kopírovat obchodníka, jestliže průměrná velikost kopírovaného obchodu ve Vašem kopírovacím vztahu je nižší než 1 USD.

Protože minimální velikost kopírovaného obchodu činí 1 USD, toto opatření Vám zabrání kopírovat obchodníky, jejichž obchody nebudete schopni kopírovat, a tím Vám poskytne lepší a lépe sladěný zážitek z kopírování.

Například:

Obchodník A má v realizovaném kapitálu 10 tis. USD a většinu svých obchodů otevírá s 50 USD, což činí 0,5 % jeho realizovaného kapitálu. Obchodník B si ho přeje kopírovat s pouhými 100 USD, což činí průměrný objem obchodu 0,5 USD. Vzhledem k tomu, že průměrný objem obchodu je nižší než 1 USD, můžeme předpokládat, že většina kopírovaných obchodů se neotevře. S novým omezením nebude obchodník B moci otevřít toto kopírování a částka se aktualizuje na 200 USD, takže průměrná velikost obchodu bude minimálně 1 USD. Pak je na obchodníkovi B, aby se rozhodl, zda si stále přeje kopírovat obchodníka A s aktualizovanou částkou.

Vložte prostředky přímo z otevřeného vyskakovacího okna obchodu

V případě, že chcete otevřít obchod s částkou vyšší, než máte k dipozici v prostředcích pro obchodování, budete vyzváni, abyste vložili přímo z otevřeného vyskakovacího okna obchodu. Pak si budete moci zvolit částku vkladu a jakmile dokončíte proces vkládání, budete vráceni do vyskakovacího okna obchodu, kde budete moci dokončit nastavení obchodu.

Tato funkce Vám usnadní doplnit portfolio právě včas, abyste tento zásadní obchod uskutečnili.

Zbývá jen, abyste se přihlásili na účet a prohlédli si nové funkce.

Vždy si vážíme Vašich připomínek a považujeme je za klíčovou součást našeho rozvoje, takže nám dejte vědět, co si myslíte!