Úrovně Populárních investorů: Průvodce upgrady a platbou

Mnoho našich populárních investorů se často ptá na to, jak v programu fungují upgrady. Proto jsme pro vás připravili krátkého průvodce, který vám snad tento proces zjednoduší a pomůže vám lépe pochopit, jak postupovat v hierarchii.

Vzestup skrze úrovně

Program Populární investor má čtyři úrovně: Kadet, Šampion, Elitní a Elitní Pro. Každá úroveň má své vlastní požadavky a odměny. Jakmile populární investor splní kritéria pro postup na další úroveň, je automaticky povýšen. 

Vezměte prosím na vědomí, že oblíbení investoři musí vždy dodržovat definované požadavky jednotlivých úrovní. Ti, kteří nesplňují požadavky, budou zařazeni na nižší úroveň. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň, musíte splnit všechna její kritéria, včetně minimální doby pobytu na aktuální úrovni.

Upgrady jsou prováděny do 10. dne každého měsíce, přibližně ve stejnou dobu, kdy jsou prováděny platby pro Populární investory. Pokud jste Populárním investorem, můžete si být jisti, že obdržíte platby a upgrady, které si zasloužíte, takže není třeba žádat o upgrade nebo platbu.

Pro všechny úrovně platí, že pro upgrade a zaplacení musíte:

Upozorňujeme, že všechny platby a upgrady jsou založeny na průměrných měsíčních spravovaných aktivech (AUM) a průměrném měsíčním vlastním kapitálu. To znamená, že vaše denní uzavírací AUM a vlastní kapitál se počítají každý den kalendářního měsíce a poté se poslední den v měsíci zprůměrují.

Každá úroveň má navíc své vlastní specifické požadavky (včetně pro ty, kteří byli zařazeni do nižší úrovně):

Šampion

 • Průměrné měsíční AUM (spravovaná aktiva) vyšší než 50 tisíc USD
 • Průměrný měsíční kapitál vyšší než 5 tisíc USD
 • 2 měsíce na úrovni Kadet
 • Minimálně 10 obchodníků kopírujících vaše obchody

Elitní

 • Průměrné měsíční AUM (spravovaná aktiva) vyšší než 500 tisíc USD
 • Průměrný měsíční kapitál vyšší než 25 tisíc USD
 • 4 měsíce na úrovni Šampion
 • Prohlášení o elitní strategii (bude zasláno po aktualizaci týmem Populárního investora)
 • Kvalifikace v oblasti řízení investic

Elitní Pro

Měsíční platby probíhají následovně:

Šampion

 • 400 USD (fixní) nebo 800 USD (fixní)

Elitní

 • 1,5 % (ročně) nebo 2 % (ročně)

Elitní Pro

 • 2 % (ročně) nebo 2.5 % (ročně)

Platby Populárním investorům se určují podle jejich průměrného měsíčního růstu AUM. Těm, kteří mají růst vyšší než 1 %, je vyplacena vyšší platba pro příslušnou úroveň.

Například Populární investorka Elitní úrovně, Lisa Williams, měla v září 2021 průměrné AUM ve výši 650 tisíc USD a v říjnu 2021 průměrné AUM ve výši 700 tisíc USD, což znamená, že její meziměsíční růst AUM činí 7,7 %. Její obdržená platba v říjnu 2021 činí 1 167 USD, a to na základě následujícího výpočtu (700 000 USD x 2 %)/12 měsíců.

Doufáme, že výše uvedené objasňuje různá kritéria potřebná pro jednotlivé úrovně a jejich požadovanou kvalifikaci. Pokud jste splnili všechny požadavky a stále jste nebyli upgradováni, kontaktujte svého správce účtu nebo Zákaznický servis.

 

5315 Přehled