Lær en eliteinvestor at kende: Pietari Laurila

Pietari Laurila, også kendt som triangulacapital, siger, at hans mål er at præstere bedre end MSCI World Index på lang sigt (5+ år). Hans strategi er value-investering, og hvis du gerne vil kopiere ham, skal du sikre dig, at du kan klare høj volatilitet på kort sigt. Pietari er en Popular Investor på eToro, og han har mere end 17 års erfaring med forvaltning af aktieporteføljer. Hans brugernavn på eToro, “Triangula Capital”, er også navnet på hans investeringsstrategi, og han inviterer alle sine potentielle kopister til at besøge hans hjemmeside, hvor de kan se hans resultater med at slå indekserne igennem mere end 10 år.

Fortæl os lidt om dig selv.

Jeg har været investor på fuld tid i de sidste 10 år. Jeg voksede op i Finland og flyttede til London i 2007. Jeg tog en M.Sc. i datalogi på Aalto University og har efter endt uddannelse arbejdet for computerfirmaer, banker og nystartede tech-virksomheder fra 2005 til 2011.

I min fritid elsker jeg at spille skak og at rejse.

Fortæl os om din finansielle baggrund.

Jeg begyndte at investere i 2004, efter jeg havde taget et kursus i økonomi på Aalto University. Kurset vakte min interesse for emnet, og jeg fortsatte med at studere det på egen hånd.

Jeg stødte tidligt på en bog af økonomiprofessor Vijay Singal med titlen Beyond the Random Walk. Bogen præsenterede en række strategier, der historisk set havde udkonkurreret markedet. 

Det centrale budskab i mit kursus har været, at markeder er ganske effektive, hvilket betyder, at det er svært eller umuligt at udkonkurrere markedet. Singals bog modsagde dette budskab.

Jeg kombinerede nogle af strategierne fra Singals bog og udviklede og modificerede dem. Mine forventninger var lave, da jeg åbnede min første handelskonto i 2004, men til min overraskelse begyndte strategierne straks at virke. I 2011 var min konto vokset tilstrækkeligt til, at jeg besluttede at blive investor på fuld tid.

Hvad er din strategi, og har du ændret den for nylig for at tilpasse dig de omskiftelige markeder?

Jeg investerer i værdiaktier, der handles til lav price-to-earnings (P/E) eller pris til nettoværdi (P/NAV). 

Min strategi har også et stærkt globalt makro-element. Det betyder, at jeg fokuserer mine investeringer i lande og brancher, der for nylig har oplevet problemer, og hvor jeg kan finde billige aktier. De problematiske lande og brancher kan ændre sig fra det ene år til det andet.

Efter at have valgt et land eller en branche sætter jeg aktierne i rangorden ved hjælp af et computerprogram, som jeg har udviklet. De aktier, der scorer højest, analyserer jeg derefter manuelt.

Til sidst køber jeg aktier, som også er teknisk oversolgte, til porteføljen.

Navnet på min strategi, Triangula, stammer fra kombinationen af disse tre typer analyser: makro, grundlæggende og teknisk. Strategien er koncentreret — porteføljen rummer kun 1015 aktier, og de kan alle være fra samme land eller branche. Aktier forbliver typisk i porteføljen i to måneder.

Enhver succesfuld investor er nødt til løbende at tilpasse sin strategi for at følge med tiden. Jeg investerede i mikrocaps i ti år, før jeg udviklede min nuværende strategi, som har været nogenlunde uændret i de sidste fem år. Alligevel justerer jeg fortsat mindre elementer efter behov.

Økonomiprofessor på MIT, Andrew Lo, forklarer i sin bog, Adaptive Markets, at hvis en strategi fungerer godt i et stykke tid, vil den tiltrække konkurrenter, hvis handlinger i sidste ende vil ødelægge strategiens rentabilitet. Når det sker, er det tid til at komme videre og udvikle noget nyt. Ingen strategi fungerer for evigt på konkurrenceprægede markeder.

Hvor laver du dine undersøgelser?

Til daglige undersøgelser af virksomheder bruger jeg MarketScreener, Seeking Alpha, TIKR og Yahoo! Økonomi. Jeg ser også på websites om investorrelationer for virksomheder, som jeg er interesseret i, og modtager virksomhedernes lovpligtige indberetninger fra SEC eller fra udenlandske tilsynsmyndigheder.

For at udvikle og opdatere min strategi læser jeg en gang om året resuméer af artikler, der er bragt i førende finanstidsskrifter såsom The Journal of Finance og The Journal of Financial Economics. Jeg følger også SSRN og VoxEU. 

Hvordan har eToro påvirket din måde at investere på?

Jeg investerer på samme måde som før, men eToro gør det nemmere at gennemføre mine handler.

eToro gør dette ved blandt andet at give investorer mulighed for at købe fractional shares. Du siger, hvor mange dollars du vil investere i en aktie, og så finder platformen ud af resten. Der er ikke behov for at beregne, hvor mange aktier der skal købes, og så runde tallet op eller ned.

En anden tidsbesparende funktion er, at der ikke er behov for at konvertere fra en valuta til en anden dette håndteres også automatisk af platformen.

Hvilke aktiver og brancher fokuserer du på i øjeblikket?

De fleste af mine investeringer laver jeg i den finansielle sektor.

I løbet af de seneste ti år har finansielle selskaber døjet med lave renter og myndighedernes ændringer som følge af finanskrisen 20082009.

Størstedelen af den lovgivningsmæssige modvind er nu overstået, og 2020’erne kan økonomisk set vise sig at blive meget anderledes end 2010’erne. Inflationen har allerede oplevet et comeback, og jeg tror, at inflationen vil vise sig at være mere vedholdende, end centralbankerne og markedsanalytikerne aktuelt regner med. 

