Zasady ochrony prywatności

Niniejsze zasady wyjaśniają, w jaki sposób gromadzimy i przechowujemy niejawne informacje o naszych klientach (takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer identyfikacyjny, dane paszportu lub prawa jazdy itp., zwane dalej „Informacjami”).

Przekazanie nam Informacji oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie Informacji w sposób wyjaśniony w niniejszym dokumencie.

Kiedy gromadzimy Informacje o klientach?

Informacje o klientach gromadzimy, gdy:
(a) otwierają oni u nas rachunek i przekazują nam Informacje za pośrednictwem elektronicznych formularzy rejestracyjnych,
(b) zawierają z nami transakcje, w tym wpłacają i wypłacają środki. Ponadto niekiedy możemy gromadzić Informacje o klientach od osób trzecich — na przykład informacje o agencjach gromadzących ich historię kredytową.
Informacje gromadzone bezpośrednio od klientów obejmują te, które są niezbędne do komunikacji z nimi, takie jak adres, numer telefonu czy e-mail. Możemy ponadto gromadzić inne umożliwiające identyfikację Informacje, takie jak numery identyfikacyjne czy numery paszportów lub numery identyfikacji podatkowej. Możemy też gromadzić informacje demograficzne przy okazji otwarcia rachunku, w tym informacje o płci, dacie urodzenia itp. Możemy również potrzebować przeprowadzenia oceny doświadczenia inwestycyjnego klienta, jego średnich rocznych dochodów, szacowanej wartości majątku czy współczynnika ryzyka.

W jaki sposób gromadzimy Informacje?

Większość gromadzonych przez nas informacji jest przekazywana bezpośrednio przez klientów. Odbywa się to w drodze wypełnienia elektronicznego formularza, który publikujemy w naszej witrynie internetowej, a także poprzez dobrowolne przekazanie nam pozostałych wymaganych dokumentów. Klienci przekazują nam ponadto Informacje, inwestując w naszym systemie, kontaktując się z nami lub uczestnicząc w promocjach. Informacje, które gromadzimy pośrednio, mogą obejmować rejestry adresów IP, konfiguracji oprogramowania lub typu systemu operacyjnego klientów oraz pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki przesyłane przez nas na komputer klienta, a niekiedy również w przeciwną stronę. Głównym zadaniem plików cookie jest ulepszanie nawigacji na naszej witrynie internetowej i ułatwianie korzystania z niej. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób.

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje?

Udostępnianie Informacji

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie po to, by zapewniać klientom wysoką jakość i bezpieczeństwo usług. Możemy na przykład używać gromadzone od klientów informacje w celu weryfikacji ich tożsamości. Możemy również wykorzystywać te informacje do zakładania i konfiguracji rachunków inwestycyjnych klientów, przydzielania numerów rachunków i haseł, rejestrowania aktywności klientów, a także kontaktowania się z nimi. Gromadzone informacje pomagają nam doskonalić oferowane klientom usługi, indywidualizować sposoby przeglądania stron, a także informować klientów o dodatkowych produktach, usługach i promocjach, którymi mogą być zainteresowani. Jeśli klient kiedykolwiek zdecyduje się na dezaktywację rachunku w naszym serwisie, zachowamy jego dane, jednak będziemy je wykorzystywać wyłącznie w celu przestrzegania wymogów ustawowych oraz okazjonalnego kontaktowania się z klientem w związku z przedstawieniem propozycji reaktywacji rachunku. Należy pamiętać, że klienci mają możliwość zrezygnowania z akceptacji naszych zasad udostępniania Informacji w dowolnym momencie poprzez powiadomienie nas o takim zamiarze w sposób objaśniony poniżej;


Udostępnianie Informacji

Nie ujawniamy ani nie udostępniamy informacji o naszych użytkownikach (zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych) żadnym osobom trzecim, czy to afiliowanym, czy to nieafiliowanym, w sposób inny i na rzecz podmiotów innych niż opisane poniżej:

  • usługodawcom w związku z otwarciem, działaniem i obsługą rachunku klienta; usługodawcy tacy mogą obejmować adwokatów, księgowych, audytorów, specjalistów ds. finansów i innych specjalistów;
  • w celu udzielenia odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz sądowy, postępowanie sądowe lub wezwanie organów regulacyjnych; a ponadto
  • w celu ochrony przed oszustwem, nieautoryzowanymi transakcjami (takimi jak „pranie pieniędzy”), roszczeniami lub innymi zobowiązaniami.
  • Nie udostępniamy informacji kredytowych, takich jak historia kredytowa, wartość majątku lub inne informacje o dochodach.

eToro to działająca w czasie rzeczywistym platforma inwestycji społecznościowych, która integruje zróżnicowane funkcje społecznościowe z funkcjami platformy inwestycyjnej. W ramach sieci eToro inwestorzy, którzy zdecydują się dołączyć do do społeczności, udostępniają swoje strategie i wyniki jej pozostałym członkom. Dane osobowe inwestorów i zainwestowane kwoty nigdy nie są ujawniane, a od wszystkich inwestorów wymagane jest wyrażenie zgody na przynależność do sieci oraz udostępnianie strategii i wyników.

Klienci, którzy przed dniem 6 lipca 2010 r. byli posiadaczami rachunku rzeczywistego, po przesłaniu kilku e-maili z powiadomieniem zostali uznani za wyrażających zgodę na przynależność do społeczności eToro. W rezultacie uznaliśmy ich przystąpienie do sieci oraz wyrażenie zgody na niniejsze zasady ochrony prywatności, a także akceptację „pasywnego udostępniania” aktywności inwestycyjnej (nie dotyczy to klientów, którzy udzielili odpowiedzi negatywnej na nasze e-maile).

