Investeringsmuligheter med stigende energipriser

Etter et kraftig fall i de tidlige fasene av koronapandemien fjor har oljeprisen steget til værs i 2021. Nylig steg prisen på WTI råolje over USD 80 per fat det høyeste nivået siden 2014.

Kan oljeprisen fortsette å stige herfra? Mange analytikere tror det. Akkurat nå ser vi ut til å være midt i en global energikrise. Her er en titt på hva som foregår i energimarkedene akkurat nå.

Hvorfor oljeprisen har eksplodert

Den betydelige økningen i oljeprisen som vi har sett i det siste, kan til syvende og sist tilskrives en enorm ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

I fjor, under pandemien, falt etterspørselen etter olje. Med mesteparten av verden i lockdown var det mye mindre behov for råvaren. Men nå som flyene er tilbake på himmelen og bilene er tilbake på veiene, er etterspørselen etter olje i ferd med å øke. Ifølge International Energy Agency (IEA) vil det globale oljeforbruket stige med 5,5 millioner fat per dag i år og ytterligere 3,3 millioner fat per dag neste år. Det er verdt å merke seg at etterspørselen etter olje har økt på grunn av økningen i prisen på naturgass, noe som har gjort olje til et billigere alternativ for kraftproduksjon. Tidligere var det fornuftig av energisektoren å bruke naturgass i stedet for olje, fordi gassprisene var svært lave. I dag er imidlertid dette snudd på hodet.

Problemet er at oljeforsyningen er svært stram på det nåværende tidspunkt. En av grunnene til dette er at Organisasjonen av oljeeksporterende land (OPEC) og dets partnere som reduserte tilbudet i fjor har vært trege til å øke produksjonen i år. OPEC+ anbefalte nylig at de planlegger å øke produksjonen gradvis på kort sikt, med 400 000 fat per dag hver måned2. Dette er ikke på langt nær nok til å dekke etterspørselen.

En annen grunn er at ugreie værforhold har forårsaket forstyrrelser i oljemarkedet. Orkanen Ida i USA, for eksempel, stod for en daglig reduksjon på 1,7 millioner fat olje. Analytikere mener at det totale råforsyningstapet fra kategori 4-uværet kan utgjøre så mye som 30 millioner fat3.

Et annet problem er at riggtallet holder seg lavt. Vanligvis øker antall rigger i drift etter hvert som oljeprisen stiger. Men når vi ser på de siste dataene fra oljeselskapet Baker Hughes, ser vi at riggtallet i det siste ikke har økt i samme tempo som oljeprisen.

Hvorfor er det slik? Det kan ha noe å gjøre med at store oljeprodusenter de siste 18 månedene har rettet oppmerksomheten mot fornybar energi. Etter at klimaendringer er blitt et viktig fokus for regjeringer, bedrifter, forbrukere og investorer over hele verden, har oljegigantene skiftet fokus fra fossilt brensel til grønn energi og pumpet milliarder av dollar på rene energiprosjekter.

I Europa har selskaper som BP, Total og Eni gitt ambisiøse løfter om å bytte til fornybar energi som følge av myndighetenes initiativer, som European Green Deal. Disse bedriftene ønsker ikke lenger å være kjent som oljeselskaper, men vil i stedet å bli kalt «energiselskaper». I USA investerer oljegiganter som Chevron og Exxon-Mobil i nye teknologier, som «karbonfangst», som tar sikte på å fange mer enn 90 % av utslippene av karbondioksid (CO2) fra kraftverk og industrianlegg. Dette betyr at det ikke er gjort investeringer i nye oljeplattformer og borerigger.

Denne flyttingen gir mening på lang sikt, siden fornybar energi ser ut til å være veien fremover. Men i dag kreves det fortsatt mye energi fra fossilt brennstoff, så mangelen på investeringer på dette området har skapt noen alvorlige forsyningsproblemer.

Prognoser for oljeprisen: kan oljen stige til 100 dollar?

På kort sikt regner mange eksperter med at oljeprisen holder seg høy, spesielt hvis vinteren på den nordlige halvkule blir kald.

Analytikere ved investeringsbanken Goldman Sachs har for eksempel nylig oppgradert prisvurderingen for Brent råolje til $ 90 per fat ved årets slutt, opp fra $ 80 per fat, som viser en raskere enn forventet gjeninnhenting av global etterspørsel.4

I mellomtiden sa analytikerne på JP Morgan nylig at olje muligens kan gå så høyt som $ 150$ 200 per fat. “Vi tror utviklingen av kullprisene kan gjenspeile tilbud, etterspørsel, kostnader for kapital og energi som kan overføre problemer for alle fossile brensler., Og det er klart at oljeprisen vil følge samme mønster (inflasjonsjustert for olje vil det være mellom $ 150–$ 200/bbl),” skrev et team av JP Morgan-analytikere ledet av top market strategist Marko Kolanovic.5

Det er verdt å påpeke at oljeprisen er kjent for å være vanskelig å forutsi, siden det er så mange faktorer som kan påvirke prisen. Slike prognoser bør derfor tas med en klype salt.

