Investeringsmöjligheter med stigande energipriser

Efter att förra året ha kraschat avsevärt under de tidiga stadierna av coronavirus-pandemin, har oljepriserna under 2021 återhämtat sig och stigit till nivåer som inte setts på flera år. Priset på WTI-råolja har nyligen stigit till över 80 dollar per fat den högsta nivån sedan 2014.

Kan oljepriserna fortsätta att stiga härifrån? Många analytiker tror det. Just nu verkar vi befinna oss mitt i en global energikris. Här är en titt på vad som händer på energimarknaderna just nu.

Varför oljepriset har exploderat

Den betydande ökningen av oljepriset som vi har sett den senaste tiden kan i slutändan tillskrivas en massiv obalans mellan utbud och efterfrågan.

Förra året, under pandemin, sjönk efterfrågan på olja. Då stora delar av världen införde nedstängningar, fanns det mycket mindre behov av varan. Men med flygplan tillbaka i luften och bilar tillbaka på vägarna, ökar nu efterfrågan på olja igen. Enligt Internationella energiorganet (IEA) kommer den globala oljeförbrukningen att öka med 5,5 miljoner fat per dag i år och ytterligare 3,3 miljoner fat per dag nästa år1. Det är värt att notera att efterfrågan på olja har förstärkts av de stigande priserna på naturgas, vilket har gjort olja till ett billigare alternativ för elproduktion. Tidigare var det vettigt för energisektorn att använda naturgas istället för olja eftersom gaspriserna var mycket låga. Idag ser dock situationen annorlunda ut.

Men problemet är att tillgången på olja för närvarande är mycket knapp. En anledning till detta är att OPEC, de oljeexporterande ländernas organisation, och dess partners som minskade utbudet förra året har varit långsamma med att öka produktionen i år. OPEC+ meddelade nyligen att man planerar att öka produktionen gradvis på kort sikt, med blygsamma 400 000 fat per dag varje månad2. Detta är inte på långa vägar tillräckligt för att möta efterfrågan.

En annan anledning är att ogynsamma väderhändelser har orsakat störningar på oljemarknaden. Orkanen Ida i USA gjorde till exempel att man fick stänga ner oljeproduktion av 1,7 miljoner fat per dag. Analytiker tror att den totala förlusten från kategori 4-stormen kan uppgå till 30 miljoner fat3.

Ett annat problem är att antalet riggar fortfarande är lågt. Vanligtvis ökar antalet riggar i takt med att oljepriserna stiger. Men om man tittar på de senaste uppgifterna från Baker Hughes, ett företag inom oljefältstjänster, kan vi se att att antalet riggar inte har ökat i samma takt som oljepriserna på senare tid.

Vad beror detta på? Det kan bero på det faktum att de stora oljeproducenterna under de senaste 18 månaderna har vänt uppmärksamheten mot förnybar energi. Klimatförändringarna har blivit ett stort fokus för regeringar, företag, konsumenter och investerare över hela världen och oljejättarna har därför bytt fokus från fossila bränslen till grön energi, och pumpat in miljarder dollar i projekt för ren energi.

I Europa har exempelvis BP, Total och Eni gjort ambitiösa åtaganden om att gå över till förnybar energi efter statliga initiativ som den europeiska gröna given. Dessa företag vill inte längre kallas oljebolag. Istället vill de kallas ”energibolag”. I USA investerar oljejättar som Chevron och Exxon-Mobil i ny teknik som ”carbon capture”, som syftar till att fånga upp mer än 90 % av koldioxidutsläppen (CO2) från kraftverk och industrianläggningar. Detta innebär att investeringar i nya oljeplattformar och borriggar inte har gjorts.

Detta steg är vettigt på lång sikt, eftersom förnybar energi verkar vara vägen framåt. Men idag drivs världen fortfarande till stor del av energi från fossila bränslen, så bristen på investeringar inom detta område har skapat allvarliga problem med tillgången.

Prognoser för oljepriset: Kan olja stiga till 100 dollar?

På kort sikt förväntar sig många experter att oljepriserna ska förbli höga, särskilt om den kommande vintern på norra halvklotet blir kall.

