Jak zarobić na wzroście cen energii

Po spektakularnym spadku w zeszłym roku, na początku pandemii koronawirusa, ceny ropy w 2021 r. odbiły się od dna i poszybowały do poziomów rekordów z ostatnich lat. Ostatnio cena ropy WTI wystrzeliła powyżej 80 USD za baryłkę to jej najwyższy poziom od 2014 r.

Czy notowania ropy będą nadal rosły? Wielu analityków uważa, że tak. W tej chwili wydaje się, że znajdujemy się w samym środku globalnego kryzysu energetycznego. Poniżej przedstawiamy przegląd obecnej sytuacji na rynkach surowców energetycznych.

Przyczyny gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej

Znaczący wzrost cen ropy naftowej, którego byliśmy ostatnio świadkami, można zasadniczo przypisać ogromnemu zaburzeniu równowagi między podażą a popytem.

Podczas zeszłorocznej pandemii zapotrzebowanie na ropę gwałtownie spadło. Gdy większość świata była objęta lockdownem, popyt na ten surowiec był znacznie mniejszy. Jednak teraz, gdy przywrócono ruch lotniczy, a samochody powróciły na drogi, popyt na ropę znowu rośnie. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) światowe zużycie ropy naftowej wzrośnie w tym roku o 5,5 mln baryłek dziennie, a w przyszłym roku o kolejne 3,3 mln baryłek dziennie.1. Należy zaznaczyć, że popyt na ropę naftową wzrósł również w następstwie hossy na rynku gazu ziemnego, która uczyniła z ropy naftowej tańszą alternatywę dla energetyki. W przeszłości wykorzystanie gazu ziemnego zamiast ropy naftowej było dla sektora energetycznego sensownym wyborem, ponieważ ceny gazu były bardzo niskie. Dziś jednak sytuacja wygląda inaczej.

Problem tkwi w tym, że podaż ropy jest obecnie bardzo ograniczona. Jednym z powodów jest to, że Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i jej członkowie którzy w zeszłym roku zmniejszyli podaż w tym roku ociągają się ze zwiększeniem wydobycia. Grupa OPEC+ poinformowała ostatnio, że w najbliższym czasie planuje stopniowe zwiększanie produkcji o skromne 400 000 baryłek dziennie z miesiąca na miesiąc2. To jednak nie wystarczy do zaspokojenia popytu.

Drugim powodem są zakłócenia na rynku ropy naftowej wywołane przez niekorzystne zjawiska pogodowe. Przykładowo huragan Ida w Stanach Zjednoczonych doprowadził początkowo do wstrzymania produkcji ropy naftowej o 1,7 mln baryłek dziennie. Analitycy uważają, że łączny spadek podaży ropy naftowej w wyniku huraganu czwartej kategorii może wynieść nawet 30 mln baryłek.3.

Kolejną kwestią jest utrzymująca się na niskim poziomie liczba platform wiertniczych. Zazwyczaj liczba działających platform rośnie wraz ze wzrostem cen ropy. Jednak patrząc na najnowsze dane firmy specjalizującej się w usługach wiertniczych Baker Hughes, można zauważyć, że ostatnio liczba platform wiertniczych nie wzrastała w tym samym tempie, co ceny ropy.

Przyczyn można upatrywać w tym, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy główni producenci ropy naftowej przekierowali swoją uwagę na energię odnawialną. Ponieważ zmiany klimatyczne w postrzeganiu rządów, firm, konsumentów i inwestorów na całym świecie znacznie zyskują na znaczeniu, giganci naftowi przeorientowali swoją uwagę z paliw kopalnych na zieloną energię i wpompowali miliardy dolarów w projekty związane z czystą energią.

W Europie firmy takie jak BP, Total i Eni przyjęły ambitne zobowiązania do przechodzenia na energię odnawialną przy wsparciu inicjatyw rządowych, takich jak Europejski Zielony Ład. Przedsiębiorstwa te nie chcą być dłużej kojarzone jako koncerny naftowe. Zamiast tego chcą być nazywane „przedsiębiorstwami energetycznymi”. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych giganci naftowi, tacy jak Chevron i Exxon-Mobil inwestują w nowe technologie, takie jak „wychwytywanie dwutlenku węgla”, które ma na celu pochłanianie ponad 90% emisji dwutlenku węgla (CO2) z elektrowni i zakładów przemysłowych. Tym samym nie dokonuje się inwestycji w nowe platformy i wieże wiertnicze.

W dłuższej perspektywie ma to sens, ponieważ energia odnawialna wydaje się drogą we właściwym kierunku. Dzisiejszy świat nadal w dużym stopniu opiera się jednak na energii pochodzącej z paliw kopalnych, więc brak inwestycji w tej sferze spowodował poważne problemy z dostawami.

Prognoza cen ropy naftowej: czy cena ropy osiągnie pułap 100 USD?

Wielu ekspertów spodziewa się, że w najbliższym czasie ceny ropy utrzymają się na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli nadchodząca zima na półkuli północnej będzie mroźna.