Men hvis oljeprisen forblir høy, får det konsekvenser for finansmarkedene og investorene. For eksempel vil inflasjonen trolig stige, noe som vil påvirke selskapenes fortjeneste. Så det er verdt å tenke på risikoen og mulighetene nå.

Investeringsmuligheter i olje

De som har troen på olje, kan vurdere en rekke alternativer:

 • Åpne en direkte posisjon for prisen på selve oljen gjennom en forskjellskontrakt (CFD). En CFD er et finansinstrument som lar deg kapitalisere på prisbevegelsene til et aktivum uten å faktisk eie det (dvs. et fat olje).
 • Invester i oljeproduserende selskaper. Det kan for eksempel være Exxon-Mobil, Royal Dutch Shell og Chevron. Oljeaksjer har en tendens til å stige når oljeprisen stiger, siden høyere oljepriser øker fortjenesten. Når det gjelder energiaksjer, er det imidlertid alltid en viss risiko knyttet til aksjer.
 • Invester i et olje-fokusert børshandlet fond (ETF) som SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF. Denne ETF-en følger utviklingen til amerikanske selskaper som driver innen leting og produksjon av olje og gass. Denne tilnærmingen reduserer aksjespesifikk risiko.
 • Invester i eToros OilWorldWide CopyPortfolio. Dette er en fullt allokert portefølje med eksponering mot aksjer i ledende globale selskaper som er involvert i oljeutvinning, leting, produksjon og oljerelaterte produkter, samt oljeaksjefokuserte ETF-er og oljefutures. I likhet med ETF-er reduserer det aksjespesifikk risiko, siden kapitalen er spredd ut over et bredt spekter av selskaper. I tillegg tilbyr de også bredere diversifisering gjennom kombinasjonen av aksjer og direkte aktivaeksponering.

Ren energi er fremtiden

Mens oljeprisen kan ha steget på kort sikt, kan langsiktige investorer også tenke på å investere i fornybar energi.

I dag ser vi et stort skifte mot ren energi på grunnlag av bekymringene for klimaendringer og bærekraft. Innen 2030 forventes det at sol, vind, vannkraft og andre bærekraftige kilder står for rundt halvparten av vår globale energiblanding6, sammenlignet med bare 11 % i 20197. Denne endringen til grønn energi vil sannsynligvis skape noen lukrative muligheter for investorer.

De som er interessert i å få eksponering mot ren energi, kan vurdere eToros RenewableEnergy CopyPortfolio, som fordeler kapital til selskaper som jobber for å utvikle mer bærekraftige energiløsninger. Denne porteføljen gir eksponering mot et bredt spekter av ledende fornybare energiselskaper som bruker rene energikilder som sol, vind og hydrogen, samt selskaper som utvikler teknologiene bak systemene som brukes til fornybar energiproduksjon.

Kilder

 1. https://www.reuters.com/business/energy/oil-rises-expectation-high-natural-gas-drive-switch-heating-2021-10-14/
 2. https://www.reuters.com/business/energy/opec-seen-sticking-november-output-plans-despite-80-oil-2021-09-29/
 3. https://www.worldoil.com/news/2021/9/14/extra-opec-oil-production-canceled-out-by-hurricane-ida-outages
 4. https://www.worldoil.com/news/2021/9/22/goldman-sachs-projects-90-oil-if-winter-is-colder-than-normal
 5. https://www.foxbusiness.com/markets/oil-prices-200-barrel-possible-stocks-jpmorgan
 6. https://about.bnef.com/new-energy-outlook/
 7. https://ourworldindata.org/renewable-energy

CopyPortfolios er et produkt som kan inneholde CFD-er (forskjellskontrakter).

CFD-er er komplekse aktiva og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. xx % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

Tidligere resultater er ingen indikasjon på fremtidige resultater.

Denne meldingen er kun for informasjons- og opplæringsformål, og skal ikke anses som investeringsråd, en personlig anbefaling eller et tilbud om eller oppfordring til å kjøpe eller selge finansielle instrumenter. Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til en bestemt mottakers investeringsmål eller økonomiske situasjon. Det er videre ikke utarbeidet i samsvar med lov- og forskriftskravene for fremming av uavhengige undersøkelser. Enhver referanse til tidligere eller fremtidige resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et pakkeprodukt er ikke, og skal ikke anses som, en pålitelig indikator for fremtidige resultater. eToro garanterer ikke og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne meldingen.

1025 Visninger