Lär känna en populär elitinvesterare: Pietari Laurila

Pietari Laurila, även känd som triangulacapital, säger att hans mål är att överträffa MSCI World Index på lång sikt (5+ år). Hans strategi är värdeinvesteringar, men om du vill kopiera honom måste du se till att du klarar av hög volatilitet på kort sikt. Pietari är en Popular Investor på eToro och han har över 17 års erfarenhet av att förvalta aktieportföljer. Hans användarnamn på eToro, ”Triangula Capital”, är också namnet på hans investeringsstrategi, och han uppmanar alla potentiella kopierare att besöka hans webbplats för att ta del av hans över tio år långa indexöverträffande resultat.

Berätta lite om dig själv!

Jag har varit en investerare på heltid under senaste 10 åren. Jag växte upp i Finland och flyttade till London 2007. Jag fick en teknologie magisterexamen i datavetenskap från Aalto University och efter examen arbetade jag för konsultföretag, banker och nystartade teknikföretag från 2005 till 2011.

På min fritid gillar jag att spela schack och att resa.

Berätta om din finansiella bakgrund.

Jag började investera 2004 efter att ha gått en kurs i ekonomi vid Aalto University. Kursen väckte mitt intresse för ämnet och jag fortsatte att studera det vidare på egen hand.

Jag kom tidigt över en bok av finansprofessor Vijay Singal med titeln Beyond the Random Walk. Boken presenterade ett antal strategier som historiskt hade klått marknaden. 

I min kurs var ett viktigt budskap att marknader är rätt effektiva, vilket innebär att det är svårt eller omöjligt att klå marknaden. Singals bok motsatte sig det budskapet.

Jag kombinerade några strategier från Singals bok och utvecklade och modifierade dem. Mina förväntningar när jag öppnade mitt första handelskonto 2004 var låga, men till min överraskning började strategierna fungera direkt. Vid 2011 hade mitt konto vuxit tillräckligt, så jag bestämde mig för att bli en investerare på heltid.

Vad är din strategi och har du ändrat den nyligen för att anpassa dig till de volatila marknaderna?

Jag investerar i värdeaktier som handlas till lågt pris-till-vinst (P/E) eller förhållandet mellan pris till nettoandelsvärde (P/NAV). 

Min strategi har även ett starkt globalt makro-element. Det innebär att jag koncentrerar mina investeringar till länder eller branscher som nyligen upplevt problem och där billiga aktier kan hittas. De problematiska länderna eller branscherna kan förändras från ett år till ett annat.

Efter att ha valt ett land eller en bransch så rangordnar jag aktierna internt med ett datorprogram som jag skapat. De aktier som får högst poäng analyseras därefter manuellt.

Slutligen köper jag in aktier till portföljen som också är tekniskt översålda.

Namnet på min strategi, Triangula, härstammar från kombinationen av dessa tre analystyper: makro, fundamental och teknisk. Strategin är koncentrerad — portföljen innehåller bara 1015 aktier, och de kan alla vara från samma land eller bransch. Aktierna stannar vanligtvis i portföljen i två månader.

Alla framgångsrika investerare behöver kontinuerligt anpassa sin strategi för att hänga med i tiden. Jag investerade i mikro-cap-aktier i ett årtionde innan jag utvecklade min egen strategi, som har förblivit mer eller mindre oförändrad under de senaste fem åren. Även då fortsätter mindre element att justeras vid behov.

MIT-finansprofessor Andrew Lo förklarar i sin bok, Adaptive Markets, att om en strategi fungerar bra ett tag så kommer den att locka konkurrenter vars agerande så småningom kommer att förstöra strategins lönsamhet. När det händer är det dags att gå vidare och utveckla något nytt. Ingen strategi kommer fungera i konkurrenskraftiga marknader för evigt.

Var gör du din efterforskning?

För daglig företagsefterforskning använder jag MarketScreener, Seeking Alpha, TIKR och Yahoo! Finans. Jag tittar även på investerarrelationswebbplatserna för företag jag är intresserad av och får deras myndighetsansökningar från SEC eller utländska tillsynsmyndigheter.

För att utveckla och uppdatera min strategi kommer jag, en gång om året, läsa igenom sammanfattningarna av artiklar som publicerats i stora finanstidningar såsom The Journal of Finance och The Journal of Financial Economics. Jag följer även SSRN och VoxEU. 

Hur har eToro påverkat ditt sätt att investera?

Jag investerar i samma stil som innan, men eToro gör det enklare att genomföra mina affärer.

Ett sätt som eToro gör detta på är genom att tillåta investerare att köpa delar av aktier. Du säger hur många dollar du vill investera i en aktie, och plattformen räknar ut resten. Man behöver inte räkna ut hur många aktier man ska köpa och avrunda uppåt eller nedåt.

En annan tidsbesparande funktion är att man inte behöver konvertera från en valuta till en annan detta hanteras också automatiskt av plattformen.

Vilka tillgångar eller branscher fokuserar du på nu?

De flesta av mina investeringar är inom finanssektorn.

Ekonomier har under det senaste årtiondet lidit av låga räntor och förändringar i regelverk som följd av finanskrisen 20082009.

