Grunderna för teknisk analys

Sedan jag blev Popular Investor på eToro har jag försökt hjälpa mina kopierare att lära sig mer om både handel och investeringar. När det kommer till att lära sig en ny färdighet har många människor en tendens att dyka rakt in på djupet och glömmer ibland att de måste lära sig att simma först. Detta gäller i synnerhet när du lär dig att handla!

Att lära sig att handla tar lång tid och kräver mycket disciplin. Gedigen kunskap om grunderna är avgörande. Jag skriver blogginlägg för att hjälpa dig att komma igång med det absolut första du måste kunna om teknisk analys.

Introduktion till candlestick-diagram (ljusdiagram)

När du lär dig teknisk analys måste du först förstå vad en ljuskropp i ett diagram representerar. När vi talar om ljuskropp menar vi inte den sortens stearinljus som vi tänder hemma. 

Du har säkert redan sett de röda och gröna ljuskropparna i ett diagram, men vad visar de egentligen? Enkelt uttryckt, ljuskropparna talar om för oss hur priset på en tillgång har rört sig under en viss tidsperiod. Om en ljuskropp är grön innebär det att affären har stängts till ett högre aktiepris än den öppnades till i början av det angivna tidsintervallet. Om ljuskroppen är röd innebär det att affären har stängts till ett lägre pris än den öppnades till under det specifika tidsintervallet.

Tidsramar

Som handlare är det viktigt att titta på olika tidsramar när man analyserar prisrörelser. När du öppnar diagrammet för en tillgång kan du välja bland ett antal olika tidsramar. De varierar från årsdiagram, där en ljuskropp representerar prisrörelserna för ett helt år, hela vägen ner till en minut. 

Du kanske har läst att någon är bullish eller bearish gentemot en viss tillgång. Att vara bullish innebär att du tror att priset på en tillgång kommer att stiga. Att vara bearish innebär att du tror att priset på en tillgång kommer att sjunka. När du börjar förstå hur man dechiffrerar de här fantastiska candlestick-diagrammen är de längre tidsramarna användbara för att förstå om en viss tillgång för närvarande är i en uppåtgående (bullish) eller nedåtgående (bearish) trend (även känt som marknadsstruktur).

Vad säger candlesticks?

Du kan se öppnings- och stängningspriserna i ett diagram genom att titta på vad som kallas ljuskroppen. På en grön ljuskropp är priset längst ner där priset startade i början av tidsramen – ”öppningspris”, och priset längst upp är där priset slutade – ”stängningspris”. På röda ljuskroppar är det precis tvärtom. 

Ovanför och under varje röd eller grön ljuskropp ser du vekarna. Vekarna visar de högsta och lägsta priserna som setts under den angivna tidsramen, ”intervallet”. 

Om du till exempel tittar på tidsramen en timme kan en tillgång ha öppnats till 10 dollar och stängts till 20 dollar. Men under den timmen kan priset ha stigit till 25 dollar eller sjunkit till 5 dollar. Vekarna ger oss den informationen och är användbara för att identifiera nivåer av stöd och motstånd (som jag kommer att förklara). 

Introduktion till stöd- och motståndsnivåer

Som ny handlare kan det vara svårt att veta vad man ska fokusera på när man använder verktygen för teknisk analys. Du kommer att se folk prata om alla de olika indikatorerna där ute, såsom RSI, MACD och EMA samt de med mer avancerade namn som Elliots vågteori, Ichimoku-moln, oscillerande indikator och Bollinger-band. Detta leder oundvikligen till att en ny handlares diagram har så många rader och indikatorer att det ser ut som en målning av Jackson Pollock.

Stöd- och motståndsnivåer

Stöd- och motståndsnivåer är ett tekniskt analysverktyg som kan ge investerare en indikation om när en tillgång bör stiga eller falla i pris. 

Om du till exempel ser en aktie stiga i pris kan du börja undra hur länge den ska fortsätta att stiga. Är det ett bra tillfälle att investera nu? Samma fråga kan ställas om en aktiepriset faller. Hur länge ska nedgången fortsätta? Sanningen är att ingen kan ge ett definitivt svar. 

Stöd- och motståndsnivåer är priszoner som baseras på aktiens tidigare resultat. Om aktien skulle stiga och nå den zonen, förväntar vi oss att aktien byter riktning eftersom den har nått en motståndszon. Samma sak gäller för en aktie där priset sjunker. När den faller till en viss zon eller ett visst område, och når en stödnivå, förväntar vi oss kanske nu att aktien ska byta riktning.

