Risiko yang Berkaitan dengan Perdagangan Sosial

eToro (Europe) Ltd. dan sekutu-sekutunya dengan bangganya memberikan Anda keupayaan untuk berinteraksi, ikut serta menyalin pedagang lain dengan menggunakan maklumat dan/atau ciri dagangan sosial yang disediakan dan/atau tersedia di laman web dan/atau platform dagangan kami. Ciri-ciri dagangan sosial seperti itu termasuk tetapi tidak terhad kepada komuniti kita, “mengikut”, “menyalin” dan/atau “copytrader” kedudukan pedagang, “pengguna dipaparkan” dan/atau sebarang pilihan carian lanjutan dsb. (secara kolektif, “Ciri-ciri Perdagangan Sosial”). Walau bagaimanapun, Kami mendapati bahawa Ciri-ciri Perdagangan Sosial dikaitkan dengan pelbagai risiko dan Anda digalakkan untuk membaca dengan teliti dan mempertimbangkan risiko-risiko berikut sebelum menggunakan Ciri-ciri Perdagangan Sosial kami:

  • Pelaksanaan perdagangan automatik di mana dagangan dibuka dan ditutup dalam akaun anda tanpa campur tangan anda secara manual.
  • Perkhidmatan pengurusan pelaburan eToro adalah bergantung kepada keputusan Anda untuk Menyalin pedagang atau pedagang-pedagang tertentu dan/atau mengikut strategi tertentu. Dalam membuat keputusan sedemikian, Anda telah mempertimbangkan keseluruhan keadaan kewangan termasuk komitmen kewangan dan anda memahami bahawa menggunakan Ciri-ciri Perdagangan Sosial adalah sangat spekulatif dan anda dapat menampung kerugian yang ketara melebihi jumlah yang digunakan untuk menyalin pedagang atau pedagang-pedagang.
  • Ciri-ciri Perdagangan Sosial disediakan oleh Kami semata-mata untuk tujuan maklumat. Etoro (Europe) Ltd. dan sekutunya, pekerja atau agennya bukan merupakan penasihat pelaburan atau kewangan. JIKA ANDA MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN BERDASARKAN MAKLUMAT YANG TERSEDIA DALAM LAMAN WEB KAMI ATAU SEBAGAI KESAN DARIPADA PENGGUNAAN CIRI-CIRI PERDAGANGAN SOSIAL, ANDA TELAH MEMBUAT PELABURAN DENGAN RISIKO ANDA SENDIRI DAN ETORO GROUP LTD. DAN SEKUTU-SEKUTUNYA, PEKERJANYA DAN AGENNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KERUGIAN YANG BAKAL ANDA HADAPI.
  • ANDA TIDAK SEHARUSNYA MEMBUAT SEBARANG KEPUTUSAN PELABURAN TANPA MELAKUKAN KAJIAN SENDIRI TERLEBIH DAHULU. ANDA BERTANGGUNGJAWAB SECARA PENUH DAN SECARA EKSKLUSIF UNTUK MENENTUKAN SAMA ADA SEBARANG PELABURAN, ATAU STRATEGI, ATAU APA-APA PRODUK ATAU PERKHIDMATAN LAIN ADALAH WAJAR ATAU BERSESUAIAN UNTUK ANDA BERDASARKAN OBJEKTIF PELABURAN DAN SITUASI PERIBADI DAN KEWANGAN ANDA.
  • Kedudukan pedagang yang disalin (berkenaan dengan mana-mana instrumen kewangan kita) hendaklah disalin dalam jumlah yang sama dengan yang lebih rendah sama ada amaun kedudukan minimum atau amaun yang berkadar daripada perdagangan yang disalin kepada ekuiti yang terelisasi ke atas pedagang yang disalin itu sebagai asas untuk perkadaran perdagangan yang disalin. Kedudukan sedemikian hendaklah mempunyai leveraj, hentikan kerugian dan mengambil keuntungan yang sama, setakat mana yang mungkin. Berdagang di bawah jumlah minimum perdagangan tidak akan dibuka. Semua kedudukan tersebut hendaklah diubah suai dan/atau ditutup secara automatik jika dan apabila diubahsuai/ditutup oleh pedagang yang disalin, atas apa jua alasan, tanpa memberikan apa-apa notis selanjutnya dan tanpa apa-apa tindakan di pihak anda. Anda sepatutnya dapat dan bersedia untuk menanggung kerugian keseluruhan pelaburan yang Anda buat ke atas pedagang yang disalin itu. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa kerugian yang Anda alami hasil daripada pelaksanaan automatik arahan-arahan yang dihasilkan oleh penggunaan mana-mana Ciri-ciri Perdagangan Sosial.
