Staňte se profesionálním klientem

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) nedávno oznámil nová opatření pro obchodování s produkty CFD pro drobné zákazníky. Tato opatření zahrnují omezení obchodování s pákovým efektem (podrobnosti níže), ochrana proti zápornému zůstatku a restrikce uzavření všech pozic. To všechno je zaváděno za účelem ochrany drobných klientů. Nová omezení vstoupí v platnost 1. srpna 2018.

Jaká jsou nová omezení ESMA?

Podle nových intervenčních opatření ESMA mohou být pákové sazby nabízeny pouze v rozmezí 2:1 až 30:1, v závislosti na specifickém nástroji. Uzavření všech pozic je nastaveno na 50 %, což znamená, že nastavení Stop Loss (zastavit ztrátu) na eToro bude omezeno na maximum 50 % na obchod.

Jako regulovaná obchodní platforma se eToro podrobí novým regulacím.

Nová omezení pákového efektu*:

  • 30:1 pro hlavní měnové páry (například EUR/USD)
  • 20:1 pro ostatní měnové páry (například NZD/USD), zlato a hlavní indexy
  • 10:1 pro komodity s výjimkou zlata a vedlejších akciových indexů
  • 5:1 pro CFD s cennými papíry
  • 2:1 pro CFD s kryptoměnami

*Vezměte prosím na vědomí:

  • Všechny otevřené objednávky s pákovým efektem 25:1 budou automaticky redukovány na pákový efekt 20:1. Tato změna bude uplatněna na všechny otevřené objednávky ke dni 29. července 2018.
  • Po 1. srpnu už nebudou provedeny žádné neukončené objednávky, jejichž pákový efekt překročí tento limit.
  • Zmíněné neukončené objednávky budou nakonec zrušeny pro klienty, kteří se nepřihlásili/nekvalifikovali jak Profesionální obchodníci.

Jak vás to ovlivní jako klienta eToro?

Nejprve je důležité poznamenat, že výše uvedené změny neovlivní otevřené pozice. Jestliže se však rozhodnete upravovat otevřenou pozici, budou pro tyto obchody platit požadavky na obchodní rozpětí (50 %). A navíc i když se omezení dotknou všech retailových klientů, nebudou se týkat těch, kteří se přihlásí a budou schváleni jako Výběroví profesionální klienti na eToro. Uvědomte si však prosím, že Výběroví profesionální klienti nebudou požívat žádné další regulatorní ochrany. I když to není vyžadováno, eToro bude poskytovat těmto klientům stejnou ochranu jako retailovým klientům.

Výběroví profesionální klienti musí splňovat určitá kritéria, jako například objem obchodování, frekvenci transakcí a/nebo profesionální zkušenosti. Jestliže chcete požádat o status Výběrového profesionálního klienta, vyplňte prosím tento formulář. Jestliže vaše přihláška vyhoví kritériím, ozve se vám manažer péče o důležité zákazníky.

Vezměte prosím na vědomí: Schvalovací proces Výběrových profesionálních klientů může nějakou dobu trvat. Pokud se tedy chcete přihlásit, vyplňte obratem výše uvedený formulář, abyste si zajistili schválení své žádosti (pokud splňujete kritéria) ještě předtím, než změny vstoupí v platnost.

300 Přehled