Sijoitustilaisuudet energian hinnan noustessa

Viime vuoden koronaviruspandemian alkuvaiheiden huimaavan romahduksen jälkeen öljyn hinnat ovat elpyneet ja nousseet vuonna 2021 korkeimpaan arvoonsa moneen vuoteen. WTI:n raakaöljyn hinta nousi äskettäin yli 80 dollariin tynnyriltä korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2014.

Jatkuuko öljyn hinnannousu tästä eteenpäin? Monien analyytikoiden mukaan ehkä. Juuri nyt näytämme olevan keskellä maailmanlaajuista energiakriisiä. Tässä tarkastellaan, mitä energiamarkkinoilla tapahtuu juuri nyt.

Miksi öljyn hinta on noussut räjähdysmäisesti

Öljyn hinnan viimeaikainen merkittävä nousu johtuu loppujen lopuksi kysynnän ja tarjonnan valtavasta epätasapainosta.

Viime vuonna pandemian aikana öljyn kysyntä putosi. Koska suurimmassa osassa maailmaa asetettiin sulkutoimia, tätä hyödykettä tarvittiin paljon vähemmän. Nyt kun lentokoneet ovat taas taivaalla ja autot teillä, öljyn kysyntä kasvaa jälleen. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan öljyn maailmanlaajuisen kulutuksen odotetaan kasvavan 5,5 miljoonaa tynnyriä päivässä tänä vuonna ja vielä 3,3 miljoonaa tynnyriä päivässä ensi vuonna1. On syytä huomata, että maakaasun hinnannousu on lisännyt öljyn kysyntää, sillä se on tehnyt öljystä halvemman vaihtoehdon sähköntuotannolle. Aiemmin energia-alalla oli järkevää käyttää maakaasua öljyn sijaan, koska kaasu oli erittäin edullista. Nykyään se ei enää ole.

Ongelmana on kuitenkin se, että öljyn tarjonta on tällä hetkellä hyvin niukkaa. Yksi syy tähän on, että öljynviejämaiden (OPEC) ja niiden kumppaneiden jotka vähensivät tarjontaa viime vuonna tuotannon tehostaminen on ollut hidasta tänä vuonna. OPEC+ ilmoitti hiljattain aikovansa lisätä tuotantoaan asteittain lyhyellä aikavälillä vain 400 000 tynnyreillä päivässä joka kuukausi2. Tämä ei riitä läheskään tyydyttämään kysyntää.

Toinen syy on, että haitalliset sääilmiöt ovat aiheuttaneet häiriöitä öljymarkkinoilla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa hirmumyrsky Ida pysäytti alunperin 1,7 miljoonan tynnyrin öljyntuotannon päivässä. Analyytikot uskovat, että tämän luokan 4 myrskyn aiheuttama raakaöljyn kokonaishävikki voi olla yhteensä 30 miljoonaa tynnyriä3.

Ongelmana on myös öljynporauslauttojen edelleen pieni määrä. Tavallisesti toiminnassa olevien öljynporauslauttojen määrä suurenee öljyn hinnan noustessa. Nyt kuitenkin öljykenttien palveluyritys Baker Hughesin tuoreimpien tietojen mukaan öljynporauslauttojen määrä ei ole viime aikoina seurannut öljyn hinnannousua.

Miksi näin on? Taustalla voi olla se, että viimeisten 18 kuukauden aikana suuret öljyntuottajat ovat kiinnittäneet huomionsa uusiutuvaan energiaan. Koska ilmastonmuutoksesta on tullut keskeinen painopiste hallitusten, yritysten, kuluttajien ja sijoittajien keskuudessa kaikkialla maailmassa, öljyjätit ovat siirtäneet painopistettään fossiilisista polttoaineista vihreään energiaan ja suunnanneet miljardeja dollareita puhtaan energian projekteihin.

Euroopassa BP:n, Totalin ja Enin kaltaiset yritykset ovat eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman ja muiden valtiollisten hankkeiden siivittäminä antaneet kunnianhimoisia lupauksia siirtyä uusiutuvaan energiaan. Nämä yritykset eivät enää halua, että niitä kutsutaan öljy-yhtiöiksi, vaan sen sijaan energiayhtiöiksi. Samaan aikaan Yhdysvalloissa öljyjätit, muun muassa Chevron ja Exxon-Mobil, investoivat uuteen teknologiaan, esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoon, jonka tavoitteena on ottaa talteen yli 90 prosenttia voimaloiden ja teollisuuslaitosten hiilidioksidipäästöistä. Tässä tilanteessa uusiin öljynporaustorneihin ja -lauttoihin ei ole investoitu.

Tämä on järkevää pitkällä tähtäimellä, sillä uusiutuva energia näyttää olevan tie eteenpäin. Maailmassa käytetään kuitenkin edelleen paljon fossiilisista polttoaineista saatua energiaa, joten alaan kohdistuvien investointien puute on aiheuttanut vakavia toimitusongelmia.

Öljyn hintaennusteet: Nouseeko öljy 100 dollariin?

Lyhyellä aikavälillä monet asiantuntijat odottavat öljyn hinnan pysyvän korkealla, erityisesti jos pohjoisen pallonpuoliskon talvi on kylmä.