Przykładowo analitycy banku inwestycyjnego Goldman Sachs podnieśli ostatnio prognozę ceny ropy Brent na koniec roku do 90 USD za baryłkę, z obecnych 80 USD, powołując się na szybsze niż oczekiwano ożywienie globalnego popytu.4

Natomiast analitycy z JP Morgan podali niedawno, że ropa mogłaby podrożeć nawet do 150200 USD za baryłkę. „Uważamy, że ewolucja cen węgla może odzwierciedlać podaż, popyt, koszty kapitału i kwestie transformacji energetycznej dla wszystkich paliw kopalnych, i z pewnością istnieje prawdopodobieństwo, że ceny ropy będą podążać za tym samym wzorcem (uwzględniając korektę o inflację dla ropy, powinny zmieścić się w przedziale 150200 USD za baryłkę)” stwierdził zespół analityków JP Morgan pod kierownictwem czołowego stratega rynkowego Marko Kolanovica.5

Warto zaznaczyć, że ceny ropy naftowej są z natury trudne do przewidzenia, ponieważ istnieje wiele czynników, które mogą na nie wpływać. Dlatego też tego typu prognozy należy traktować z przymrużeniem oka.

Jeśli jednak ceny ropy pozostaną na wysokim poziomie, będzie to miało konsekwencje dla rynków finansowych i inwestorów. Na przykład prawdopodobny stanie się wzrost inflacji, który uderzyłby w zyski przedsiębiorstw. W rezultacie warto już teraz zastanowić się nad ewentualnymi zagrożeniami i okazjami inwestycyjnymi.

Okazje inwestycyjne związane z ropą naftową

Inwestorzy liczący na wzrost cen ropy mogą rozważyć kilka potencjalnych opcji:

 • Można zająć bezpośrednią pozycję na cenie ropy naftowej za pośrednictwem kontraktu na różnicę kursową (CFD). CFD to instrument finansowy, który pozwala na czerpanie zysków z ruchów cenowych aktywów bez ich faktycznego posiadania (np. baryłki ropy).
 • Można zainwestować w spółki produkujące ropę naftową. Do przykładów można zaliczyć Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell albo Chevron. Akcje spółek naftowych mają tendencję do wzrostu, gdy ceny ropy naftowej rosną, z uwagi na fakt, że wyższe ceny ropy naftowej zwiększają ich zyski. W przypadku akcji z sektora energetycznego zawsze występuje jednak pewne ryzyko związane z charakterystyką poszczególnych firm.
 • Można zainwestować w fundusz ETF ukierunkowany na akcje przedsiębiorstw naftowych, taki jak SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF. Ten fundusz ETF odzwierciedla wyniki amerykańskich spółek z sektora poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozwiązanie takie minimalizuje ryzyko związane z poszczególnymi spółkami.
 • Można wreszcie zdecydować się inwestycję w oferowane przez eToro OilWorldWide CopyPortfolio. Jest to w pełni alokowany portfel zapewniający ekspozycję na akcje wiodących globalnych spółek zajmujących się wydobyciem, poszukiwaniem i produkcją ropy naftowej oraz produktów związanych z ropą naftową, a także fundusze ETF zorientowane na akcje spółek naftowych i kontrakty terminowe na ropę naftową. Podobnie do funduszy ETF, minimalizuje on ryzyko związane z poszczególnymi akcjami, ponieważ kapitał jest rozproszony pomiędzy wieloma spółkami. Oferuje on też również szerszą dywersyfikację poprzez połączenie ekspozycji na akcje z bezpośrednią ekspozycją na aktywa.

Czysta energia jest przyszłością

Choć w najbliższym czasie ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć, inwestorzy długoterminowi mogą również rozważyć inwestycje w energię odnawialną.

Obecnie obserwujemy powszechny zwrot w kierunku czystej energii w związku z obawami związanymi ze zmianami klimatu i dążeniami do zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że do 2030 r. energia słoneczna, wiatrowa, wodna i inne zrównoważone źródła będą stanowić około połowy naszego globalnego miksu energetycznego6, w porównaniu do zaledwie 11% w 2019 r.7. To przejście na „zieloną” energię przyniesie prawdopodobnie wiele atrakcyjnych okazji inwestycyjnych.

Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem ekspozycji na czystą energię mogą rozważyć stworzone przez eToro RenewableEnergy CopyPortfolio, alokujące kapitał w spółki, które dążą do opracowania bardziej zrównoważonych rozwiązań energetycznych. Portfel ten zapewnia ekspozycję na szeroką gamę wiodących firm z branży energii odnawialnej, które wykorzystują czyste źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i wodorowa, a także firm rozwijających technologie wykorzystywane w systemach produkcji energii odnawialnej.

Źródła

 1. https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-expectation-high-natural-gas-drive-switch-heating-2021-10-14/
 2. https://www.reuters.com/business/energy/opec-seen-sticking-november-output-plans-despite-80-oil-2021-09-29/
 3. https://www.worldoil.com/news/2021/9/14/extra-opec-oil-production-canceled-out-by-hurricane-ida-outages
 4. https://www.worldoil.com/news/2021/9/22/goldman-sachs-projects-90-oil-if-winter-is-colder-than-normal
 5. https://www.foxbusiness.com/markets/oil-prices-200-barrel-possible-stocks-jpmorgan
 6. https://about.bnef.com/new-energy-outlook/
 7. https://ourworldindata.org/renewable-energy

CopyPortfolios są produktem, który może obejmować kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. 68% rachunków inwestorów detalicznych u tego dostawcy przynosi straty pieniężne z inwestycji w kontrakty CFD. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie mają wpływu na przyszły zwrot z inwestycji.

Niniejszy komunikat służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym i nie powinien być traktowany jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub nakłanianie do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do wcześniejszych lub przyszłych wyników instrumentu finansowego, indeksu lub produktu inwestycyjnego w pakiecie nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie daje żądnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści niniejszej publikacji.

1309 Widoki