Maak kennis met een Elite Popular Investor: Pietari Laurila

Pietari Laurila, ook bekend als triangulacapital, zegt dat zijn doel is om op de lange termijn (5+ jaar) beter te presteren dan de MSCI World Index. Zijn strategie is waardebeleggen, maar als je hem wilt kopiëren, wees er dan wel zeker van dat je een hoge volatiliteit op de korte termijn kunt verdragen. Pietari is een populaire belegger op eToro en hij heeft meer dan 17 jaar ervaring in het beheren van aandelenportefeuilles. Zijn gebruikersnaam op eToro, “Triangula Capital,” is ook de naam van zijn beleggingsstrategie, en hij nodigt alle potentiële volgers uit om zijn website te bezoeken om zijn meer dan 10 jaar steeds verbeterde prestaties te zien.

Vertel ons eens wat over jezelf!

Ik ben al tien jaar een fulltime belegger. Ik groeide op in Finland en verhuisde in 2007 naar Londen. Ik behaalde een M.Sc. in Computer Science bij de Aalto University en na mijn afstuderen werkte ik van 2005 tot 2011 voor adviesbureaus, banken en tech-startups.

In mijn vrije tijd schaak ik graag en ik reis ook graag.

Vertel ons eens over je financiële achtergrond.

In 2004 begon ik met beleggen nadat ik een financiële cursus op de Aalto University had gevolgd. Die cursus wekte mijn belangstelling voor het onderwerp, waarin ik me daarna op eigen houtje verder verdiepte.

Vrij snel na de cursus las ik een boek van professor Financiën Vijay Singal, getiteld Beyond the Random Walk. In dat boek stonden een aantal strategieen die van oudsher goed werkten. 

Een belangrijke boodschap in mijn cursus was dat de markten vrij efficiënt zijn, dus dat het moeilijk of onmogelijk is om het beter dan de markt te doen. In zijn boek spreekt Singal die boodschap tegen.

Ik combineerde een aantal strategieën uit het boek van Singal, ontwikkelde ze en paste ze verder aan. Toen ik in 2004 mijn eerste handelsaccount opende, verwachtte ik er niet veel van maar tot mijn verbazing begonnen de strategieën onmiddellijk te werken. Tegen 2011 was mijn account dusdanig gegroeid dat ik besloot fulltime belegger te worden.

Wat is je strategie en heb je die onlangs gewijzigd om op volatiele markten in te kunnen spelen?

Ik beleg in waardeaandelen die tegen een lage koers-winstverhouding (P/E) of een lage koers-netto-activawaardeverhouding (P/NAV) worden verhandeld. 

Mijn strategie bevat ook een sterk wereldwijd macro-element. Dat houdt in dat ik mij toespits op investeringen in landen of sectoren die onlangs problemen hebben gehad en waar goedkope aandelen gevonden kunnen worden. De problematische landen of sectoren kunnen per jaar verschillen.

Nadat ik een land of sector heb uitgekozen, rangschik ik de aandelen in dat land of die sector met behulp van een door mijzelf ontwikkeld computerprogramma. De hoogst scorende aandelen worden dan handmatig geanalyseerd.

Tot slot vul ik de portfolio met aandelen die ook technisch gezien oversold zijn.

De naam van mijn strategie, Triangula, komt van een combinatie van de volgende drie soorten analyse: macroanalyse, fundamentele analyse en technische analyse. Het is een geconcentreerde strategie; de portfolio bevat slechts 1015 aandelen die allemaal uit hetzelfde land of uit dezelfde sector kunnen zijn. Aandelen blijven doorgaans twee maanden in de portfolio.

Succesvolle beleggers moeten hun strategie voortdurend aanpassen om bij de tijd te blijven. Ik investeerde tien jaar lang in micro-caps voordat ik mijn huidige strategie ontwikkelde, die nu al een jaar of vijf min of meer ongewijzigd is gebleven. En dan nog worden kleine elementen waar nodig bijgesteld.

Andrew Lo, professor financiën aan de MIT, zegt in zijn boek Adaptive Markets, dat een strategie die een tijdje goed werkt, concurrenten aantrekt van wie de acties uiteindelijk de winstgevendheid van die strategie teniet zullen doen. Als dat gebeurt, is het tijd om een andere weg in te slaan en iets nieuws te ontwikkelen. In een concurrerende markt zal geen enkele strategie voor altijd werken.

Waar voer je je onderzoek uit?

Voor mijn dagelijks bedrijfsonderzoek maak ik gebruik van MarketScreener, Seeking Alpha, TIKR en Yahoo!  Financiën. Ik bekijk ook investor-relations websites van bedrijven waarin ik geïnteresseerd ben en ik vraag hun gedeponeerde verslagen op bij de SEC of bij buitenlandse regelgevende instanties.

Ter verdere ontwikkeling van mijn strategie lees ik een keer per jaar de samenvattingen door van artikelen uit belangrijke financiele tijdschriften zoals The Journal of Finance en The Journal of Financial Economics. Ook volg ik SSRN en VoxEU. 

Welke invloed heeft eToro op de manier waarop je belegt?

Ik beleg op dezelfde manier als voorheen, maar met eToro vind ik het makkelijker om mijn handelstransacties uit te voeren.

eToro staat bijvoorbeeld beleggers toe om fractionele aandelen te kopen. Je geeft aan hoeveel dollar je in een aandeel wilt beleggen en het platform doet de rest voor je. Je hoeft de hoeveelheid aandelen niet uit te rekenen of het aantal naar boven of naar beneden af te ronden.

Het is verder ook tijdsbesparend dat het niet nodig is om van de ene valuta naar de andere te converteren – ook dit wordt automatisch door het platform gedaan.

