Peraturan dan Lesen

Perkhidmatan pembrokeran eToro disediakan oleh eToro (Europe) Ltd. (“eToro Europe”), sebuah Firma Pelaburan Cyprus yang berdaftar (CIF). Nombor pendaftaran syarikat adalah HE20058. eToro Europe dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti & Bursa Cyprus (CySEC) di bawah nombor lesen 109/10. Di UK, eToro (UK) Ltd. (“eToro UK”), nombor pendaftaran syarikat 7973792 diberi kuasa dan dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (FCA), di bawah nombor rujukan firma 583263. eToro Europe dan eToro UK kedua-duanya beroperasi di bawah dan mematuhi Pemasaran dalam Arahan Instrumen Kewangan (MiFID). Di Australia, perkhidmatan dan produk disediakan oleh eToro AUS Capital Pty Ltd (“eToro Australia”), ABN 66 612 791 803 adalah pemegang Lesen Perkhidmatan Kewangan Australia (AFSL) 491139 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan dikawal selia di bawah Akta Perbadanan (Komanwel). eToro Australia memastikan supaya perkhidmatan kepada pelanggannya disediakan oleh eToro Europe.

Mendeposit dana ke dalam akaun anda

Bagaimana untuk mengeluarkan wang dari akaun eToro anda

Dasar Pengendalian Aduan

Waktu Pasaran & Yuran
Leveraj dan MarginDasar Kuki eToro 
Dasar Privasi Perdagangan Sosial eToro

Pendedahan Risiko Am

Terma dan Syarat 

eToro dan Broker

Terma dan Syarat yang anda persetujui semasa pendaftaran telah menetapkan entiti dan peraturan mana yang berkenaan dengan anda. Maklumat ini juga terdapat dalam tetapan akaun anda.

Pasaran dalam Arahan Instrumen Kewangan (MiFID) adalah undang-undang Kesatuan Eropah, yang menyediakan rejim pengawalseliaan yang harmoni untuk perkhidmatan pelaburan merentasi Kawasan Ekonomi Eropah. Objektif utama Arahan ini adalah untuk meningkatkan persaingan dan perlindungan pelanggan dalam perkhidmatan pelaburan. Aktiviti dan perkhidmatan kedua-dua eToro UK dan eToro Europe mematuhi keperluan MiFID. Semua dokumentasi dan prosedur adalah selaras dengan peraturan MiFID.

eToro (Europe) Ltd.

eToro Europe, dengan pejabat berdaftar di 4 Profiti Ilia Street, Germasogeia, Limassol, Cyprus, dilesenkan untuk menyediakan perkhidmatan pelaburan penerimaan dan penghantaran pesanan berkaitan satu atau lebih instrumen kewangan, pelaksanaan pesanan bagi pihak klien, berurusan dengan akaun sendiri berkaitan dengan satu atau lebih instrumen kewangan dan pengurusan portfolio. Ia juga dilesenkan untuk menyediakan perkhidmatan sampingan dalam penyimpanan dan pentadbiran instrumen kewangan, termasuk penjagaan dan perkhidmatan yang berkaitan. eToro Europe berurusan dengan anda sama ada sebagai prinsipal atau sebagai agen. Apabila kami bertindak sebagai ejen, kami akan menggunakan broker pelaksana yang lain, termasuk pihak ketiga yang tidak bergabung, untuk melaksanakan pesanan pelanggan kami.

Untuk maklumat lengkap mengenai perkhidmatan dan instrumen eToro Europe berlesen yang ditawarkan sila klik untuk Perkhidmatan Tambahan dan Perkhidmatan Sampingan.

eToro (UK) Ltd.

eToro UK dengan pejabat berdaftar di 5 Fleet Place, London EC4M 7RD dan lokasi perniagaan utama di 24th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB, berlesen untuk berurusan atau membuat perkiraan dalam pelaburan sebagai agen atau prinsipal berdasarkan asas utama yang sepadan dan memegang wang pelanggan. eToro UK berurusan dengan anda sebagai agen dan akan menggunakan broker pelaksana yang lain, termasuk eToro Europe atau pihak ketiga yang tidak bergabung, untuk melaksanakan pesanan pelanggan kami.

Untuk maklumat lengkap mengenai perkhidmatan dan instrumen eToro UK yang dilesenkan untuk ditawarkan sila klik di sini

eToro AUS Capital Pty Ltd,

eToro Australia, yang mempunyai pejabat berdaftar di Level 26, 1 Bligh Street, Sydney NSW 2000, Australia, dilesenkan untuk berurusan dalam derivatif dan kontrak pertukaran asing sebagai ejen untuk anda dan sebagai prinsipal.  Apabila kami bertindak sebagai agen, kami akan menggunakan broker pelaksana yang lain, termasuk eToro Europe dan pihak ketiga yang tidak bergabung, untuk melaksanakan pesanan pelanggan kami.