  • Jika Anda meletakkan perdagangan tambahan dalam akaun anda atau Anda mengubah atau membatalkan pesanan yang dihasilkan oleh Ciri-ciri Perdagangan Sosial, Anda boleh mencapai hasil yang berbeza secara material daripada pengguna yang Anda salin. Pembayaran dan pengeluaran wang oleh pedagang yang disalin juga boleh menghasilkan keputusan yang berbeza secara material daripada pengguna yang Anda salin kerana tindakan tersebut boleh menjejaskan perkadaran copytrading.
  • Sebarang prestasi masa lalu pengguna, skor risiko, statistik dan apa-apa maklumat lain yang berkaitan dengan pengguna yang muncul di laman web dan aplikasi kami tidak menunjukkan petunjuk masa depan dan hendaklah dipertimbangkan sebagai hipotesis seperti yang dijelaskan lebih lanjut di bawah. Adalah penting untuk memahami bahawa skor risiko, maklumat statistik dan prestasi sejarah bukan jaminan prestasi masa depan. TIADA PERWAKILAN ATAU JAMINAN DIBUAT BAHAWA MANA-MANA AKAUN AKAN ATAU MUNGKIN UNTUK MENCAPAI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SAMA SEPERTI YANG DITUNJUKKAN DAN/ATAU SKOR RISIKO PENGGUNA YANG DISALIN TIDAK AKAN MENJADI LEBIH TINGGI. Apabila mengkaji Kandungan, portfolio, maklumat prestasi kewangan, pendapat atau nasihat pengguna berdaftar yang lain, Anda tidak boleh menganggap bahawa pengguna adalah tidak berat sebelah, bebas atau berkelayakan untuk memberikan maklumat atau pendapat kewangan. eToro tidak menjamin sebarang pesanan termasuk meletakkan pesanan menghentikan seperti Meniru Hentikan Kerugian. Oleh itu, tanpa mengira kemasukan atau penutupan, eToro tidak menjamin bahawa perdagangan akan diisi pada harga pesanan/hentikan kerugian dan anda mungkin kehilangan lebih daripada jumlah asal yang digunakan untuk menyalin pedagang tersebut.
  • PRESTASI MASA LALU DAN/ATAU SKOR RISIKO HENDAKLAH DIPERTIMBANGKAN SEBAGAI HASIL PRESTASI HIPOTESIS. KEPUTUSAN PRESTASI HIPOTESIS MEMPUNYAI BANYAK BATASAN YANG WUJUD. TIADA PERWAKILAN ATAU JAMINAN DIBUAT BAHAWA MANA-MANA AKAUN AKAN ATAU MUNGKIN MENCAPAI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN YANG SERUPA DENGAN PRESTASI ATAU SKOR RISIKO MASA LALU YANG DITUNJUKKAN. PERATUSAN KEUNTUNGAN/KERUGIAN SEBENAR YANG DIALAMI OLEH PELABUR ADALAH BERBEZA-BEZA BERGANTUNG KEPADA BANYAK FAKTOR, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA: BAKI PERMULAAN AKAUN (DEPOSIT DAN PENGELUARAN), TINGKAH LAKU PASARAN, TETAPAN AKAUN PELABUR DAN PRESTASI SEBENAR PENGGUNA YANG DISALIN.
