Pákový efekt a záloha

Co je pákový efekt?

Při obchodování online chtějí makléři obchodníkům umožnit využívat více peněžních prostředků než mají na svém účtu k dispozici, aby jim umožnili dosahovat většího zisku. Proto makléř půjčí obchodníkovi peněžní sumu při pevném poměru (mezi 1:2 až 1:400). Je důležité si pamatovat, že pákový efekt platí i pro ztráty.

Co je záloha?

Záloha je relativní částka potřebná k provedení obchodu s pákovým efektem při zohlednění rozpětí, pákového efektu a převodů měn. Řekněme, že chcete investovat 1 000 $ do akcií společnosti Apple s pákovým efektem 1:10. Rezerva bude 10 %, což znamená, že musíte ze svých prostředků investovat 100 $. Pokud bude aktuální cena za akcii společnosti Apple 136 $, obdržíte ekvivalent 7,35 akcií Apple.

Jak funguje pákový efekt?

Zjednodušeně řečeno, pákový efekt je přechodná půjčka obchodníkovi od makléře při pevném poměru. Při využití pákového efektu lze otevřít obchod větší velikosti než je skutečná výše investovaných peněžních prostředků. Pákový efekt se projevuje jako násobitel, který vyjadřuje kolikrát je otevřená pozice větší než investovaná částka (skutečně investovaná suma peněz). Ve světě obchodování je pákový efekt považován za dvousečnou zbraň, jelikož násobí nejen zisky, ale i ztráty.

Na eToro se pákový efekt pohybuje od 1:2 do 1:400 v závislosti na obchodované položce. U některých položek lze například s pákovým efektem 1:400 při investování částky 25 $ otevřít obchod na 10 000 $. Případně lze obchodovat bez pákového efektu.

Další příklady:

Investovaná částka Pákový efekt Velikost obchodu
50 $ 1:400 20 000 $
200 $ 1:50 10 000 $
400 $ 1:50 20 000 $

 

  • Na eToro má každý obchodovací nástroj vlastní minimum a maximum pákového efektu, takže je potřeba se ujistit, že si vybíráte velikost pákového efektu, která vám nejvíce vyhovuje.