Pietari Laurila: Poznejte elitního Popular Investora

Pietari Laurila, známý také jako triangulacapital, říká, že jeho cílem je dlouhodobě (za více než 5 let) překonat světový index MSCI. Jeho strategie je hodnotové investování, ale pokud chcete kopírovat jeho obchody, ujistěte se, že krátkodobě snesete vysokou volatilitu. Pietari je na eToro Populárním investorem a má více než 17 let zkušeností se správou akciových portfolií. Jeho uživatelské jméno na eToro, “Triangula Capital”, je také název jeho investiční strategie a zve všechny potenciální napodobitele, aby navštívili jeho webové stránky a podívali se na jeho více než desetileté výsledky překonávání indexů.

Povězte nám něco o sobě!

Investorem na plný úvazek jsem posledních 10 let. Vyrostl jsem ve Finsku a v roce 2007 se přestěhoval do Londýna. Mám inženýrský titul v oboru počítačových věd z Aaltovy univerzity a po absolvování této školy jsem v letech 2005 až 2011 pracoval pro konzultantské firmy, banky a technologické startupy.

Ve volném čase rád hraji šachy a cestuji.

Řekněte nám něco o svých zkušenostech s financemi.

Investovat jsem začal v roce 2004 po dokončení kurzu o financích na Aaltově univerzitě. Kurz ve mně vzbudil zájem o toto téma, a proto jsem pokračoval ve samostudiu.

Brzy jsem narazil na knihu Beyond the Random Walk od profesora financí Vijaye Singala. Tato kniha představuje různé strategie, které v historii překonaly trh. 

Hlavním poučením mého kurzu bylo, že trhy jsou poměrně efektivní a je těžké nebo nemožné je překonat. Singalova kniha to popírá.

Zkombinoval jsem několik strategií ze Singalovy knihy a dále je rozvinul a upravil. Při otevírání prvního obchodního účtu v roce 2004 jsem měl malá očekávání, ale tyto strategie k mému údivu začaly ihned fungovat. Můj účet do roku 2011 zaznamenal růst, který pro mě byl dostatečný na to, abych se rozhodl stát investorem na plný úvazek.

Jakou máte strategii a změnil jste ji v poslední době, abyste se přizpůsobil nestabilním trhům?

Investuji do hodnotových akcií, které se obchodují s nízkým poměrem ceny ku zisku (P/E) nebo ceny ku čistému obchodnímu jmění (P/NAV). 

Ve své strategii se také hodně ohlížím na globální makroekonomický vývoj. To znamená, že investice soustředím do zemí nebo odvětví, které v poslední době zaznamenaly problémy a mají levné akcie. Země a odvětví s problémy se mohou rok od roku měnit.

Po vybrání země nebo odvětví ohodnotím zde přítomné akcie pomocí počítačového programu, který jsem si vytvořil. Akcie s nejlepším hodnocením poté analyzuji manuálně.

Nakonec koupím do svého portfolia akcie, které jsou technicky přeprodané.

Název mé strategie Triangula pochází z kombinace těchto tří typů analýzy: makroekonomická, fundamentální a technická. Jedná se o koncentrovanou strategii – v portfoliu je pouze 1015 akcií a všechny mohou být ze stejné země nebo stejného odvětví. Typická doba, po kterou akcie v portfoliu zůstávají, jsou 2 měsíce.

Každý úspěšný investor musí neustále přizpůsobovat svou strategii, aby držel krok s dobou. Předtím, než jsem vyvinul současnou strategii, směřovaly mé investice po deset let do akcií společností s minimální tržní kapitalizací (tzv. „micro caps“). Současná strategie zůstává posledních pět let téměř beze změny. Podle potřeby ji nicméně mírně upravuji.

Profesor financí na MIT Andrew Lo ve své knize Adaptive Markets vysvětluje, že pokud určitá strategie nějaký čas dobře funguje, přitáhne konkurenty a jejich činnost postupně výnosnost této strategie zničí. Když k tomu dojde, je čas přesunout se jinam a vyvinout něco jiného. V konkurenčním prostředí trhů nebude žádná strategie fungovat věčně.

Kde sháníte informace?

Pro každodenní sledování společností používám MarketScreener, Seeking Alpha, TIKR a Yahoo! Finance. U společností, o které se zajímám, také sleduji jejich weby pro vztahy s investory a obstarávám si jejich podání pro Komisi pro kontrolu cenných papírů Spojených států (SEC) nebo zahraniční kontrolní orgány.

V rámci rozvoje a aktualizace mé strategie si jednou ročně čtu výtahy z článků publikovaných v nejdůležitějších periodikách z oblasti financí, jako je The Journal of Finance a The Journal of Financial Economics. Také sleduji SSRN a VoxEU. 

Jak platforma eToro ovlivnila způsob vašeho investování?

Investuji stejným stylem jako dříve, ale platforma eToro mi usnadňuje provádění obchodů.

Jednou z těchto šikovných možností, které platforma eToro nabízí, je, že si investoři mohou koupit tzv. „zlomkové akcie“. Určíte si, kolik dolarů chcete do akcie investovat, a platforma za vás udělá zbytek. Není třeba počítat, kolik akcií koupit, a zaokrouhlovat číslo nahoru nebo dolů.

Další funkcí, která šetří čas, je, že není nutné směňovat jednu měnu na druhou i to řeší platforma automaticky.

Na jaká aktiva nebo odvětví se nyní zaměřujete?

Většina mých investic teď proudí do sektoru finančnictví.

Finančnictví trpělo v posledním desetiletí nízkými úrokovými sazbami a regulatorními změnami, jež přinesla finanční krize z let 20082009.

