Riktlinjer för vårt forum

eToro-plattformen är en plats där handlare och kopierare kan dela information och lära av varandra. För att säkerställa att stämningen är trevlig och innehållet är värdefullt för alla, har vi skapat några riktlinjer som beskrivs nedan. Dessa policyer hjälper dig att förstå vilken typ av delning som är acceptabelt på eToro, och vilken typ av innehåll som kan flaggas, tas bort eller leda till en begränsad åtkomst.

  • Vad du gärna får göra:

Vara konstruktiv

Hos oss finns många handlare från olika åldersgrupper, kulturer, livsstilar och med olika åsikter, men vi delar alla ett gemensamt intresse att handla på marknaderna. Vara artig och respektera andras idéer, kommentarer eller handelsaktivitet – även om dessa inte överensstämmer med dina egna åsikter. Du uppmuntras att dela dina tankar och åsikter, men var respektfullt och trakassera inte någon.

Uppmuntra en diskussion

Vi uppmanar dig att diskutera och utmana idéer, strategier och marknadshändelser när de inträffar.

Hålla saker och ting relevanta

Ställ frågor om du är osäker på något men håll dig till ämnet och se till att du skriver informationen på rätt plats. Stör inte andras konversationer och använd inte marknadsflöden för personliga eller irrelevanta inlägg. Detta inkluderar att tagga marknadsflöden i dina handelsberättelser, använda dem för att marknadsföra dina egna resultat (se Massutskick) eller ställa allmänna frågor i diskussioner med annat fokus.

Var inte blyg om du precis har börjat

Ställ frågor om händelser om du inte är säker på vad de betyder eller vilket förväntat resultat alla förutspår och varför.

Öka din portföljs exponering inom forumet

Om du vill att folk ska följa dig på eToro kan du använda följande tips:

  • Om du vill skapa förtroende kan du ladda upp ett foto på dig själv och göra ditt namn synligt via Inställningar > Sekretess.
  • eToro uppmuntrar ansvarsfull handel Presentera dig som en ansvarsfull handlare för dem som besöker din profil. Dela dina tankar och förklaringar om din handel på din vägg. Detta bygger upp ditt rykte och ger kopierarna insikt.
  • Delta i samtal och hjälp andra med deras frågor.
  • Dela dina åtgärder och inlägg på Facebook och Twitter för att locka nya kopierare. Kontrollera vilka erbjudanden som är tillgängliga för alla regioner och dela dem med dina vänner.

  • Vad du inte bör göra:

Bli inte arg på andra!

Kontrollera din frustration och bli inte arg på andra handlare. eToro är inte en plats där man trakasserar eller är otrevlig mot andra. Om din feedback inte tas emot väl ska du inte insistera eller trakassera andra.

Använd inte eToro för att spamma eller sälja

Du får inte marknadsföra, erbjuda eller sälja externa produkter eller tjänster via eToro till andra användare. Till erbjudanden räknas länkar, delning av bilder på, eller uppmuntra andra att besöka eller använda en annan plattform eller verksamhet. Länkar som delas bör endast leda till bloggar eller andra marknads-/nyhetssajter. Alla länkar till företagswebbplatser tas bort och kan leda till att din åtkomst begränsas.

När du delar en länk bör du ta med en förteckning över eller förklaring av vilken typ av information du delar med dig. Alla länkar utan en tydlig beskrivning eller förhandsgranskning kan tas bort.

Vi definierar spam som upprepade oönskade inlägg (t.ex. ”köp eller sälj” eller ”kopiera mig”), taggning av flera olika marknadsflöden i irrelevanta inlägg och användning av marknadsflöden och andra diskussioner för att marknadsföra sig själv.

Dela inte privata uppgifter

Dela inte dina personuppgifter och din kontoinformation såsom betalningsmetoder, passkopior eller annan privat kontaktinformation såsom e-postadresser, telefonnummer (inklusive WhatsApp) och snabbmeddelande-ID (t.ex. Skype, BBM etc.) i eToro-flödet.

Vi kan tillåta personliga sociala medier såsom Twitter-inlägg, Facebook-sidor och Instagram-användarnamn. Dessa är föremål för granskning.

Uppmuntra inte eller be om privat information/kontaktuppgifter från andra användare. Detta anses också som en överträdelse av forumets riktlinjer.

Behåll svordomar för dig själv

Vi ber att du avstår från att använda ett oanständigt eller grovt språk. Sådant innehåll modereras.

Publicera inte vilseledande information om ditt konto och/eller dina handelskunskaper

Vi uppmuntrar en sanningsenlig representation av din handelshistorik/dina handelskunskaper eftersom andra användare är beroende av den information som uppges i din profil. Dela inte felaktig eller vilseledande information om dina affärer eller din handelshistorik.

Förvanska inte dig själv genom att använda vår logotyp eller andra varumärken i din avatar eller dina inlägg. Sådant innehåll kan tas bort.

Om vilseledande information publiceras kommer vi be dig att rätta till den eller göra det å dina vägnar om du inte går med på det. eToro förbehåller sig rätten att ta bort och/eller kommentera allt vilseledande innehåll.

Utlova inte falska löften

Använd dina tidigare resultat i eToro som grund och undvik att utlova falska och attraktiva löften för att samla kopierare. Detta omfattar alla antydningar eller garantier om framtida resultat. Vi tar bort sådant innehåll.

Uppför dig inte som ett troll

Vi uppskattar feedback och konstruktiv kritik är alltid välkommen. Men du ska inte uppföra dig som ett troll! Vad är det? Det är att på ett avsiktligt sätt göra anstötliga eller provocerande kommentarer bara för att skapa en ohälsosam diskussion, eller skapa en obehaglig atmosfär. eToro ser inte med blida ögon på troll.

Om du letar efter kundtjänst

eToro-flödet är inte rätt plats för att ställa tekniska eller kontorelaterade frågor. Om du har frågor angående ditt konto eller dina affärer kan du kontakta vår kundtjänst genom att klicka här.

Icke efterlevnad av forumets riktlinjer

Inlägg, kommentarer, avatarer och profiler som inte följer dessa riktlinjer kan redigeras eller tas bort av eToros moderationsteam. Fortsatt missbruk av dessa riktlinjer leder till att din åtkomst begränsas. Om en medlem av eToros forum rapporterar något av problemen ovan, och vi upptäcker att beteendet fortsätter utgör det också ett skäl för borttagning av innehåll eller begränsad tillgång.

Om du har blivit portad från forumet utan att veta varför kan du kontakta vår kundtjänst.