Esimerkiksi sijoituspankki Goldman Sachsin analyytikot päivittivät hiljattain vuoden lopun Brent-raakaöljynhintaennusteensa 90 dollariin tynnyriltä verrattuna aiempaan 80 dollariin tynnyriltä. Tämä perustuu siihen, että maailmanlaajuinen kysyntä elpyy odotettua nopeammin.4

JP Morganin analyytikot taas sanoivat äskettäin, että öljy saattaa nousta jopa 150200 dollariin barrelilta. ”Uskomme, että hiilen hintakehitys saattaa heijastaa tarjontaa, kysyntää, pääomakustannuksia ja kaikkien fossiilisten polttoaineiden siirtymäongelmia, ja olisi varmasti mahdollista, että öljyn hinta noudattaisi samaa kaavaa (öljylle säädetyllä inflaatiolla se olisi 150200 dollaria tynnyriltä)”, kirjoitti JP Morganin analyytikkotiimi, jota johtaa huippumarkkinastrategi Marko Kolanovic.5

Täytyy huomata, että öljy hintaa on tunnetusti vaikea ennustaa, koska siihen voivat vaikuttaa monet tekijät. Tällaisiin ennusteisiin tulee siis suhtautua varovasti.

Jos öljyn hinta kuitenkin pysyy korkeana, se vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin ja sijoittajiin. Esimerkiksi inflaatio todennäköisesti kasvaa, mikä vaikuttaa yritysten voittoihin. Näin ollen nyt kannattaa miettiä riskejä ja mahdollisuuksia.

Öljyn tarjoamat sijoitustilaisuudet

Ne, jotka uskovat öljynhinnan kasvavan, voisivat harkita useita mahdollisia vaihtoehtoja:

 • Avaa suora positio suoraan öljyn hintaan hinnanerosopimuksella (CFD). Hinnanerosopimus on rahoitusväline, jolla voit hyödyntää omaisuuserän hinnanmuutoksia omistamatta sitä (esim. öljytynnyriä).
 • Sijoita öljyntuotantoyrityksiin, esimerkiksi Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell ja Chevron. Öljyosakkeilla on taipumus nousta öljyn hinnan noustessa, koska öljyn hinnannousu kasvattaa näiden yritysten voittoja. Energiaosakkeilla on kuitenkin aina jonkinasteinen osakekohtainen riski.
 • Sijoita öljyosakkeisiin keskittyvään pörssinoteerattuun rahastoon (ETF), esimerkiksi SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF. Tämä ETF seuraa öljyn ja kaasun etsintä- ja tuotantoaloilla toimivien yhdysvaltalaisten yritysten kehitystä. Tämä lähestymistapa minimoi osakekohtaisen riskin.
 • Sijoita eToron OilWorldWide CopyPortfolioon. Se on täysin allokoitu salkku, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa johtavien kansainvälisten yritysten osakkeisiin, jotka osallistuvat öljynporaukseen, etsintään ja tuotantoon, öljyyn liittyviin tuotteisiin sekä öljyosakkeisiin keskittyviin ETF-rahastoihin ja öljyfutuureihin. ETF:n tavoin se minimoi osakekohtaisen riskin, koska pääoma jakautuu monille eri yrityksille. Lisäksi se tarjoaa laajempaa hajautusta yhdistämällä osakkeita ja suoraa omaisuuseräaltistusta.

Puhdas energia on tulevaisuutta

Öljyn hinta voi nousta lyhyellä aikavälillä, mutta pitkän aikavälin sijoittajien kannattaa ehkä harkita myös uusiutuvaan energiaan sijoittamista.

Käynnissä on valtava siirtymä kohti puhdasta energiaa ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen hyväksi. Vuoteen 2030 mennessä aurinkoenergian, tuuli- ja vesivoiman sekä muiden kestävien energialähteiden osuuden odotetaan olevan noin puolet maailman energianlähteiden yhdistelmästä6, kun se vuonna 2019 oli vain 11 prosenttia7. Tämä siirtyminen vihreään energiaan luo todennäköisesti tuottoisia mahdollisuuksia sijoittajille.

Puhtaaseen energiaan sijoittamisesta kiinnostuneiden kannattaa harkita eToron RenewableEnergy CopyPortfoliota, jossa pääomaa allokoidaan yrityksille, jotka pyrkivät kehittämään kestävämpiä energiaratkaisuja. Tämä salkku tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laajasti johtaviin puhtaita energialähteitä, muun muassa aurinko-, tuuli- ja vetyenergiaa, käyttäviin uusiutuvan energian yrityksiin sekä yrityksiin, jotka kehittävät uusiutuvan energian tuotantojärjestelmien taustateknologiaan.

Lähteet

 1. https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-expectation-high-natural-gas-drive-switch-heating-2021-10-14/
 2. https://www.reuters.com/business/energy/opec-seen-sticking-november-output-plans-despite-80-oil-2021-09-29/
 3. https://www.worldoil.com/news/2021/9/14/extra-opec-oil-production-canceled-out-by-hurricane-ida-outages
 4. https://www.worldoil.com/news/2021/9/22/goldman-sachs-projects-90-oil-if-winter-is-colder-than-normal
 5. https://www.foxbusiness.com/markets/oil-prices-200-barrel-possible-stocks-jpmorgan
 6. https://about.bnef.com/new-energy-outlook/
 7. https://ourworldindata.org/renewable-energy

CopyPortfolios-tuote saattaa sisältää hinnanerosopimuksia.

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski vivutuksen käytöstä johtuen. 68% sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta.

Tämä viestintä on tarkoitettu vain tiedoksi ja oppimiseen, eikä sitä tule käsittää sijoitusneuvona, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä mitään rahoitusinstrumentteja. Tämä materiaali on laadittu ottamatta huomioon kenenkään vastaanottajan sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä materiaalia ole laadittu riippumatonta tutkimusta edistävien lakisääteisten ja sääntelyvaatimusten mukaisesti. Viittaukset rahoitusinstrumentin, indeksin tai pakatun sijoitustuotteen menneeseen tai tulevaan kehitykseen eivät ole luotettava indikaattori tulevista tuloksista, eikä niitä tule pitää sellaisina. eToro ei edusta mitään, eikä ota vastuuta tämän julkaisun sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

983 katselukertaa