Nowi inwestorzy, którzy rozpoczęli inwestowanie z nami w oparciu o rachunek rzeczywisty po dn. 6 lipca 2010 r., zostali członkami społeczności w rezultacie aktywnego wyrażenia zgody.

Niezależnie od faktu rozpoczęcia inwestycji przed lub po 6 lipca 2010 r., klienci mogą zawsze zostać członkami społeczności eToro lub zrezygnować z takiego członkostwa w bardzo prosty sposób i według własnego uznania.

Na platformie eToro podawane są następujące informacje: nazwa użytkownika, imię i nazwisko (można to zmienić w ustawieniach prywatności), kraj, typ członkostwa w Klubie eToro (złote, srebrne itp.), pozycja w rankingu, aktywność w konkursach (osiągnięcie n-tego miejsca), aktywność w społeczności (obserwowanie innych użytkowników, pisanie komentarzy, polubienia i „odlubienia”), dane statystyczne (zysk w procentach, ale nigdy kwotowo, ilość zyskownych transakcji w procentach, poziomy ryzyka — niski, średni lub wysoki — a także instrumenty będące przedmiotem inwestycji).

Ustawienia prywatności można zmienić, klikając tutaj

Gromadzenie danych przez osoby trzecie

Gdy klient używa witryny eToro lub łączy się z nią, bądź pobiera aplikację mobilną eToro za pośrednictwem platformy będącej stroną trzecią (lub bezpośrednio z niej), takiej jak Facebook lub innej witryny społecznościowej, zezwala nam tym samym na uzyskiwanie dostępu do określonych informacji ze swojego profilu lub konta na platformie będącej stroną trzecią (takiego jak konto Facebook) lub z plików cookie umieszczonych na swoim urządzeniu przez taką platformę, zgodnie z postanowieniami umowy z nią oraz ustawieniami prywatności klienta na niej. Będziemy udostępniać do użytku tego typu informacje platformie będącej stroną trzecią, zgodnie z warunkami umowy zawartej z taką platformą oraz ustawieniami prywatności klienta na niej”.

„Będziemy udostępniać niektóre informacje gromadzone od klientów po zainstalowaniu aplikacji mobilnej dostawcom oraz innym usługodawcom zatrudnianym przez nas lub współpracującym z nami w związku z działaniem usług świadczonych klientom oraz do celów analitycznych, co może wymagać kopiowania i wyświetlania takich informacji w postaci zagregowanej i zanonimizowanej, tak by zidentyfikowanie klienta w jakikolwiek sposób nie było możliwe.


Gromadzenie danych przez strony trzecie — działania

Klient może odmówić wyrażenia zgody na gromadzenie jego informacji, które mają służyć do prowadzania analiz przez strony trzecie, poprzez zastosowanie się do wskazówek przekazanych przez naszego będącego stroną trzecią dostawcę rozwiązań analitycznych. Wskazówki te znajdują się pod adresem http://www.mobileapptracking.com/privacy-policy/. Ewentualne niewyrażenie zgody na gromadzenie danych do analiz wykonywanych przez naszego dostawcę będącego stroną trzecią, będzie dotyczyć wyłącznie informacji, które gromadzimy dla takiego dostawcy i nie będzie ograniczać naszej możliwości gromadzenia informacji od klienta dla innych dostawców, zgodnie z postanowieniami niniejszych zasad ochrony prywatności.


Bezpieczeństwo i integralność informacji

Chronimy Informacje o klientach, stosując technologie ochrony danych, a także posługując się narzędziami takimi jak zapory sieciowe i szyfrowanie danych. Wymagamy również od klientów posługiwania się osobistą nazwą użytkownika i hasłem przy każdej próbie uzyskania dostępu do rachunku przez Internet. We wszystkich naszych biurach ograniczamy dostęp do informacji, tak by były one dostępne wyłącznie dla pracowników, którym są one niezbędne.


Zmiany „Zasad ochrony prywatności”

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji i modyfikacji niniejszych „Zasad ochrony prywatności” w dowolnym momencie. Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie jakichkolwiek zmian w niniejszych zasadach powiadomimy o takowych klientów, publikując dostępny dla wszystkich komunikat na naszej witrynie internetowej lub zawiadamiając klientów e-mailem.


Łącza

Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do innych witryn w Internecie. Nie odpowiadamy za zawartość takich witryn, ani za stosowane na nich zasady ochrony prywatności. Klienci powinni zapoznać się z regulaminem użytkowania oraz zasadami ochrony prywatności każdej witryny internetowej, do której mogą prowadzić łącza umieszczone w naszej witrynie i która gromadzi informacje za pośrednictwem Internetu. Nasz regulamin użytkowania oraz nasze zasady ochrony prywatności obowiązują wyłącznie w odniesieniu do informacji gromadzonych przez nas zgodnie z niniejszymi zasadami.


Aktualizacja Informacji o kliencie

W przypadku, gdy klient dojdzie do wniosku, że nasze Informacje są w jakikolwiek sposób nieprecyzyjne, może nas o tym zawiadomić, będziemy wdzięczni za informację. Dołożymy także starań, aby zbadać sprawę i możliwie jak najszybciej wyeliminować wszelkie nieścisłości, jeśli będzie to konieczne.

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące naszych zasad ochrony prywatności można przekazać na stronie https://www.etoro.com/application/help/contact.aspx.
Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

eToro to firma oferująca inwestowanie społecznościowe, która umożliwia użytkownikom śledzenie inwestycji innych inwestorów i kopiowanie ich, a także samodzielne inwestowanie