Majoriteten av de reglerande motvindarna är nu bakom oss, samtidigt som 2020-talet ekonomiskt förmodligen kommer visa sig bli väldigt annorlunda mot 2010-talet. Inflationen har redan iscensatt en comeback, och jag tror att den kommer visa sig vara mer ihållande än vad centralbankerna eller marknadsanalytikerna antar i nuläget. 

Kapitalförvaltaren Bridgewater publicerade nyligen en rapport som diskuterade hur inflation inte längre bara är ett tillgångsproblem, utan snarare en konsekvens av hög efterfrågan på allt råmaterial, energi, bostäder och arbetare.

Ekonomier har klarat sig bra i inflationsdrivande miljöer tidigare, så jag har positionerat portföljen för att dra nytta av de höga räntorna som en inflation så småningom skulle framkalla.

Vilken var din favoritaffär under de senaste 12 månaderna?

Franska försäkringsbolaget CNP Assurances.

Jag köpte aktier i början av september för ungefär 15 euro per aktie. Min tes var att CNP var för billig absolut och i förhållande till var europeiska räntor handlades.

Innan COVID-krisen började hade CNP-aktierna bytt händer för omkring 17 euro. Marknaderna och räntorna hade återhämtat sig generellt, men CNP-aktierna hade inte det. Jag kunde inte se någon anledning till att företaget skulle ha tagit skada permanent av krisen.

Som så ofta händer, så sjönk aktierna under följande månad. Jag var inte så nöjd med det. Men den 22 oktober började de stiga och fortsatte stiga den 25 och 26 oktober, utan någon förklaring. Sedan, den 27 oktober, stannade allt. Ingen kunde köpa eller sälja aktierna. Jag misstänkte att det var ett övertagande, men kunde inte vara säker förrän nästa dag, när nyheten kom ut att företaget hade köpts ut av La Banque Postale. Jag sålde aktierna för en vinst på nästan 50 %.

Investerar du i några tillgångsklasser förutom aktier, råvaror och krypto?

Den stora majoriteten av mitt nettovärde är investerat i Triangula-strategin eftersom den har en bra meritlista, och även om det förflutna inte är en garanti för framtiden, så tror jag att det finns en god chans att strategin kommer att överträffa marknaden framöver.

Om jag skulle investera i andra tillgångsklasser så skulle jag ta en titt på fastigheter. En artikel publicerad i The Quarterly Journal of Economics 2019, “The Rate of Return on Everything, 18702015″, visar att bostäder varit den bästa tillgångsklassen att investera i under de senaste 150 åren. Den hade i stort sett samma avkastning som aktier, men med mycket lägre volatilitet.

Framtida avkastning från bostäder har komprimerats av fallet i realräntorna som skett under de senaste 40 åren, men de är fortfarande attraktiva i förhållande till obligationer eller kontanter. 

Det finns ett talesätt “lika säkert som ett hus” som har varit sanning sedan viktorianska eran då det myntades, även om den högre inflationsvärld som kan vi ge oss in i kan agera som motvind för bostadsavkastning under det kommande årtiondet.

Vad är ditt långsiktiga handelsmål?

När jag öppnade mitt första handelskonto 2004 var mitt mål att uppnå oberoende och frihet. Att jobba som investerare på heltid uppnår detta, men du ansvarar helt för dina resultat. Friheten och oberoendet kan bara upprätthållas på lång sikt om ditt konto fortsätter att växa.

På eToro är mitt mål att dela med mig av min investeringskunskap och förhoppningsvis hjälpa andra människor på deras resor mot sina ekonomiska mål.

Något meddelande till kopierare eller potentiellakopierare?

Ben Inker, en kapitalförvaltare på GMO, sa nyligen att den nuvarande marknaden erbjuder den mest övertygande möjligheten att investera i värdeaktier som han sett sedan internetbubblan 19992000. Jag anser att detta stämmer. Värdeaktier kan förväntas överträffa sina tillväxt[aktiers] motsvarigheter med upp till 5 % per år under det kommande årtiondet.

Värdeaktier förblir en av de enda platserna på de globala marknaderna där den förväntade avkastningen är i närheten av +10 % per år. Världsaktiemarknadsindexet är närmare +5 % per år. Av denna anledning anser jag att värdeaktier förtjänar att övervägas i alla långsiktiga aktieportföljer.

Denna kommunikation är endast för informerande och utbildande syfte och bör inte tas som investeringsråd, en personlig rekommendation, eller som ett erbjudande om, eller uppmaning om, att köpa eller sälja några finansiella instrument. Detta materiel har sammanställts utan att ta hänsyn till någon särskild mottagares investeringsmål eller finansiella situation, och har inte sammanställts i enlighet med lagar och regler för att främja oberoende efterforskning. Alla hänvisningar till tidigare eller framtida prestation för ett finansiellt instrument, index eller en paketerad investeringsprodukt är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro ger ingen föreställning om och tar inget ansvar för korrektheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation.

Denna kommunikation är endast för informerande och utbildande syfte och bör inte tas som finansiell produkt-råd, en personlig rekommendation, eller som ett erbjudande om, eller uppmaning om, att köpa eller sälja någon finansiell produkt. Den har förberetts utan att ta med dina mål, finansiella situation eller behov i beräkningen. Alla hänvisningar till tidigare prestation och framtida indikationer är inte, och bör inte ses som, en tillförlitlig indikator på framtida resultat. eToro ger ingen föreställning om och tar inget ansvar för korrektheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation.

8 Visningar