Rachunki islamskie w internetowych inwestycjach finansowych

Czym jest rachunek islamski?

Zarówno waluty, jak i surowce są przedmiotem obrotu na rynku kasowym (spot) przez 24 godziny na dobę. O godzinie 17:00 czasu nowojorskiego wszystkie otwarte pozycje są rolowane na kolejne 24 godziny — co 24 godziny do rachunku domu maklerskiego doliczane są też dzienne odsetki. Dom maklerski może wówczas wypłacić takie odsetki klientowi bądź obciążyć jego rachunek na poczet ich pokrycia.

W przypadku rachunków islamskich upewniamy się, że w całym okresie obowiązywania umowy Riba (odsetki i inne obciążenia zakazane przez islam) nie występuje w żadnej postaci. Na rynku walutowym niezamknięcie pozycji przed godziną 17:00 czasu nowojorskiego skutkuje automatycznym rolowaniem wszystkich pozycji. Zwykle stwarza to problem dla osób przestrzegających prawa islamskiego ze względu na możliwe lichwiarskie odsetki pobierane z tytułu rolowania.

Nie ma wątpliwości co do tego, że handel walutami jest jednym z najtrudniejszych dylematów w islamskim prawodawstwie (Faqih). Z jednej strony, wymaga on jednoczesnej wymiany walut, co sprawia, że jest pewnego rodzaju wymianą bezpośrednią. Z drugiej strony, współcześni uczeni uważają zapis przelewu środków z rachunku bankowego lub na rachunek bankowy za dostawę. Aby rozstrzygnąć ten problem, wydano kilka decyzji i fatw. Zgodnie z tymi dekretami, handel walutami musi spełniać kilka warunków.

  • Natychmiastowe kupno i sprzedaż bez opóźnienia.
  • Waluty muszą zostać przelane z rachunku sprzedającego na rachunek kupującego i vice versa.
  • Koszt transakcji musi został pokryty bez zwłoki.
  • Brak odsetek od transakcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek lichwiarskich odsetek kontrakt będzie nieważny i będzie stanowić Haram.

Rozwiązanie

Inwestorzy mogą zainwestować tylko tyle środków, ile posiadają, bądź zaciągnąć pożyczkę w domu maklerskim, pod warunkiem że dom maklerski nie pobierze od takiej pożyczki żadnych lichwiarskich odsetek.

Korzyści związane z rachunkiem islamskim eToro

  • Brak odsetek od kontraktów trwających powyżej 24 godzin — zawsze zero odsetek za rolowanie.
  • eToro nie pobiera żadnych dodatkowych prowizji za rolowanie w przypadku kontraktów trwających ponad 24 godziny.
  • Nie pobieramy żadnych prowizji ani opłat za zarządzanie rachunkiem. Nasze przychody pochodzą wyłącznie ze spreadów (różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży instrumentu).
  • Na rachunku islamskim eToro dostępna jest nieoprocentowana dźwignia.

Jak otworzyć rachunek islamski na eToro?