Bli kjent med en Elite Popular-investor: Pietari Laurila

Pietari Laurila, også kjent som triangulacapital, sier at målet hans er å overgå MSCI World Index på lang sikt (mer enn fem år). Strategien hans er verdiinvestering, men hvis du ønsker å kopiere ham, bør du sørge for at du tåler høy volatilitet på kort sikt. Pietari er en populær investor hos eToro, med mer enn 17 års erfaring med administrasjon av aksjeporteføljer. Brukernavnet hans på eToro, «Triangula Capital», er også navnet på investeringsstrategien hans. Alle potensielle copy-tradere inviteres til å besøke nettsiden hans, med en merittliste som viser at han har slått indeksen i mer enn ti år. 

Fortell oss litt om deg selv!

Jeg har vært investor på heltid de siste 10 årene. Jeg vokste opp i Finland og flyttet til London is 2007. Jeg tok M.Sc.-graden i datavitenskap ved Universitetet i Aalto og begynte å jobbe for konsulentfirmaer, banker og nyoppstartede teknologiselskaper fra 2005 til 2011.

På fritiden spiller jeg sjakk og reiser.

Fortell oss om finansbakgrunnen din.

Jeg begynte å investere i 2004 etter å ha tatt et finanskurs ved Universitetet i Aalto. Kurset vekket min interesse for emnet, og jeg fortsatte studiene på egen hånd.

Jeg kom tidlig over en bok skrevet av finansprofessor Vijay Singal, Beyond the Random Walk. Boken fremsatte en rekke strategier som historisk sett hadde gjort det bedre enn markedet. 

Det viktigste jeg lærte av kurset var at markedene er relativt effektive, altså at det er vanskelig eller umulig å slå dem. Singals bok viste meg noe annet.

Jeg kombinerte noen av strategiene fra Singals bok og utviklet og modifiserte dem. Da jeg åpnet min første handelskonto i 2004, hadde jeg lave forventninger, men til min store overraskelse begynte strategiene å virke umiddelbart. I 2011 hadde kontoen allerede vokst seg såpass stor at jeg bestemte meg for å begynne å investere på heltid.

Hvilken strategi bruker du, og har du endret den i det siste for å tilpasse den til de volatile markedene?

Jeg investerer i verdiaksjer som selges med lav P/E (pris/resultat) eller P/NAV (pris til aktivaverdi). 

Strategien jeg bruker har også et sterkt globalt makroelement. Det betyr at jeg fokuserer investeringene mine i land og bransjer det det nylig har vært problemer og der det er mulig å finne billige aksjer. Hvilke land og bransjer som er problematiske, kan endres fra år til år.

Etter å ha valgt et land eller en bransje, rangerer jeg aksjene i landet eller bransjen med et egenlaget dataprogram. Aksjene som får flest poeng blir deretter analysert manuelt.

Til slutt kjøper jeg aksjer til porteføljen som er teknisk oversolgte.

Strategiens navn, Triangula, kommer fra kombinasjonen av disse tre analysetypene: makro, nøkkeltall og teknisk. Det er en konsentrert strategi – porteføljen har bare 1015 aksjer, og alle kan være fra samme land eller industri. Jeg holder vanligvis aksjene i porteføljen i to måneder.

Enhver investor med suksess må hele tiden tilpasse strategien for å holde følge med tiden. Jeg investerte i mikrokapitaliserte selskaper i et tiår før jeg utviklet den nåværende strategien, som har vært mer eller mindre uendret i fem år nå. Likevel gjør jeg små endringer i mindre elementer når det er nødvendig.

Andrew Lo, finanslektor ved MIT, forklarer i boken Adaptive Markets at hvis en strategi fungerer godt en stund, vil den tiltrekke seg konkurrenter hvis handlinger til slutt vil ødelegge strategiens lønnsomhet. Når det skjer, der det på tide å gå videre og utvikle noe nytt. Ingen strategi vil fungere evig i konkurranseutsatte markeder.

Hvor gjør du undersøkelsene dine?

Til mine daglige bedriftsundersøkelser bruker jeg MarketScreener, Seeking Alpha, TIKR og Yahoo! Finans. Jeg ser også på investor relations-nettstedene til selskaper jeg er interessert i og bestiller reguleringsdokumentene fra SEC eller utenlandske tilsynsmyndigheter.

For å utvikle og oppdatere strategien min leser jeg årlig gjennom sammendrag av artikler som er publisert i store finanstidsskrifter som f.eks. The Journal of Finance og The Journal of Financial Economics. Jeg følger også SSRN og VoxEU. 

Hvordan har eToro påvirket måten du investerer på?

Jeg investerer på samme måte som før, men eToro gjør det lettere å utføre handlene.

Det gjør eToro blant annet ved å la investorer kjøpe fraksjoner av aksjer. Du velger hvor mange dollar du vil investere i en aksje, så tar plattformen seg av resten. Du trenger ikke å regne ut hvor mange aksjer du vil kjøpe for så å runde opp eller ned.

En annen tidsbesparende funksjon er at du slipper å konvertere fra en valuta til en annen det gjøres også automatisk av plattformen.

Hvilke aktiva eller bransjer fokuserer du på for øyeblikket?

De fleste investeringene mine gjøres i finanssektoren.

Finanssektoren har lidd mye det siste tiåret, på grunn av lave renter og tilsynsendringer som ble innført som følge av finanskrisen i 20082009.