Kapitalforvalteren Bridgewater har for nylig offentliggjort en rapport om, at inflationen ikke længere er et forsyningsproblem, men snarere en konsekvens af høj efterspørgsel på alt råvarer, energi, boliger og arbejdstagere.

Økonomien indenfor områder med inflation har tidligere klaret sig godt, så jeg har placeret porteføljen, så den kan drage fordel af højere renter, som inflationen i sidste ende skulle kunne medføre.

Hvad var din bedste handel indenfor de sidste 12 måneder?

Det franske forsikringsselskab CNP Assurances.

Jeg købte aktier i begyndelsen af september for omtrent 15 euro pr. aktie. Min tese var, at CNP var for billig, både absolut og relativt, i forhold til, hvor europæiske renter blev handlet.

Før COVID-19-krisen begyndte, blev CNP-aktier handlet for omtrent 17 euro. Markeder og rentesatser var generelt kommet sig, men det var CFP ikke. Jeg kunne ikke se nogen grund til, at virksomheden skulle have lidt permanent skade af krisen.

Som det så ofte sker, faldt aktierne i løbet af de efterfølgende måneder. Det var jeg ikke så glad for. Men den 22. oktober begyndte de af uforklarelige grunde at stige, og de fortsatet med at stige den 25. og 26. oktober. Men så stoppede alt den 27. Ingen kunne købe eller sælge aktierne. Jeg havde en mistanke om, at der var tale om en overtagelse, men jeg kunne ikke være sikker før den næste dag, da det viste sig, at virksomheden var blevet opkøbt af La Banque Postale. Jeg solgte mine aktier med næsten 50 % fortjeneste.

Investerer du i nogen andre aktivklasser end aktier, råvarer og krypto?

Størsteparten af min nettoværdi er investeret i Triangula-strategien, fordi dens tidligere præstationer har været gode. Selvom fortiden ikke er en garanti for fremtiden, så tror jeg, at der er en god chance for, at strategien fremadrettet vil udkonkurrere markedet.

Hvis jeg skulle investere i andre aktivklasser, ville jeg se på ejendomshandel. Et papir, der blev publiceret i The Quarterly Journal of Economics i 2019, “The Rate of Return on Everything, 18702015”, viser, at ejendomme har været den bedste aktivklasse at investere i i løbet af de sidste 150 år. Ejendomme havde et afkast på højde med aktier, men med lagt mindre flygtighed.

Fremtidige afkast fra ejendomme er blevet mindsket på grund af faldet i boligrenter, der har fundet sted i løbet af de sidste 40 år, men de er stadig attraktive i forhold til obligationer eller kontanter. 

Der er et ordsprog, som siger, at “huse er en sikker investering”, og det har været sandt siden den viktorianske tid, også selvom den højere inflation, som vi muligvis kommer til at opleve, kan vise sig at bringe afkast på boliger i modvind i løbet af det kommende årti.

Hvad er dit langsigtede handelsmål?

Da jeg åbnede min første handelskonto i 2004, var mit mål at opnå uafhængighed og frihed. Når man arbejder som investor på fuld tid, opnår man dette, og man er selv fuldstændigt ansvarlig for sine præstationer. Friheden og uafhængigheden kan i det lange løb kun opretholdes, hvis din konto fortsætter med at vokse.

På Etoro er det mit mål at dele min viden om investering og forhåbentlig hjælpe andre mennesker i deres stræben efter at nå deres økonomiske mål.

Har du et budskab til dem, der kopierer dig eller potentielt vil kopiere dig?

Ben Inker, der er formueforvalter hos GMO, sagde for nylig, at det nuværende marked præsenterer den mest overbevisende mulighed for investering i værdiaktier, han har set siden internetboblen i 19992000. Jeg mener, at denne vurdering er korrekt. Værdiaktier kan forventes at overgå vækstaktier med op til 5 % om året i løbet af det næste årti.

Værdiaktiver er fortsat et af de eneste steder på det globale marked, hvor det forventede afkast nærmer sig +10 % om året. Verdensmarkedsindekset for aktier er tættere på +5 % om året. Af denne grund mener jeg, at værdiaktier fortjener at blive overvejet for enhver langsigtet aktieportefølje.

Denne meddelelse tjener kun til oplysnings- og uddannelsesformål og bør ikke opfattes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling eller et tilbud om eller opfordring til køb eller salg af finansielle instrumenter. Dette materiale er udarbejdet uden hensyntagen til en bestemt modtagers investeringsmål eller finansielle situation og er ikke udarbejdet i overensstemmelse med de juridiske og lovgivningsmæssige krav til promovering af uafhængig forskning. Eventuelle henvisninger til et finansielt instruments, indeks’ eller pakket investeringsprodukts tidligere eller fremtidige præstationer er ikke, og bør ikke opfattes som, en pålidelig indikator for fremtidige resultater. eToro giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet i denne publikation.

Denne meddelelse tjener kun til oplysnings- og uddannelsesformål og bør ikke opfattes som rådgivning angående finansielle produkter, personlig anbefaling eller et tilbud om eller opfordring til køb eller salg af finansielle produkter. Den er udarbejdet uden hensyntagen til dine mål, din økonomiske situation eller dine behov. Eventuelle henvisninger til tidligere eller fremtidige indikationer er ikke, og bør ikke opfattes som, en pålidelig indikator for fremtidige resultater. eToro giver ingen garanti og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet i denne publikation.

 

10 Visninger