 

Meniru Dagangan

CopyTrading™ adalah ciri yang membolehkan anda mengarahkan kami untuk membuat pesanan secara automatik untuk akaun anda berdasarkan pilihan perdagangan anda yang dilaksanakan oleh pengguna eToro yang lain (“Pedagang Utama”). Ciri CopyTrading™ disediakan untuk anda oleh eToro Europe (dan diaturkan untuk anda oleh penyedia berlesen tempatan anda jika penyedia tempatan anda bukan eToro Europe). Sebelum anda boleh menggunakan ciri CopyTrading™, eToro Europe akan menilai kesesuaiannya untuk anda berdasarkan maklumat yang anda berikan. Ini mungkin akan menyebabkan batasan pada aktiviti CopyTrading™ anda atau untuk menyekatnya sama sekali. Akses kepada CopyTrading™ di bawah sebarang syarat bukan merupakan jaminan atau perwakilan yang mana entiti eToro telah menasihatkan anda bahawa ia sesuai untuk anda. Sila lihat syarat-syarat penuh untuk akses.

Bidang kuasa

Eropah
UNITED KINGDOM eToro (UK) Ltd. dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan (FCA) dan mengekalkan lesen rentas sempadan dari FCA untuk menawarkan perkhidmatannya di negara anggota Kawasan Ekonomi Eropah, untuk senarai terperinci negara dan kebenaran, sila klik di sini.
CYPRUS eToro (Europe) Ltd. dikawal selia oleh Suruhanjaya Saham dan Bursa Cyprus (CySEC) dan mengekalkan lesen rentas sempadan daripada CySEC untuk menawarkan perkhidmatannya di negara anggota Kawasan Ekonomi Eropah, dan di luar daripadanya.
USA
USA eToro USA dikendalikan oleh eToro USA LLC, yang berdaftar dengan FinCEN sebagai Perniagaan Perkhidmatan Wang.
Australia
Australia eToro AUS CapitalAustralia Pty Ltd. yang diberi kuasa oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC).

 

Pendedahan Peraturan

Pengkategorian Pelanggan

Pasaran dalam Arahan Instrumen Kewangan (MiFID) memerlukan pengkategorian pelanggan sebagai Pelanggan Runcit, Pelanggan Profesional atau Rakan Niaga yang Layak. eToro Europe dan eToro UK mengkategorikan semua pelanggan sebagai Pelanggan Runcit apabila membuka akaun dagangan, yang mempunyai tahap perlindungan tertinggi (seperti kelayakan untuk Dana Pampasan Pelabur, Pelaksanaan Terbaik, dan Perlindungan Aset Pelanggan dll). Pelanggan dibenarkan membuat permintaan untuk diklasifikasikan, secara bertulis kepada eToro Europe/eToro UK, yang mana berkenaan, yang boleh mengkategorikan anda mengikut spesifikasi, syarat dan prosedur MiFID. “Pelanggan Runcit” adalah pelanggan yang bukan pelanggan profesional atau rakan niaga yang layak. Rakan niaga yang Layak adalah pelanggan profesional atau entiti undang-undang yang menyediakan perkhidmatan pelaburan yang melibatkan penerimaan dan penghantaran atau pelaksanaan pesanan. Pelanggan di bawah kategori ini mempunyai tahap perlindungan yang paling rendah. Pelanggan Profesional adalah pelanggan yang memiliki pengalaman, pengetahuan dan kepakaran untuk membuat keputusan pelaburan mereka sendiri dan dengan tepat menilai risiko yang mereka hadapi dan mesti mematuhi kriteria berikut: Α. Kategori pelanggan yang mungkin dianggap sebagai profesional: Berikut adalah dianggap sebagai profesional dalam hal yang berkaitan dengan semua perkhidmatan dan aktiviti pelaburan dan instrumen kewangan:

  1. Entiti yang diperlukan untuk diberi kuasa atau dikawal selia untuk beroperasi di pasaran kewangan. Senarai di bawah perlu difahami sebagai termasuk semua entiti yang diberi kuasa yang menjalankan aktiviti ciri entiti yang disebutkan: entiti yang dibenarkan oleh negara anggota di bawah Arahan Komuniti Eropah; entiti yang diberi kuasa atau dikawal selia oleh suatu negara anggota tanpa merujuk kepada Arahan itu; dan entiti yang diberi kuasa atau dikawal selia oleh Negara bukan Ahli
   1. Institusi kredit;
   2. Firma Pelaburan Berdaftar;
   3. Lain-lain institusi kewangan yang dibenarkan atau dikawal selia;
   4. Syarikat insurans;
   5. Skim pelaburan kolektif dan syarikat pengurusan skim yang berkenaan;
   6. Dana pencen dan syarikat pengurusan dana yang berkenaan;
   7. Peniaga komoditi dan derivatif komoditi;
   8. Lain-lain badan pelaburan.
   9. Tempatan
  2. Sebuah syarikat besar memenuhi dua daripada keperluan saiz berikut, secara berkadar:
   1. jumlah kunci kira-kira sekurang-kurangnya: 20,000,000 euro
   2. perolehan bersih sekurang-kurangnya: 40,000,000 euro
   3. memiliki dana sekurang-kurangnya 2,000,000 euro
  3. Kerajaan kebangsaan dan serantau, badan awam yang menguruskan hutang awam, bank pusat, institusi antarabangsa dan institusi supranasional seperti Bank Dunia, Tabung Kewangan Dalaman, Bank Pusat Eropah, Bank Pelaburan Eropah dan organisasi antarabangsa yang serupa.
  4. Pelabur institusi lain yang aktiviti utamanya adalah untuk melabur dalam instrumen kewangan, termasuk entiti yang dikhaskan untuk keselamatan aset atau transaksi pembiayaan lain. Walau bagaimanapun, mereka hendaklah dibenarkan untuk meminta layanan yang tidak profesional dan eToro Europe/eToro UK, yang mana berkenaan, boleh bersetuju untuk memberikan perlindungan yang lebih tinggi.
  5. Adalah menjadi tanggungjawab pelanggan, yang dianggap sebagai pelanggan profesional, untuk meminta tahap perlindungan yang lebih tinggi apabila difikirkan ia tidak dapat menilai atau menguruskan risiko yang terlibat. Tahap perlindungan yang lebih tinggi ini akan diberikan apabila pelanggan yang dianggap sebagai profesional membuat perjanjian bertulis dengan eToro Europe/eToro UK, sebagaimana yang berkenaan, dengan kesan bahawa ia tidak akan dianggap sebagai profesional untuk tujuan perlaksanaan rejim perniagaan yang berkenaan.