De fleste tilsynsproblemene er bak oss nå, mens 2020-tallet sannsynligvis blir svært forskjellig fra 2010-årene. Inflasjon er allerede tilbake, og jeg tror den vil være langt mer vedvarende enn sentralbankene og markedsanalytikerne later til å mene. 

Kapitalforvalter Bridgewater har nylig publisert en rapport som omhandler hvordan inflasjon ikke lenger bare handler om tilbud, men også er en følge av høy etterspørsel etter alt råmaterialer, strøm, boliger og arbeidere.

Finansselskaper har tidligere gjort det godt i inflasjonsmiljøer, og derfor har jeg posisjonert porteføljen slik at den drar nytte av de høyere rentesatsene som før eller siden vil oppstå som følge av inflasjon.

Hva var favoritthandelen din de siste 12 månedene?

Det franske forsikringsselskapet CNP Assurances.

Jeg kjøpte aksjene i begynnelsen av september, for omtrent 15 euro per aksje. Teorien min var at CNP var for billig, både absolutt og relativ til hvor europeiske rentesatser ble omsatt.

Før covid-krisen begynte hadde CNP-aksjene blitt omsatt for rundt 17 euro. Markedene og rentesatsene hadde generelt sett tatt seg inn, men det hadde ikke CNP-aksjene. Jeg så ingen grunn til at selskapet skulle ha tatt varig skade av krisen.

Som så ofte skjer, sank aksjene over de påfølgende månedene. Det var jeg ikke videre glad for. Men 22. oktober begynte de å stige, og 25. og 26. oktober de fortsatte å stige, uten at det var noen forklaring på det. Den 27. stoppet alt. Ingen kunne kjøpe eller selge aksjene. Jeg hadde mistanke om at det hadde skjedd et bedriftsoppkjøp, men jeg kunne ikke vite det sikkert før neste dag, da nyheten om at selskapet hadde blitt kjøpt opp av La Banque Postale kom ut. Jeg solgte aksjene med nesten 50 % gevinst.

Investerer du i aktivaklasser utenom aksjer, handelsvarer og krypto?

Størstedelen av nettoformuen min har jeg investert i Triangula-strategien, fordi den historisk sett har vist seg å være god, og selv om tidligere resultater ikke garanterer fremtidige, mener jeg det er gode sjanser for at strategien vil gjøre det bedre enn markedet også i fremtiden.

Hvis jeg skulle investert i andre aktivaklasser, ville jeg sett på eiendom. En artikkel publisert i The Quarterly Journal of Economics i 2019, «The Rate of Return on Everything, 18702015», viser at boliger var den beste aksjeklassen å investere i de siste 150 årene. Den hadde nesten like høy avkastning som aksjer, men med langt lavere volatilitet.

Fremtidige resultater fra boliger har blitt komprimert av fallet i ekte rentesatser de siste 40 årene, men de er fortsatt attraktive sammenlignet med obligasjoner og kontanter. 

«Sikkert som et hus», heter det i et kjent uttrykk, og det har vært sant helt siden Victoria-tiden, selv om vi kanskje går inn i en tid med høyere inflasjon som kan redusere avkastningen på boliger det neste tiåret.

Hva er handelsmålet ditt i et langtidsperspektiv?

Da jeg åpnet min første handelskonto i 2004, hadde jeg som mål å bli uavhengig og fri. Det er mulig når du jobber som investor på heltid, selv om du forblir fullt ansvarlig for resultatene. Frihet og uavhengighet kan bare fortsette å vare så lenge kontoen din fortsetter å vokse.

På eToro er målet mitt å dele investeringskunnskapen min og forhåpentligvis hjelpe andre på sine reiser mot økonomiske mål.

Har du noe å si til kopierere eller potensielle kopierere?

Ben Inker, kapitalforvalter i GMO, sa nylig at dagens marked har de største mulighetene han har sett siden internettboblen i 19992000 når det gjelder investering i verdiaksjer. Det er jeg enig i. Verdiaksjer kan forventes å gjøre det bedre enn verdiaksjer med opptil 5 % per år over det neste tiåret.

Verdiaksjer er fortsatt ett av de få stedene i de globale markedene der forventet avkastning nærmer seg +10 % per år. Verdens aksjemarkedindeks er nærmere +5 % per år. Derfor mener jeg det er lurt å vurdere verdiaksjer i enhet aksjeportefølje med et langtidsperspektiv.

Denne kommunikasjonen er kun ment for informasjons- og opplæringsformål og skal ikke tolkes som investeringsrådgivning, en personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge finansinstrumenter. Materialet er utarbeidet uten hensyn til en bestemt mottakers investeringsmål eller økonomiske situasjon og har ikke blitt utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene om å fremme uavhengig forskning. Enhver henvisning til et finansinstruments tidligere eller fremtidige resultater er ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator for fremtidige resultater. eToro gir ingen garanti og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten til innholdet i denne publikasjonen.

Denne kommunikasjonen er kun ment for generelle informasjons- og opplæringsformål og skal ikke tolkes som finans- eller produktrådgivning, en personlig anbefaling eller et tilbud om, eller anmodning om, å kjøpe eller selge finansprodukter. Den er utarbeidet uten hensyn til dine mål, økonomiske situasjon eller behov. Enhver henvisning til tidligere eller fremtidige indikasjoner er ikke, og skal ikke tolkes som, en pålitelig indikator for fremtidige resultater. eToro gir ingen garanti og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten til innholdet i denne publikasjonen

8 Visninger