Op welke activa of sectoren richt je je momenteel?

De meeste van mijn investeringen bevinden zich in de financiële sector.

De financiële sector had in de afgelopen tien jaar te maken met lage rentevoeten en wijzigingen in de regelgeving ten gevolge van de financiële crisis van 20082009.

Het merendeel van die regelgevende tegenwind ligt nu achter ons, terwijl economisch gezien de jaren 2020 er waarschijnlijk heel anders uit zullen zien dan de jaren 2010. Inflatie heeft al een comeback gemaakt en ik denk dat die hardnekkiger zal blijken dan centrale banken of marktanalisten momenteel aannemen. 

Onlangs publiceerde vermogensbeheerder Bridgewater een verslag waarin wordt besproken dat inflatie niet langer alleen een probleem van aanbod, maar meer een gevolg van de grote vraag naar alles grondstoffen, energie, de woningmarkt en werknemers is.

Financiële instellingen deden het in het verleden goed in inflatoire omgevingen, dus heb ik de portfolio zo gepositioneerd dat ik van hogere rentevoeten kan profiteren die de inflatie uiteindelijk teweeg zou moeten brengen.

Wat was je favoriete transactie in de afgelopen twaalf maanden?

De Franse verzekeringsmaatschappij CNP Assurances.

Begin september kocht ik aandelen voor ongeveer 15 euro per aandeel. Mijn hypothese was dat CNP absoluut en relatief gesproken te goedkoop was ten opzichte van de Europese rentevoeten.

Voordat de coronacrisis begon, werden aandelen CNP voor ongeveer 17 euro verhandeld. De markten en rentevoeten herstelden zich over het algemeen, maar niet de aandelen CNP. Ik zag niet waarom het bedrijf permanente schade zou hebben geleden door de crisis.

Zoals dat zo vaak gebeurt, zakten de aandelen in de maand erna. Daar was ik niet zo blij mee. Maar op 22 oktober begonnen ze weer te stijgen en die stijging zette door op 25 en 26 oktober, zonder verklaring. En toen, op 27 oktober werd alles stopgezet. Niemand kon de aandelen kopen of verkopen. Ik vermoedde dat er sprake was van een overname maar ik was daar niet zeker van tot de volgende dag, toen het nieuws naar buiten kwam dat het bedrijf was opgekocht door La Banque Postale. Ik verkocht de aandelen met bijna 50% winst.

Investeer je ook in andere activaklassen behalve aandelen, grondstoffen of crypto?

De overgrote meerderheid van mijn nettowaarde heb ik in de Triangula-strategie belegd, omdat die een goed track record heeft en, hoewel het verleden nooit een garantie voor de toekomst is, ik denk dat er een grote kans bestaat dat mijn strategie het beter zal blijven doen dan de markt.

Als ik al in andere activaklassen zou willen investeren dan zou ik naar vastgoed kijken. Een artikel gepubliceerd in 2019 in The Quarterly Journal of Economics, “The Rate of Return on Everything, 18702015,” geeft aan dat de woningmarkt over de afgelopen 150 jaar de beste activaklasse is geweest om in te beleggen. Het rendement lag dicht bij dat van aandelen, maar met een veel lagere volatiliteit.

Toekomstig rendement van de woningmarkt is onder druk gezet door de daling in reële rentevoeten in de afgelopen 40 jaar, maar blijft aantrekkelijk in verhouding tot obligaties of contant geld. 

Het gezegde “zo veilig als een huis” geldt al vanaf het Victoriaanse tijdperk toen het werd bedacht; zelfs nu we mogelijkerwijs een tijdperk ingaan met hogere inflatie, wat in het komende decennium een tegenwind kan vormen voor rendement uit de woningmarkt.

Wat is je handelsdoel op de lange termijn?

Toen in mijn eerste handelsaccount in 2004 opende was mijn doel om onafhankelijkheid en vrijheid te bereiken. Als fulltime belegger bereik ik dat, hoewel je volledig verantwoordelijk blijft voor je prestaties. Die vrijheid en onafhankelijkheid kan alleen langdurig aanhouden als je account blijft groeien.

Op eToro is mijn doel om mijn kennis over beleggen te delen en hopelijk om anderen van dienst te zijn op weg naar hun financiële doelen.

Wil je nog iets zeggen tegen huidige of potentiële kopieerders?

Ben Inker, een vermogensbeheerder bij GMO, zei onlangs dat de huidige markt de beste kans biedt die hij sinds de internetzeepbel van 19992000 zag om in waardeaandelen te beleggen. Ik denk dat dat juist is. Naar verwachting zullen waardeaandelen in het komende decennium tot 5% per jaar beter presteren dan hun tegenhangers uit de groeisector [aandelen].

Waardeaandelen blijven een van de weinige plekken op de wereldmarkten waar de verwachte rendementen de +10% per jaar benaderen. De index van de wereldbeurzen ligt dichter bij de +5% per jaar. Daarom denk ik dat waardeaandelen het verdienen om in elke langetermijnaandelenportfolio te worden opgenomen.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, een persoonlijke aanbeveling of een aanbod of een verzoek om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Dit materiaal is opgesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelen of financiële situatie van een specifieke belegger en is niet opgesteld volgens wettelijke en reglementaire vereisten voor het promoten van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of een beleggingsproductenpakket zijn geen, en mogen niet worden opgevat als een, betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies, persoonlijke aanbeveling of aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Deze informatie is opgesteld zonder rekening te houden met uw doelen, financiële situatie of behoeften. Verwijzingen naar prestaties in het verleden en indicaties voor de toekomst zijn geen, en mogen niet worden opgevat als een, betrouwbare indicator van toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie.

24 Weergaven