  • OLEH ITU, TERDAPAT BANYAK PERBEZAAN KETARA ANTARA KEPUTUSAN HIPOTESIS/PRESTASI MASA LALU DAN KEPUTUSAN SEBENAR YANG AKAN DICAPAI OLEH MANA-MANA PROGRAM PERDAGANGAN TERTENTU. SALAH SATU DARIPADA BATASAN KEPUTUSAN PRESTASI HIPOTESIS ADALAH BAHAWA MEREKA BIASANYA DILAKUKAN BERDASARKAN PENGALAMAN LAMPAU. DI SAMPING ITU, PERDAGANGAN HIPOTESIS TIDAK MELIBATKAN RISIKO KEWANGAN, DAN TIADA REKOD PERDAGANGAN HYPOTHESIS SEPENUHNYA DAPAT MERUJUK KEPADA KESAN RISIKO KEWANGAN DALAM PERDAGANGAN SEBENAR. CONTOHNYA, KEUPAYAAN UNTUK MENANGGUNG KERUGIAN ATAU MEMATUHI PROGRAM PERDAGANGAN TERTENTU WALAUPUN BERLAKU KERUGIAN PERDAGANGAN ADALAH PERKARA PENTING YANG JUGA BOLEH MENJEJASKAN KEPUTUSAN PERDAGANGAN SEBENAR. TERDAPAT BANYAK FAKTOR LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PASARAN SECARA UMUMNYA ATAU PELAKSANAAN SEBARANG PROGRAM PERDAGANGAN KHUSUS YANG TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN SEPENUHNYA DALAM PENYEDIAAN KEPUTUSAN PRESTASI HIPOTESIS DAN SEMUA YANG BOLEH MENJEJASKAN KEPUTUSAN PERDAGANGAN SEBENAR.
  • TIADA ASPEK MAKLUMAT DAN/ATAU CIRI DAGANGAN SOSIAL YANG DISEDIAKAN DAN/ATAU DISEDIAKAN DI LAMAN WEB KAMI ADALAH BERTUJUAN UNTUK MENYEDIAKAN, ATAU HARUS DITAFSIRKAN SEBAGAI PENYEDIAAN, APA-APA NASIHAT PELABURAN, CUKAI ATAU LAIN-LAIN NASIHAT BERKAITAN KEWANGAN. ANDA TIDAK HARUS MEMPERTIMBANGKAN APA-APA KANDUNGAN DAN/ATAU APA-APA CIRI SEDEMIKIAN SEBAGAI PENGGANTI NASIHAT KEWANGAN DAN/ATAU PELABURAN PROFESIONAL. JIKA ANDA MEMILIH UNTUK TERLIBAT DALAM URUS NIAGA BERDASARKAN KANDUNGAN DI LAMAN WEB DAN/ATAU MEMILIH UNTUK MENYALIN PEDAGANG DAN/ATAU DAGANGAN TERTENTU, MAKA KEPUTUSAN DAN TRANSAKSI SEDEMIKIAN DAN APA-APA AKIBAT YANG BERKAITAN DARIPADANYA ADALAH MENJADI TANGGUNGJAWAB ANDA. MANAKALA PESERTA INDIVIDU BOLEH MENAWARKAN NASIHAT ATAU PENDAPAT PELABURAN DAN/ATAU MEMBERI KESAN KEPADA TRANSAKSI YANG KEMUDIANNYA DISALIN OLEH PEDAGANG LAIN, NASIHAT, PENDAPAT ATAU JUMLAH DAGANGAN YANG TIDAK LEBIH DARI PERTUKARAN ANTARA ORANG YANG MUNGKIN TIDAK DIKENAL PASTI ATAU TIDAK DIKENALI ATAU SEMATA-MATA MELAKSANAKAN PERDAGANGAN OLEH PEDAGANG TERSEBUT. ETORO GROUP LTD. DAN SEKUTU-SEKUTUNYA TIDAK MEMBERIKAN NASIHAT PELABURAN SECARA LANGSUNG, SECARA TIDAK LANGSUNG, SECARA TERSIRAT, ATAU DENGAN APA JUA CARA DENGAN MEMBUAT SEBARANG MAKLUMAT DAN/ATAU CIRI-CIRI YANG TERSEDIA UNTUK ANDA. ANDA HENDAKLAH MENGGUNAKAN APA-APA MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN DARI SINI DAN/ATAU MENGGUNAKAN CIRI-CIR PERDAGANGAN SOSIAL SEBAGAI TITIK PERMULAAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN PENYELIDIKAN DAN PELABURAN BEBAS ANDA SENDIRI.