Grunnleggende teknisk analyse

Siden jeg ble en popular investor på eToro, har jeg prøvd å hjelpe kopierere til å lære mer om både trading og investering. Når det gjelder å lære nye ferdigheter, er det mange som har en tendens til å kaste seg uti på dypt vann, og noen ganger glemme at de først må lære seg å svømme. Dette er særlig tilfellet når du lærer å trade!

Det krever lang tid og masse disiplin å lære seg å trade. God kjennskap til det grunnleggende er viktig. Dette blogginnlegget er skrevet for å hjelpe deg med å komme i gang med det absolutt grunnleggende innen teknisk analyse.

Introduksjon til lysestaker

Når du lærer om teknisk analyse, må du først forstå hva et stearinlys på et diagram representerer. Når vi snakker om stearinlys, sikter vi ikke til den typen mange av dere har hjemme. 

Jeg er sikker på at vi alle har lagt merke til røde og grønne lys på et diagram før, men hva viser de egentlig? For å si det enkelt forteller lysene oss hvordan prisen på et aktivum har beveget seg over en gitt periode. Hvis et stearinlys er grønt, betyr det at aksjekursen har lukket seg høyere enn den åpnet ved starten av det angitte tidsområdet. Hvis lyset er rødt, betyr det at prisen har lukket seg lavere enn da den ble åpnet i det bestemte tidsområdet. 

Tidsrammer

Som trader er det viktig å analysere kursbevegelsene på flere tidsrammer. Når du åpner diagrammet for et aktivum, kan du velge fra en rekke forskjellige tidsrammer. Disse strekker seg fra årlig, der ett stearinlys representerer prisutviklingen i et helt år, og helt ned til ett minutt. 

Du har kanskje lest om en som er Bull eller Bear på et bestemt aktivum. Å være Bull innebærer at du tror prisen på et aktivum vil øke, å være Bear betyr at du tror prisen på et aktivum vil synke. Når du begynner å forstå hvordan du kan dechiffrere de fantastiske lysestake-diagrammene, er den lange tidsperioden nyttig for å forstå om et bestemt aktivum for tiden er i en Bull- eller Bear-trend (også kjent som markedsstruktur).

Hva forteller lysestakene oss?

Åpnings- og lukkeprisene vises på et diagram ved å se på det som kalles stearinlegemet. På et grønt stearinlys er prisen nederst der prisen startet i begynnelsen av tidsrammen – dette kalles «åpne», og prisen øverst er der prisen endte opp, kalt «lukk». Det stikk motsatte er tilfellet når en ser på røde lys. 

Over og under hvert røde eller grønne stearinlys vil du se vekene. Vekene forteller oss de høyeste og laveste prisene i de angitte tidsrammene, også kjent som «rekkevidden». 

Hvis du for eksempel så på en tidsramme på 1 time, kunne et aktivum ha åpnet på 10 USD og lukket på 20 USD. I løpet av den tiden kan prisen imidlertid ha steget til 25 USD eller falt til 5 USD. Vekene gir oss denne informasjonen og er nyttige for å identifisere nivåene for støtte og motstand (som jeg skal forklare senere). 

Introduksjon til støttenivå og motstandsnivå

Som ny trader kan det være vanskelig å vite hva du bør fokusere på når du bruker verktøyene for teknisk analyse. Du vil se folk snakke om alle de forskjellige indikatorene der ute, som RSI, MACD og EMAs, samt de mer jålete Elliot-bølger, Ichimoku-skyer, Stochastics og Bollinger-band. Dette fører selvfølgelig til at en ny trader har så mange linjer og indikatorer på diagrammet sitt at det ser ut som et Jackson Pollock-maleri.

Støtte- og motstandsnivåer

Støtte- og motstandsnivå er et teknisk analyseverktøy som kan gi investorer en indikasjon på når et aktivum bør stige eller falle i pris. 

Hvis du for eksempel ser at en aksje stiger i pris, lurer du kanskje på hvor mye lenger den vil fortsette å stige? Er dette et godt tidspunkt å investere på? Det samme spørsmålet kan stilles om en aksje som faller i pris. Hvor lenge vil nedgangen fortsette? Sannheten er at ingen kan gi et endelig svar. 

Men støtte- og motstandsnivåene er pris-soner basert på tidligere resultater for aksjen, når den bør stige og når den når den sonen der vi forventer at den skal snu fordi den har nådd en motstandssone. Det samme gjelder for en aksje der prisen faller. Når en aksje faller til en bestemt sone eller et bestemt område og når et støttenivå, forventer vi at aksjen reverserer kursen.

Noen ganger fortsetter aksjen å stige utover motstandsnivået. Når det skjer, blir det tidligere motstandsnivået til et støttenivå, og det etableres et nytt motstandsnivå. Hvis en aksje faller under et støttenivå, vil det også bli etablert et nytt støttenivå, og det tidligere støttenivået vil nå bli et motstandsnivå.