Till exempel har analytiker på investmentbanken Goldman Sachs nyligen uppgraderat sin prisprognos för Brentolja till 90 dollar per fat vid årsslutet, en ökning från 80 dollar per fat. Anledningen som angavs var en snabbare återhämtning i den globala efterfrågan än väntat.4

Samtidigt sa analytiker på JP Morgan nyligen att olja potentiellt kan nå så högt som 150200 dollar per fat. ”Vi tror att kolprisernas utveckling kan återspegla utbudet, efterfrågan, kaptialkostnader och energiomställning för alla fossila bränslen. Det är helt klart möjligt att oljepriserna skulle följa samma mönster (inflationen justerad för olja) och ligga inom ettintervall på 150200 dollar/fat)”, skrev ett team JP Morgan-analytiker under ledning av den framstående marknadsstrategen Marko Kolanovic.5

Det är värt att påpeka att oljepriset är notoriskt svårt att förutse eftersom det finns många faktorer som kan påverka priserna. Därför bör denna typ av prognoser tas med en nypa salt.

Men om oljepriserna förblir höga kommer det att få konsekvenser för finansmarknaderna och investerarna. Till exempel kommer inflationen sannolikt att stiga och påverka företagens vinster. Därför är det värt att tänka på riskerna och möjligheterna nu.

Investeringsmöjligheter i olja

De som tror på olja kan överväga ett antal möjliga alternativ:

 • Öppna en direkt position på priset på själva oljan genom ett CFD-kontrakt (Contract For Difference). Ett CFD-kontrakt är ett finansiellt instrument som gör att du kan dra nytta av prisrörelserna för en tillgång utan att äga den (dvs. ett fat olja).
 • Investera i oljeproducerande företag. Några exempel här är Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell och Chevron. Oljeaktier tenderar att stiga när oljepriserna klättrar eftersom högre oljepriser ökar deras vinster. När det gäller energiaktier finns det dock alltid en viss ”aktiespecifik” risk.
 • Investera i en börshandlad oljefond (ETF) som SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF. Denna börshandlade fond spårar utvecklingen för amerikanska företag som är verksamma inom prospektering och produktion av olja och gas. Denna strategi minimerar aktiespecifika risker.
 • Investera i eToros OilWorldWide CopyPortfolio. Detta är en fullt allokerad portfölj som innehåller exponering för aktier i ledande globala företag som är involverade i utvinning, prospektering och produktion av olja och oljerelaterade produkter, samt börshandlade fonder med fokus på oljeaktier och oljeterminer. I likhet med en börshandlad fond minimerar den aktiespecifika risker eftersom kapitalet sprids över ett brett spektrum av företag. Dessutom erbjuder den en bredare diversifiering genom en kombination av aktier och direkt tillgångsexponering.

Ren energi är framtiden

Även om oljepriset kan gå uppåt på kort sikt, kan långsiktiga investerare också överväga att investera i förnybar energi.

I dag ser vi en enorm övergång till ren energi på grund av oron för klimatförändringar och hållbarhet. År 2030 förväntas sol-, vind- och vattenkraft samt andra hållbara källor utgöra cirka hälften av vår globala energimix6, jämfört med bara 11 % år 20197. Denna övergång till grön energi kommer sannolikt att skapa lukrativa möjligheter för investerare.

De som är intresserade av att få exponering för ren energi kan överväga eToros RenewableEnergy CopyPortfolio, som allokerar kapital till företag som strävar efter att utveckla mer hållbara energilösningar. Denna portfölj ger exponering för ett brett spektrum av ledande företag inom förnybar energi som använder rena energikällor som sol, vind och väte, samt företag som utvecklar tekniken bakom de system som används för produktion av förnybar energi.

Källor

 1. https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-expectation-high-natural-gas-drive-switch-heating-2021-10-14/
 2. https://www.reuters.com/business/energy/opec-seen-sticking-november-output-plans-despite-80-oil-2021-09-29/
 3. https://www.worldoil.com/news/2021/9/14/extra-opec-oil-production-canceled-out-by-hurricane-ida-outages
 4. https://www.worldoil.com/news/2021/9/22/goldman-sachs-projects-90-oil-if-winter-is-colder-than-normal
 5. https://www.foxbusiness.com/markets/oil-prices-200-barrel-possible-stocks-jpmorgan
 6. https://about.bnef.com/new-energy-outlook/
 7. https://ourworldindata.org/renewable-energy

 

CopyPortfolios är en produkt som kan inkludera CFD:er.

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 68% av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Tidigare avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Detta material är endast avsett för information och utbildning och bör inte tolkas som rådgivning om finansiella produkter, personliga rekommendationer och är inte heller ett erbjudande om eller uppmaning att köpa eller sälja finansiella produkter. Det har utarbetats utan hänsyn till mottagarens investeringsmål eller ekonomiska situation och har inte utarbetats i enlighet med de lagar och regler som krävs för att främja oberoende research. Hänvisningar till tidigare resultat och framtida indikationer för ett finansiellt instrument, index eller en investeringsprodukt är inte, och ska inte betraktas som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro företräder inte och tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i innehållet i detta material.

866 Visningar