  Β. Pelanggan yang boleh dianggap sebagai profesional atas permintaan: Para pelanggan selain daripada yang disebutkan di atas, termasuk badan sektor awam dan pelabur individu swasta, juga dibenarkan untuk mengetepikan beberapa perlindungan yang diberikan oleh perlakuan peraturan perniagaan eToro Europe/eToro UK, sebagaimana yang berkenaan. Oleh itu, eToro Europe dan eToro UK dibenarkan untuk menguruskan mana-mana pelanggan di atas sebagai profesional dengan syarat kriteria dan prosedur yang relevan dipenuhi. Seperti pelanggan mampu membuat keputusan pelaburan sendiri dan memahami risiko yang terlibat (ujian kecergasan). Syarikat berhak untuk menolak mana-mana permintaan di atas untuk pengkategorian yang berbeza Permintaan untuk maklumat lanjut dan pengkategorian semula boleh dikemukakan kepada

https://www.etoro.com/ms-my/customer-service/

Dasar Pelaksanaan dan Pengendalian Pesanan Terbaik


 

Prosedur Pengendalian Aduan

Dasar Konflik Kepentingan

Dana Pampasan Pelabur

Dokumen Maklumat Utama (eToro Europe)

Dasar Pencegahan Pengubahan Wang Haram

Kedua-dua pihak UK dan Cyprus telah membuat undang-undang yang berkaitan dan mengambil langkah pengawalseliaan dan langkah yang berkesan dengan menyediakan mekanisme yang sesuai untuk pencegahan dan penghapusan pengubahan wang haram, aktiviti pembiayaan pengganas dan jenayah kewangan. Selain itu, kedua-dua negara komited untuk memohon semua syarat-syarat perjanjian dan piawaian antarabangsa dalam bidang ini dan, khususnya, mereka yang mendapat Arahan Kesatuan Eropah. Perundangan UK dan Cyprus telah diselaraskan dengan Arahan Kesatuan Eropah Ketiga mengenai pencegahan penggunaan sistem kewangan untuk tujuan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas (Arahan 2005/60/ΕC). Sebagai firma yang dikawal selia, eToro Europe dan eToro UK kedua-duanya komited untuk mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dan untuk memastikan bahawa langkah-langkah yang sesuai diambil untuk memerangi pengubahan wang haram, aktiviti pembiayaan pengganas, dan jenayah kewangan.

Kecukupan Modal

Selaras dengan peraturan yang berkenaan, kedua-dua eToro Eropah dan eToro UK perlu memiliki dana sendiri, yang pada setiap masa memenuhi nisbah kecukupan modal minimum Peraturan Keperluan Modal Eropah. Sebuah firma pelaburan hendaklah mempunyai strategi dan proses yang kukuh, berkesan dan lengkap untuk menilai dan mengekalkan secara berterusan jumlah, jenis dan pengagihan modal dalaman yang mereka anggap mencukupi untuk menampung sifat dan tahap risiko yang mungkin mereka akan terdedah. Strategi dan proses ini tertakluk kepada semakan dalaman yang tetap, untuk memastikan bahawa mereka tetap komprehensif dan bersesuaian dengan sifat, skala dan kerumitan aktiviti Firma.

Perlindungan Aset Pelanggan

Kami menyimpan dana dan aset pelanggan kami dalam akaun berasingan, supaya dana dan aset pelanggan akan dipisahkan daripada aset kami sendiri. Pemisahan akaun sedemikian diselia sama ada secara dalaman dan luaran. Kami hanya beroperasi dengan institusi pembayaran dan penyedia pembayaran yang terkemuka.

Pendedahan Prinsip 3

Laporan RTS 28

Tahukah anda?

eToro adalah semata-mata mengenai perdagangan dalam talian yang mudah dan selamat. Ketahui mengenai broker dan peraturan perdagangan antarabangsa eToro.