 

Styrken med støtte- og motstandsnivåer

Støtte- og motstandsnivåer som dannes på de høyere tidsrammene, som de ukentlige, daglige eller 4-timers diagrammene, har en tendens til å være gode til å identifisere potensielle områder for reversering eller fortsettelse av en trend. Det er mange måter vi kan øke styrken til støtte og motstand på, samt sannsynligheten for at den holder seg, uavhengig av når den finnes. 

Tenk deg en elefant som står på et svært tykt islag som uten problemer bærer vekten. Isen holder elefanten oppe og fungerer som en støtte for den. Forestill deg nå at elefanten innbyr vennene sine til å slå seg sammen med ham på isen, én etter én. For hver elefant som går opp på isen, er det mer og mer sannsynlig at isen bryter sammen. Det samme er tilfelle når det gjelder støttenivåer. Jo flere ganger en aksjekurs faller til og berører et støttenivå, jo større sannsynlighet er det for at den bryter sammen og fører til ytterligere nedgang i aksjekursen.

Det samme er tilfelle for motstandsnivåer. Jo flere ganger en aksjekurs berører et motstandsnivå, jo mer sannsynlig er det at prisen vil bryte gjennom og føre til ytterligere økning av aksjekursen (men elefantsammenligningen fungerer ikke her, så du må finne en annen …).

Eksempler på ekte diagram

Før jeg avslutter dette blogginnlegget, vil jeg gjerne dele et par ekte diagrameksempler for å illustrere konseptene visuelt. Noen ganger kan et bilde gjøre det mye lettere å forstå begrepene!

Bitcoin-eksempel (daglig diagram)

I det første eksempelet bruker jeg Bitcoins daglige diagram som viser noen positive flipper for støtte- og motstandsnivå. Ved inngangen til 2021 nådde Bitcoin et nytt nivå rundt 42 400 USD og brøt til slutt gjennom dette motstandsnivået. Gjennom de påfølgende ukene vokste Bitcoin videre til rundt 58 000 USD. Men så fikk den en korreksjon på rundt 30 %, og vendte tilbake til å teste det tidligere daglige motstandsnivået på 42 400 USD.

Som du kan se i diagrammet nedenfor, førte dette til slutt til at Bitcoin satte sin siste all time high akkurat da, rundt 61 500 USD. Basert på et svært forenklet syn på Bitcoin, som fortsatt befinner seg i et bull-marked, og grunnkonseptet for støtte og motstand, kan Bitcoins neste trekk godt være å bryte gjennom det siste all time high på 61 500 USD og etter hvert komme ned igjen for å reteste det nivået og gjøre det om til et støttenivå. 

Dette diagrammet viser også tydelig at støtte- og motstandsnivåer bør betraktes som soner i stedet for å angi nøyaktige nivåer.

Ethereum-eksempel (daglig diagram)

Dette eksempelet illustrerer et konsept som ble drøftet tidligere i bloggen i forhold til styrken til et støtte- eller motstandsnivå. I diagrammet nedenfor, fra starten av 2021, kan du se at Ethereum har brukt lang tid rundt 1700 USD.

Du kan se i diagrammet at dette er et viktig nivå for Ethereum. Det har vært både støttende og motstandsdyktig mange ganger i det daglige diagrammet. På den siste testen på nivået som støtte kan du se at den ble testet rundt åtte ganger før Ethereum falt under 1700 USD igjen.

Sammendrag

Jeg håper noen av dere har lært noe av denne bloggen. Det krever både tid og disiplin å lære hvordan du trader lønnsomt, men du vil få et godt utgangspunkt hvis du skaffer deg et solid grunnlag i teknisk analyse. Jeg snakker alltid med glede om teknisk analyse, deler gjerne min mening og svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha, så ta gjerne kontakt med meg på eToro!

Andy Cleaver er en Popular Investor på eToro. Han foretrekker en portefølje med lav risiko og prøver å slå de store indeksene hvert år. Når Andy investerer i langsiktige investeringer, ser han etter selskaper som vil fortsette å gi verdi i fremtiden.

Oppdag eToros Popular Investors

CFD-er er komplekse aktiva og medfører stor risiko for å tape penger raskt gjennom giring. 67 % av privatkunder taper penger når de handler i CFD-er med denne tilbyderen. Du bør vurdere om du forstår hvordan CFD-er fungerer, og om du har råd til å tape pengene dine ved å handle med høy risiko.

CopyTrading er et produkt for porteføljeadministrasjon, levert av eToro (Europe) Ltd., autorisert og regulert av Cyprus Securities and Exchange Commission.

Investering i kryptoaktiva er uregulert i noen EU-land og Storbritannia. Ingen forbrukerbeskyttelse. Kapitalen din er utsatt for risiko.