Většina nepříznivých regulatorních opatření je už za námi a 20. léta se pravděpodobně budou od dekády po roce 2010 ekonomicky velmi lišit. Inflace se již vrátila a myslím si, že bude trvalejší, než centrální banky nebo analytici trhu aktuálně předpokládají. 

Správce aktiv Bridgewater nedávno zveřejnil zprávu o tom, že inflace již není jen problémem nabídky, ale spíše důsledkem vysoké poptávky po všem surovinách, energii, bydlení i pracovnících.

Finanční sektor měl v minulosti v rámci inflačního prostředí dobré výsledky, takže jsem portfolio nastavil tak, aby těžilo z vyšších úrokových sazeb, které by inflace měla časem přinést.

Jaký je váš oblíbený obchod z posledních 12 měsíců?

Francouzská pojišťovací společnost CNP Assurances.

Akcie jsem koupil na začátku září za cenu kolem 15 eur za kus. Vycházel jsem z toho, že cena akcií CNP je příliš nízká absolutně i relativně ve srovnání s tím, jak se obchodují evropské úrokové sazby.

Před začátkem covidové krize se akcie CNP obchodovaly za cenu kolem 17 eur. Trhy a úrokové sazby šly obecně nahoru, ale akcie CNP ne. Neviděl jsem žádný důvod, proč by tato společnost měla mít z krize trvalou újmu.

Jak už to často bývá, akcie se v následujícím měsíci propadly. Z toho jsem moc radost neměl. Ale 22. října začaly růst a tento vzestup nevysvětlitelně pokračoval 25. a 26. října. A pak se 27. vše zastavilo. Nikdo akcie nemohl koupit ani prodat. Měl jsem podezření, že došlo k převzetí firmy, ale nemohl jsem si být jistý až do druhého dne, kdy se objevila zpráva, že CNP byla zakoupena společností La Banque Postale. Tyto akcie jsem prodal se ziskem téměř 50 %.

Investujete kromě akcií, komodit a kryptoměn i do nějaké jiné třídy aktiv?

Drtivá většina mého čistého jmění je investována do strategie Triangula, protože má dobré dosavadní výsledky. Přestože minulost není zárukou pro budoucnost, myslím si, že existuje poměrně velká šance, že strategie překoná trh i v budoucnu.

Pokud bych měl investovat do jiných kategorií aktiv, zaměřil bych se na nemovitosti. Studie s názvem „The Rate of Return on Everything, 18702015“ publikovaná v roce 2019 v časopise The Quarterly Journal of Economics ukazuje, že bydlení bylo v posledních 150 letech nejlepší kategorií investičních aktiv. Jeho výnosy se blížily těm akciovým, ale s mnohem nižší volatilitou.

Budoucí výnosy z bydlení stlačil pokles reálných úrokových sazeb, ke kterému došlo za posledních 40 let, ale ve srovnání s dluhopisy nebo držením peněz jsou stále atraktivní. 

Existuje přísloví „bezpečné jako domy“, jež platí již od viktoriánských dob, kdy se začalo používat. Bude platit i ve světě vyšší inflace, do kterého možná vstupujeme a který na výnosy z bydlení v tomto desetiletí může působit nepříznivě.

Jaký máte v obchodování dlouhodobý cíl?

Když jsem si v roce 2004 otevřel svůj první obchodní účet, bylo mým cílem dosáhnout nezávislosti a svobody. Práce investora na plný úvazek toto splňuje, ale je také pravda, že plně odpovídáte za svůj výkon. Svobodu a nezávislost je možné v dlouhodobém horizontu udržet, pouze pokud váš účet stále roste.

Na platformě eToro je mým cílem sdílet své investiční znalosti, které doufám ostatním lidem pomohou na cestě k jejich finančním cílům.

Máte nějaký vzkaz pro své kopírující nebo potenciální kopírující?

Správce aktiv ve společnosti GMO Ben Inker nedávno řekl, že současný trh je nejatraktivnější příležitostí k investici do hodnotových akcií, jakou viděl od internetové bubliny v letech 19992000. Myslím si, že je to pravda. Lze očekávat, že hodnotové akcie budou v nadcházejícím desetiletí své růstové protějšky překonávat až o 5 % ročně.

Hodnotové akcie jsou i nadále jedním z mála míst na globálních trzích, kde se očekávané výnosy blíží 10 % ročně. Indexy světových akciových trhů mají blíže k 5 %. Z tohoto důvodu se domnívám, že hodnotové akcie si zaslouží pozornost v jakémkoli dlouhodobém akciovém portfoliu.

Toto sdělení je informativního a vzdělávacího rázu a nemělo by být považováno za investiční poradenství, osobní doporučení, nabídku ani žádost o nákup nebo prodej jakýchkoliv finančních nástrojů. Tento materiál byl připraven bez ohledu na konkrétní investiční cíle adresáta či jeho finanční situaci a nebyl připravován v souladu s právními a regulatorními požadavky na provádění nezávislého průzkumu. Jakékoliv odkazy na minulé nebo budoucí výsledky finančního nástroje, indexu nebo investičního balíčku nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost ani úplnost obsahu této publikace.

Toto sdělení je informativního a vzdělávacího rázu a nemělo by být považováno za poradenství ohledně finančních produktů, osobní doporučení, nabídku ani žádost o nákup nebo prodej jakýchkoliv finančních produktů. Sdělení bylo připraveno bez ohledu na vaše cíle, finanční situaci nebo potřeby. Jakékoliv odkazy na minulé výsledky a budoucí indikace nejsou a neměly by být považovány za spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. eToro nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost ani úplnost obsahu této publikace.

 

21 Přehled