Ibland fortsätter aktien att stiga över motståndsnivån. När det händer blir den tidigare motståndsnivån en stödnivå och en ny motståndsnivå skapas. Om en aktie faller under en stödnivå kommer en ny stödnivå också att fastställas, och den tidigare stödnivån blir nu en motståndsnivå.

Stöd- och motståndsnivåernas styrka

Stöd- och motståndsnivåer som bildas på de större tidsramarna som vecko-, dags- eller 4-timmarsdiagrammen tenderar att vara bra på att identifiera potentiella områden för att vända eller fortsätta en trend. Det finns många sätt som vi kan lägga samman en stöd- och motståndsnivå och dess sannolikhet att hålla, oavsett inom vilken tidsram den hittas. 

Föreställ dig en elefant som står på ett mycket tjockt isblock som utan problem kan bära dess vikt. Isen håller för elefanten och fungerar som ett stöd. Föreställ dig nu att elefanten bjuder in sina vänner att följa med honom ut på isen, en efter en. För varje elefant som kliver ut på isen blir det allt mer troligt att isen ska spricka. Detsamma gäller för stödnivåerna. Ju fler gånger en aktiekurs sjunker till, och rör vid, en stödnivå, desto mer sannolikt är det att den går sönder och leder till ytterligare nedgång i aktiekursen.

Samma sak gäller för motståndsnivåer. Ju fler gånger en aktiekurs rör vid en motståndsnivå, desto mer sannolikt är det att kursen så småningom kommer att bryta igenom och leda till ytterligare ökning av aktiekursen (elefantanalogin fungerar ju inte här, så du måste komma på en annan …).

Exempel med verkliga diagram

Innan jag avslutar detta blogginlägg, vill jag visa ett par exempel med verkliga diagram för att illustrera begreppen visuellt. Ibland kan en bild göra det mycket lättare att förstå!

Bitcoin-exempel (dagligt diagram)

I det första exemplet använde jag det dagliga diagrammet för Bitcoin med fina hopp i stöd- och motståndsnivåerna. Runt början av 2021 nådde Bitcoin en ny högstanivå runt 42 400 dollar och bröt så småningom igenom denna motståndsnivå för första gången. Under de följande veckorna fortsatte Bitcoin att stiga till cirka 58 000 dollar. Den korrigerades dock sedan med cirka 30 %, och kom tillbaka för att testa den tidigare dagliga motståndsnivån vid den tidigare högstanivån runt 42 400 dollar.

Som du kan se från diagrammet nedan, ledde detta i slutändan till att Bitcoin nådde sin senaste högstanivå, vid den tidpunkten, runt 61 500 dollar. Baserat på den mycket förenklade tanken att Bitcoin fortsätter att befinna sig på en tjurmarknad, och det grundläggande konceptet med stöd och motstånd, skulle bitcoins nästa rörelse mycket väl kunna bryta igenom den senaste högstanivån på 61 500 dollar och så småningom komma ner för att på nytt testa den nivån och förvandla den till stöd. 

Diagrammet visar också mycket tydligt att stöd- och motståndsnivåer ska ses som zoner, snarare än exakta nivåer.

Ethereum-exempel (dagligt diagram)

Detta exempel illustrerar ett koncept som diskuterats tidigare i bloggen då jag tog upp styrkan i en stöd- eller motståndsnivå. I diagrammet nedan, från början av 2021, kan du se att Ethereum länge har hållit sig runt 1 700 dollar.

Du kan se i diagrammet att detta är en viktig nivå för Ethereum. Den har fungerat som både stöd och motstånd många gånger i det dagliga diagrammet. I det senaste testet av nivån som stöd, kan du se att den testades ungefär åtta gånger innan Ethereum till slut föll under 1 700 dollar igen.

Sammanfattning

Förhoppningsvis har den här bloggen varit till hjälp. Att lära sig att handla lönsamt kräver både tid och disciplin, men goda grundläggande kunskaper om teknisk analys ger dig en bra utgångspunkt. Du är välkommen att kontakta mig på eToro! Jag diskuterar gärna tekniska analyser, delar med mig av mina åsikter eller svarar på frågor du kan ha!

Andy Cleaver är Popular Investor på eToro. Han föredrar en lågriskportfölj och strävar efter att slå de stora indexen varje år. När Andy investerar i långsiktiga innehav letar han efter företag som ska fortsätta att ge värde i framtiden.  

Upptäck eToros Popular Investors

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 67 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Copy Trading är en tjänst för portföljförvaltning som tillhandahålls av eToro (Europe) Ltd., som är auktoriserat och regleras av Cyprus Securities and Exchange Commission.

Investeringar i kryptotillgångar är oreglerade i vissa EU-länder samt i Storbritannien. Inget konsumentskydd. Ditt kapital löper risk.